10/03/2015
20954

TÔNG SẮC THÀNH LẬP GIÁO PHẬN

Bổ nhiệm Đức Cha Giuse LÊ VĂN ẤN
Giám Mục tiên khởi giáo phận Xuân Lộc

GIÁM MỤC PHAOLÔ
Tôi tớ các tôi tớ

Kính gửi Hiền Đệ Giuse LÊ VĂN ẤN
thuộc hàng giáo sĩ Triều, mới đắc cử Giám mục giáo phận Xuân lộc
Lời Chào và Phép lành Tòa Thánh

Chiếu theo Tông Thư về “Việc phân chia các Giáo phận” được niêm phong bằng chì – trên phần địa hạt mà hôm nay Ta thiết lập nhà thờ chính tòa, Ta thiết nghĩ phần địa hạt đó cần phải có một vị Giám mục, để không những chỉ huy và săn sóc cộng đồng giáo dân đã uỷ thác cho Người, mà rồi ra, nhờ ơn Chúa, còn đem rất nhiều người chưa được ánh sáng Phúc âm chiếu dọi về đoàn chiên Chúa Kitô. Vì thế,Thánh Bộ Truyền giáo, sau khi đã thỉnh ý Hiền đệ đáng kính Angelo Palmas, Tổng Giám Mục hiệu tòa Vibiana, Khâm sứ Tòa Thánh tại Việt Nam và Cao Miên, đã nhận thấy Hiền đệ thân mến là vị có đủ tài đức, xứng đáng lãnh nhận và có khả năng chu toàn chức vụ Giám mục trong Địa phận nói trên một cách thành công mỹ mãn, hôm nay Ta bổ nhiệm Hiền đệ làm Giám mục tiên khởi Địa phận Xuân Lộc với đầy đủ quyền hành, cũng như đầy đủ mọi trách nhiệm đi theo với chức vụ của Hiền đệ đúng như giáo luật.

Để tiện lợi cho Hiền đệ, Ta ban phép cho Hiền đệ có thể xin bất cứ vị Giám mục nào phong chức cho ngoài đô thị La mã, nhưng theo luật Phụng vụ phải có thêm hai vị phụ phong, tất cả các vị này phải ở trong tình trạng thông hảo cùng Ta. Trước khi chịu chức, và trước khi về nhận địa phận mới, Hiền đệ còn phải xin một vị Gíam mục vẫn thông hảo với Tòa Thánh để trước mặt ngài, Hiền đệ đọc lời Tuyên thệ Đức tin và hai lời tuyên thệ khác, tức là trung thành với Ta và các Đức Giáo Hoàng kế vị Ta, và tuyên thệ chống tà thuyết Duy Tân. Thế rồi trên bản Tuyên thệ, Hiền đệ và vị Giám mục đã chứng kiến lời tuyên thệ phải ký tên, đóng dấu gửi về Thánh Bộ Truyền Giáo càng sớm càng hay. Nhân dịp này Ta cũng xin Hiền Đệ đáng kính, tức Đức Tổng Giám mục Sài Gòn, là Trưởng Giáo chủ của Hiền đệ, để ngài chỉ giáo và giúp đỡ Hiền đệ trong việc thực thi nhiệm vụ nặng nề Giám mục, mỗi khi Hiền đệ cần đến ngài.

Đồng thời Ta khuyên nhủ giáo sĩ và giáo dân Địa phận Xuân Lộc không những hãy niềm nở đón tiếp Hiền đệ như một người cha, một vị chủ chăn, mà còn phải biết tuân phục những luật lệ mà Hiền đệ sẽ ban bố, vì đối với họ, Hiền đệ sẽ là đại diện Chúa Kitô và rao truyền giới răn của Người.

Ta cũng muốn rằng Bức Tông Thư có niêm phong bằng chì, sau khi tiếp nhận, sẽ được công bố nơi Nhà thờ Chính tòa, trong một ngày lễ buộc. Sau hết, Hiền đệ thân mến, Ta khuyên Hiền đệ từ nay hãy lưu tâm, đến việc mở rộng nước Chúa Kitô trong những người xung quanh, và theo lời Thánh Tông đồ lương dân, hãy tự cống hiến bản thân và tài lực để chu toàn nghĩa vụ chủ chăn và hướng dẫn các tâm hồn.

Làm tại La Mã, từ điện Thánh Phêrô, ngày 14- 10-1965.
Năm thứ ba triều đại của Ta.
Ký tên: Hồng y Giacôbê A. Copello.
Chưởng Ấn Giáo Hội La Mã và văn phòng Chưởng Ấn
Giám mục: Giuse Rossi, Proton. Apost.
Gioan Calleri, Proton, Apost.
Phanxicô Tinello, Regens1. Vị Trí: Ðịa giới Giáo phận Xuân Lộc có hình ngũ giác không đều cạnh. Phía Ðông giáp Giáo phận Ðà Lạt và Phan Thiết. Phía Tây giáp giáo phận Sai Gòn. Phía Nam giáp Giáo phận Bà Rịa. Phía Bắc giáp Giáo phận Phú Cường (tỉnh Bình Dương). Giáo phận Xuân Lộc hiện nay gồm có: tỉnh Ðồng Nai, và một phần tỉnh Bình Dương với tổng diện tích 6,439 km2.
2. Dân Số: Theo bản thống kê tính đến ngày 30/09/2013, Giáo phận Xuân Lộc có: 921.489 giáo dân sống trong 239.861 gia đình tại 243 giáo xứ và 26 cơ sở chờ lên giáo xứ, do 02 Đức Giám mục và 527 Linh mục Triều Dòng chăm sóc mục vụ, cùng với sự phục vụ của 2.129 tu sĩ nam nữ.
3. Những Sắc Tộc: Có thể kể những sắc tộc sau: 1/ Xtiêng (hình thành 2 nhóm: Bu Lơ và Bù Chép). 2/ Dân tộc Mạ.  3/ Dân Chơ Ro. Và một số người Tày, người Cơ Ho, định cư ở các huyện Tân Phú, Ðịnh Quán…
4. Sông Núi: Vùng Ðồng Nai có nhiều núi và rừng rậm. Hầu hết là núi thấp có rừng bao phủ như núi Chứa Chan lớn nhất, cao 838m; núi Cam Tiên 441m; núi Bé Bạc 319m; dãy núi Mây Tào cao 716m nằm ở giáp ranh các tỉnh Ðồng Nai, Bình Thạnh và Bà Rịa Vũng Tàu. Ở Biên Hòa chỉ có một số núi thấp như Bửu Long, Thùy Vân, Thần Mẫu… Sông Ðồng Nai chảy dọc theo hướng Tây Nam qua Nhà Bè và đổ ra cửa Soài Rạp.
5. Sinh Hoạt Tôn Giáo  
Giáo phận Xuân Lộc luôn nỗ lực sống theo đường hướng của Giáo Hội hoàn vũ và sống trong lòng dân tộc Việt Nam: “Xây dựng trong Hội Thánh một nếp sống, một lối diễn tả đức tin phù hợp với truyền thống dân tộc; Tích cực góp phần cùng đồng bào cả nước bảo vệ và xây dựng tổ quốc” (Thư chung HĐGMVN năm 1980). Cụ thể,
- Từ năm 1990, nhân dịp Ngân khánh (25 năm) thành lập Giáo phận, Đức Giám mục Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật đã phổ biến chương trình giáo lý chung nhằm đào tạo con người toàn diện về nhân bản và đức tin.
- Sau Đại Hội Dân Chúa Việt Nam năm 2010 tại Tp.HCM, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh đã đẩy mạnh nỗ lực đào tạo người giáo dân với kế hoạch ngũ niên (2011-2015) chuẩn bị mừng Kim khánh (50 năm) thành lập Giáo phận vào năm 2015 : “Canh tân đời sống đức tin để gia đình và giáo xứ thành gia đình của Thiên Chúa”.
- Hằng năm, Giáo phận có chương trình mục vụ riêng và các thành phần Dân Chúa tích cực tham gia.
6. Tổ Chúc Nhân Sự: Ngay từ khi Giáo phận mới thành lập, vị Giám mục tiên khởi đã tổ chức Hội Đồng Linh Mục, để giúp ngài điều hành Giáo phận. Sau năm 1975, các sinh hoạt của Hội Đồng Linh Mục bị tam ngưng. Đến năm 2005, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh tái lập Hội Đồng Linh Mục với các thành viên: các Linh mục trong ban tư vấn Giáo phận, các Linh mục trưởng ban, một Linh mục đại diện dòng tu và tu hội nam, và một số đại biểu tuyển cử theo lớp tuổi. Năm 2008, Hội Đồng Linh Mục đã duyệt xét và thống nhất bản hướng dẫn đời sống và sứ vụ Linh mục, được Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh công bố và ban hành ngày 11.11.2008 nhân kỷ niệm 4 năm tấn phong Giám mục của Ngài. Hiện nay, Hội Đồng Linh Mục Giáo phận có 34 thành viên, dưới quyền điều hành của vị chủ tịch, Đức ông Tổng đại diện Vinh Sơn Đặng Văn Tú.
Hiện nay Giáo phận có 12 ban theo các ủy ban của Hội Đồng Giám Mục, mỗi ban có 1 Linh mục đặc trách: Giáo Lý Đức Tin, Đặc Trách Linh mục, Phụ Trách Chủng Sinh, Đặc Trách Tu Sĩ, Giáo Dân, Phụng tự, Loan Báo Tin Mừng, Thánh Nhạc, Bác ái xã Hội, Văn Hóa, Thông Tin, Di Dân.
7. Đại Chủng Viện Thánh Giuse – Cơ sở II: 
+ Ngày 26/8/2006: Đức cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng Đại chủng viện cùng với Tòa Giám Mục.
+ Ngày 26/9/2008: Thánh lễ CẢM TẠ HỒNG ÂN công trình xây dựng Tòa Giám Mục và Đại Chủng Viện cơ bản đã được hoàn thành và được đưa vào sử dụng.
+ Ngày 19/3/2009: Cung hiến nhà nguyện Đại Chủng viện. Công trình xây dựng hoàn tất. Với ngôi nhà mới, chủng viện có khả năng đón nhận 300 chủng sinh.
+ Đại Chủng Viện Thánh Giuse – Cơ sở II tại Xuân Lộc được hình thành sau 1 quá trình tiệm tiến lâu dài. Ngày 14.12.2005, Đại Chủng Viện được thành lập để đào tạo Linh mục cho 4 Giáo phận: Bà Rịa, Đà Lạt, Phan Thiết và Xuân Lộc. Ngày 1.10.2006, cơ sở II khai giảng khóa đầu tiên với 66 chủng sinh. Đến niên khóa 2007-2008 có 215 chủng sinh, niên khóa 2008-2009 là 255 chủng sinh và niên khóa 2011 – 2012, có 336 chủng sinh thuộc 9 Giáo phận: Xuân Lộc, Bà Rịa, Đà Lạt, Phan Thiết, Hải Phòng, Hưng Hóa, Lạng Sơn, Phát Diệm và Thanh Hóa.
8. Các Dòng Tu: Nhân sự từ các dòng tu đang phục vụ cho giáo phận cũng là con số đáng kể. hiện nay, trong địa bàn Giáo phận Xuân Lộc có 136 Linh mục Dòng và gần 2000 nam nữ tu sĩ thuộc 75 dòng tu và tu hội đang phục vụ Giáo phận.
II. TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH GIÁO PHẬN 
Giám mục : Đa Minh Nguyễn Chu Trinh.
Giám mục phụ tá: Giuse Đinh Đức Đạo
Tổng đại diện: Linh mục Vinh Sơn Đặng Văn Tú
Chánh án: Linh mục Gioan B Nguyễn Đăng Tuệ 
Chưởng ấn: Linh mục Giuse Nguyễn Văn Việt
Ban chủng sinh giáo phận: Đức Cha Phụ tá Giuse Đinh Đức Đạo 
Phụ trách tuyển sinh giáo phận: Linh mục Giuse Đệ     Đoàn Viết Thảo
Văn phòng giáo phận: Linh mục Phanxicô X Đỗ Đức Lực
Ban Quản lý Tòa Giám mục: Linh mục Giuse Hoàng Văn Đoán

•    Những số liệu thống kê theo báo cáo Giáo phận năm 2013.

12 Linh mục Quản hạt cộng tác với Giám mục trong việc điều hành Giáo phận như sau:
1.    Cha Gioan Trần Xuân Hùng, Chánh xứ Tâm Hòa: Quản hạt An Bình
2.    Cha Philiphê Lê Văn Năng, Chánh xứ Biên Hòa: Quản hạt Biên Hòa
3.    Cha Phêrô Phạm Duy Liễm, Chánh xứ Ninh Phát: Quản hạt Gia Kiệm
4.    Cha Đaminh Bùi Văn Án, Chánh xứ Bắc Hải: Quản hạt Hố Nai
5.    Cha Phaolô Phạm Văn Viện, Chánh xứ Tiên Chu: Quản hạt Hòa Thanh
6.    Cha Phaolô Nguyễn Đức Thành, Chánh xứ Liên Kim Sơn: Quản hạt Long Thành
7.    Cha Giuse Đinh Nam Hưng, Chánh xứ Bùi Chu: Quản hạt Phú Thịnh
8.    Cha Phanxicô X. Trần Văn Phan, Chánh xứ Phú Lâm: Quản hạt Phương Lâm
9.    Cha Đaminh Nguyễn Văn Lượng, Chánh xứ Bắc Thần: Quản hạt Phước Lý
10.    Cha Giuse Phạm Sơn Lâm, Chánh xứ Tân Mai: Quản hạt Tân Mai
11.    Cha Phêrô Lưu Thành Tâm, Chánh xứ La Ngà: Quản hạt Túc Trưng
12. Cha Đaminh Ngô Công Sứ, Chánh xứ Chính Tòa Xuân Lộc: Quản hạt Xuân Lộc

1. Linh mục: Số Linh mục trong Giáo phận hiện nay là 529, gồm:
+ 393 Linh mục Triều
+ 136 Linh mục Dòng
+ 358 Linh mục đang làm mục vụ
+ 13 Linh mục du học
+ 49 Linh mục nghỉ hưu (43 LM Triều và 6 LM Dòng)
+ 6 Linh mục sẽ được gửi đi truyền giáo ở nước ngoài: Hong Kong, Canada, và Malaysia theo tinh thần của Hội Nghị FABC 2012. Đây là lần đầu tiên Giáo phận chính thức gửi Linh mục đi truyền giáo tại nước ngoài.
     Linh mục trẻ tuổi nhất là 30 và cao tuổi nhất là 76. Tuổi trung bình của các Linh mục là 48. Mỗi Linh mục phụ trách trung bình khoảng 2.574 giáo dân, trong khi năm 2012 mỗi Linh mục phụ trách khoảng 2.800 giáo dân. Đó là một dấu hiệu vui mừng cho Giáo phận.
2. Phó tế: Hiện có 1 thầy Phó tế
3. Chủng sinh: Hiện có 217 chủng sinh, trong đó có:
+ 1 thầy phó tế.
+ 3 thầy đang du học tại Rô-ma.
+ 171 thầy đang học tại Đại chủng viện.
+ 25 thầy đi Năm thực tập Mục vụ.
+ 26 thầy đi Năm thử.
+ 4 thầy đi giúp ngoại lệ.
+ 6 thầy đang giúp xứ và nghỉ bệnh.
+ Có 236 Dự tu Đại học và 300 Dự tu Trung học. Năm nay lần đầu tiên Chủng viện tuyển sinh Dự tu ở độ tuổi sớm hơn, bắt đầu từ lớp 9.
Tổng cộng có 769 Chủng sinh và Dự tu.
4. Tu sĩ nam nữ:
Hiện nay có 75 Dòng tu và Tu hội hiện diện và hoạt động trong Giáo phận:
+ 57 Dòng tu, Tu hội và Tu đoàn nữ với số tu sĩ là 1.858 : tăng thêm 4 Dòng tu xin đến hiện diện và hoạt động trong Giáo phận. Đó là các Dòng sau:
1)     Dòng Nữ Tá Viên Carmilo, hiện ở giáo xứ Hà Nội.
2)     Dòng Tiểu Muội Chúa Giêsu, hiện ở giáo xứ Hiền Hoà. 
3)     Dòng Tiểu Muội Đức Mẹ Lên Trời, hiện ở xứ Đông Hoà.
4)     Dòng Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương, hiện ở xứ Hiền Hoà.
+ 18 Dòng, Tu hội và Tu đoàn nam với số tu sĩ là 271.
5. Giáo lý viên : Tổng số Giáo lý viên là 8.756 người.
6. Hôn nhân Gia đình :
     Hôn nhân Công giáo trong năm là 9.207 : có 269 đôi chuẩn khác đạo và 642 đôi được hợp thức hóa. Ngoài ra có :
+ 793 đôi ly dị (nếu năm 2012 tăng 119 đôi thì năm 2013 tăng thêm 195 đôi).
+ 28 đôi ly thân.
+ 1.274 đôi bỏ nhau (nếu năm 2012 tăng 197 đôi thì năm 2013 tăng thêm 172 đôi).
+ 2.102 đôi chung sống bất hợp pháp (nếu năm 2012 tăng 365 đôi thì năm 2013 lại tăng thêm 228 đôi).
Tổng số các gia đình trong toàn Giáo phận là 239.861, tăng 29.396 gia đình. Trong đó, có 212.401 gia đình hợp pháp, 1.666 gia đình không hợp pháp (mắc ngăn trở).
Năm 2014 đã được Hội Đồng Giám Mục Việt Nam chọn là năm PHÚC ÂM HOÁ GIA ĐÌNH. Trong đường hướng ấy, Giáo phận chọn chủ đề năm 2014 là GIA ĐÌNH SỐNG VÀ LOAN BÁO TIN MỪNG. 
Thiết tưởng những con số thống kê nêu trên sẽ là chất liệu giúp chúng ta suy tư, khảo cứu về hiện trạng gia đình hiện nay, cũng như tìm kiếm những giải pháp mục vụ thích hợp để chăm lo cho các gia đình trước các thách đố của thời đại.

Giáo phận Xuân Lộc một hành trình 50 năm qua nhưng được hưởng một gia tài đức tin sâu xa, một nguồn nhân lực dồi dào và năng động, quy tụ những khối óc đầy sáng tạo và những con tim đầy nhiệt huyết từ khắp nơi chung tay xây dựng. Trước hồng ân lớn lao Thiên Chúa không ngừng tuôn đổ xuống trên dân ngài, cộng đồng Giáo phận luôn cảm nghiệm được những chuỗi hồng ân trong suốt quá trình lịch sử Giáo phận. 
“Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 136,1).


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...