Cursillo
Cursillo

/ 15736 / Cursillo
LƯỢC SỬ PHONG TRÀO CURSILLO GIÁO PHẬN XUÂN LỘC (1967-2017) Nguồn gốc và đoàn sủng hình thành PT Cursillo Phong trào Cursillo phát sinh từ đảo Majorca, nước Tây Ban Nha vào cuối năm 1940. Đầu tiên, danh từ Cursillo được dùng để chỉ một Khóa học ...