Lời Nguyện Chung - Chúa Nhật IV Phục Sinh
Lời Nguyện Chung - Chúa Nhật IV Phục Sinh

/ 332 / Lời nguyện chung
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI (22.4.2018) Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta Đức Kitô, Đấng đã chết và sống lại để cứu chuộc chúng ta và trở nên vị Mục Tử tốt lành chăm sóc, dẫn dắt chúng ta đến đồng ...
Lời Nguyện Chung - Chúa Nhật III Phục Sinh
Lời Nguyện Chung - Chúa Nhật III Phục Sinh
/ 991 / Lời nguyện chung
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH (15.4.2018) Anh chị em thân mến, Đức Kitô đã chết để nên của lễ đền tội cho thế gian và đã sống lại để ban cho nhân loại sự sống mới thần linh. Chúng ta hân hoan chúc tụng Đức Kitô, Đấng là “Nguồn Mạch Sự Sống” và dâng lên ...
Lời Nguyện Chung - Lễ Truyền Tin
Lời Nguyện Chung - Lễ Truyền Tin
/ 864 / Lời nguyện chung
LỄ TRUYỀN TIN (09.4.2018) Anh chị em thân mến, Qua biến cố Truyền tin, Ngôi Hai Thiên Chúa đã nhập thể nơi cung lòng Đức Trinh Nữ Maria để cứu độ loài người. Chúng ta cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin: “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Xin cho các ...
Lời Nguyện Chung - Chúa Nhật II Phục Sinh
Lời Nguyện Chung - Chúa Nhật II Phục Sinh
/ 1192 / Lời nguyện chung
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA (08.4.2018) Anh chị em thân mến, Hôm nay, Giáo Hội mừng kính Đức Kitô phục sinh và kính tôn Lòng Thương Xót Chúa. Chúng ta cảm tạ Chúa đã thương xót cứu độ chúng ta/ và xin tuôn đổ lòng thương xót ...
Lời Nguyện Chung - Mừng Chúa Phục Sinh
Lời Nguyện Chung - Mừng Chúa Phục Sinh
/ 1111 / Lời nguyện chung
ĐÊM VỌNG  PHỤC SINH (31.3.2018) Anh chị em thân mến, Trong ánh sáng rực rỡ của đêm nay, Hội Thánh tuyên xưng Đức Kitô sống lại, mở đường cho nhân loại tiến vào Thiên Quốc. Với trái tim bừng cháy niềm vui, chúng ta dâng lời nguyện xin: “Vua ...
Lời Nguyện Chung - Thứ Năm Tuần Thánh
Lời Nguyện Chung - Thứ Năm Tuần Thánh
/ 859 / Lời nguyện chung
THỨ NĂM TUẦN THÁNH THÁNH LỄ TIỆC LY (29.3.2018) Anh chị em thân mến,  Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu để lại cho Hội Thánh ba quà tặng tuyệt đối cao cả là Bí tích Thánh Thể, thánh chức Linh mục và giới luật yêu thương. Trong tâm tình cảm mến tri ...
Lời Nguyện Chung - Chúa Nhật Lễ Lá
Lời Nguyện Chung - Chúa Nhật Lễ Lá
/ 1069 / Lời nguyện chung
CHÚA NHẬT LỄ LÁ (25.3.2018) Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu tiến vào Giêrusalem để hoàn thành Nước Thiên Chúa bằng cuộc Vượt Qua của Ngài. Qua cuộc khổ nạn và phục sinh, Đức Kitô đã được tôn vinh và nhân loại được cứu độ. Tin tưởng nơi Chúa, chúng ...
Lời Nguyện Chung - Lễ Thánh Giuse
Lời Nguyện Chung - Lễ Thánh Giuse
/ 990 / Lời nguyện chung
LỄ THÁNH GIUSE, BẠN ĐỨC TRINH NỮ MARIA BỔN MẠNG GIÁO PHẬN XUÂN LỘC (19.3.2018) Anh chị em thân mến, Chúng ta cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta một gương mẫu đức tin tuyệt hảo và Đấng bầu cử đắc lực là Thánh cả Giuse. Nhờ lời chuyển cầu của thánh ...
Lời Nguyện Chung - Chúa Nhật V Mùa Chay
Lời Nguyện Chung - Chúa Nhật V Mùa Chay
/ 1143 / Lời nguyện chung
CHÚA NHẬT V MÙA CHAY (18.3.2018) Anh chị em thân mến, Dầu là Con Thiên Chúa, Đức Kitô cũng phải học vâng phục thánh ý Chúa Cha, cho đến chết và chết trên Thập giá, để trở nên nguồn ơn cứu độ cho nhân loại. Chúng ta khẩn xin Chúa giúp chúng ta ...
Lời Nguyện Chung - Chúa Nhật IV Mùa Chay
Lời Nguyện Chung - Chúa Nhật IV Mùa Chay
/ 1200 / Lời nguyện chung
CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY (11.3.2018) Anh chị em thân mến, “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” Lời Kinh Thánh này tóm lược toàn thể lịch sử cứu độ. Chúng ta chúc ...
Lời Nguyện Chung - Chúa Nhật III Mùa Chay
Lời Nguyện Chung - Chúa Nhật III Mùa Chay
/ 1514 / Lời nguyện chung
CHÚA NHẬT III MÙA CHAY (04.3.2018) Anh chị em thân mến, Nhờ Mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa Giêsu thanh tẩy lương tâm chúng ta tinh sạch, tạo cho chúng ta một trái tim mới, để đưa chúng ta vào sự thờ phượng Thiên Chúa trong tinh thần và chân lý. Chúng ...
Lời Nguyện Chung - Chúa Nhật II Mùa Chay
Lời Nguyện Chung - Chúa Nhật II Mùa Chay
/ 1774 / Lời nguyện chung
CHÚA NHẬT II MÙA CHAY (25.02.2018) Anh chị em thân mến, Biến cố Hiển Dung vừa để củng cố đức tin của các Tông Đồ trước mầu nhiệm Thương Khó, vừa để bảo đảm với chúng ta: nếu cùng chết với Đức Kitô, chúng ta sẽ được sống lại với Người. Chúng ta ...
Lời Nguyện Chung - Lễ Kính Tông Tòa Thánh Phêrô
Lời Nguyện Chung - Lễ Kính Tông Tòa Thánh Phêrô
/ 410 / Lời nguyện chung
LỄ KÍNH TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ (22.02.2018) Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô đã đặt thánh Phêrô làm vị mục tử đầu tiên để thay mặt Chúa cai quản Hội Thánh ở trần gian. Chúng ta cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin: Các tông đồ nối tiếp sứ mệnh ...
Lời Nguyện Chung - Chúa Nhật I Mùa Chay
Lời Nguyện Chung - Chúa Nhật I Mùa Chay
/ 1108 / Lời nguyện chung
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY (18.02.2018) Anh chị em thân mến, Để kiện toàn giao ước tình yêu với Chúa, chúng ta luôn được mời gọi để hoán cải và tin vào Tin Mừng. Đó là chiến thắng cám dỗ và hoàn thiện đời sống theo thánh ý Chúa. Chúng ta xin Chúa trợ ...
Lời Nguyện Chung - Các Ngày Lễ Tết
Lời Nguyện Chung - Các Ngày Lễ Tết
/ 1819 / Lời nguyện chung
 THÁNH LỄ GIAO THỪA TẠ ƠN THIÊN CHÚA (15.02.2018) Anh chị em thân mến, Trong giờ phút linh thiêng giã biệt năm cũ và đón chào năm mới, chúng ta hết lòng cảm tạ Chúa vì muôn hồng ân  mà Chúa đã ban cho ta trong suốt năm qua/ và tha thiết ...
Lời Nguyện Chung - thứ Tư Lễ Tro
Lời Nguyện Chung - thứ Tư Lễ Tro
/ 778 / Lời nguyện chung
THỨ TƯ LỄ TRO (14.02.2018) Anh chị em thân mến, Mùa Chay mời gọi chúng ta hoán cải đời sống nhờ cầu nguyện, chay tịnh và thực thi đức ái, để đưa cuộc đời chúng ta đến sự thánh thiện và niềm hy vọng. Chúng ta xin Chúa trợ giúp chúng ta trong hành ...
Lời Nguyện Chung - Chúa Nhật VI TN B
Lời Nguyện Chung - Chúa Nhật VI TN B
/ 1204 / Lời nguyện chung
CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN (11.02.2018) Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu chữa lành người phong cùi để mặc khải Ngài là Đấng Cứu Độ, Đấng có quyền tha tội và chữa lành bệnh tật xác hồn. Chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu, xin Ngài chữa lành và thánh hóa ...
Lời Nguyện Chung - Chúa Nhật V TN B
Lời Nguyện Chung - Chúa Nhật V TN B
/ 1281 / Lời nguyện chung
CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN (04.02.2018) Anh chị em thân mến, Đức Kitô, Con Thiên Chúa, đã đến trần gian để đồng hành với những ai đau khổ và mang lại cho khổ đau ý nghĩa cứu độ. Chúng ta hãy đến với Chúa và tin tưởng cầu xin: “Người chữa nhiều ...
Lời Nguyện Chung - Lễ dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh
Lời Nguyện Chung - Lễ dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh
/ 949 / Lời nguyện chung
LỄ DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH NGÀY CẦU NGUYỆN CHO ĐỜI THÁNH HIẾN (02.02.2018) Anh chị em thân mến, Hài Nhi Giêsu được đưa vào Đền Thánh để hiến dâng cho Thiên Chúa/ là gương mẫu cho mọi Kitô hữu, cách riêng cho những ai sống đời thánh hiến. ...
Lời Nguyện Chung - Lễ Thánh Gioan Bosco
Lời Nguyện Chung - Lễ Thánh Gioan Bosco
/ 1084 / Lời nguyện chung
LỄ THÁNH GIOAN BOSCO BỔN MẠNG CÁC THANH THIẾU NIÊN (31.01.2018) Anh chị em thân mến, Thánh Gioan Boscô đã hiến trọn cuộc đời để yêu thương, giáo dục giới trẻ. Nhờ lời chuyển cầu của thánh nhân, chúng ta dâng lời nguyện xin: “Ta sẽ dạy cho biết ...