Ban Mục Vụ Giới Trẻ
Ban Mục Vụ Giới Trẻ

/ 16308 / Giới Trẻ
Trước hoàn cảnh mới của đất nước, nhất là khi các hội đoàn ‘Công giáo tiến hành’ chưa được chính thức hoạt động, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng đã quy tụ các tín hữu thành các giới: Giới cao niên, Giới Gia trưởng, Giới Hiền mẫu, Giới trẻ, Giới Thiếu ...
Thánh Gioakim - Anna, bổn mạng Giới Cao Niên
Thánh Gioakim - Anna, bổn mạng Giới Cao Niên
/ 16988 / Cao Niên
CẢM NGHIỆM VỀ TUỔI GIÀ              Thưa quý vị, Người ta nói rằng khi tuổi đời bắt đầu bằng con số 6 thì hình như sắc diện và tính tình bắt đầu thay đổi. Sự thay đổi quá nhanh đôi khi ...
Giới Thiếu Nhi
Giới Thiếu Nhi
/ 20088 / Thiếu Nhi
Giáo dục đức tin cho thiếu nhi luôn là một thao thức của các mục tử trong giáo hội. Đây là bước đặt nền tảng cho đời sống đức tin của người Kitô hữu trưởng thành sau này. Do đó, sinh hoạt thiếu nhi mang nhiều hình thức khác nhau tùy theo giai đoạn ...
Giới Gia Trưởng
Giới Gia Trưởng
/ 19131 / Gia Trưởng
1.    Quí Cha đặc trách Khởi đầu theo mô hình mới, Đức Cha cố Phaolô Maria đã bổ nhiệm Cha Gioan Maria Phạm Anh Thân, chánh xứ Nam Đồng hạt Vũng Tàu, đặc trách giới Gia Trưởng giáo phận. Đến năm 2005, sau khi Cha Gioan M. trở thành ...
Giới Cao Niên
Giới Cao Niên
/ 15453 / Cao Niên
Mục đích và sứ mạng của Giới cao niên Giới Cao Niên gồm những bậc “cây cao bóng cả” trong gia đình, vì thế các cụ luôn được mời gọi nên thánh trong đời sống theo lứa tuổi của mình và trở nên gương sáng cho con cháu. Để nên gương sáng cho con ...
Giới Hiền mẫu hạt Phước Lý mừng Lễ Bổn mạng Monica
Giới Hiền mẫu hạt Phước Lý mừng Lễ Bổn mạng Monica
/ 1931 / Hiền Mẫu
     Phước lý- Sáng Chúa Nhật ngayy 25.8.2013, hàng trăm chị em hiền mẫu thuộc các giáo xứ trong hạt quy tụ về giáo xứ cha Quản hạt- giáo xứ Bắc Thần cùng tham dự ngày hội Mừng Quan thầy Thánh Monica: Giao lưu sinh hoạt, thi đua ...
Giới Hiền Mẫu
Giới Hiền Mẫu
/ 16002 / Hiền Mẫu
1.    Cơ cấu và hoạt động Cha Giuse Khuất Đăng Tích, quản hạt Bình Giả, chánh xứ Vinh Trung được đặt làm Cha Đặc Trách Giới Hiền Mẫu đầu tiên. Năm 2004, Cha Giuse Nguyễn Việt Tiến, Quản hạt Gia Kiệm, chánh xứ Phúc Nhạc, được Đức Cha ...