Nhà truyền thống
Nhà truyền thống
/ 18116 / Giới Thiệu
  ...
Bản đồ Giáo Phận
Bản đồ Giáo Phận
/ 23505 / Giới Thiệu
...
ĐCV. Thánh Giuse Xuân Lộc
ĐCV. Thánh Giuse Xuân Lộc
/ 24026 / Giới Thiệu
Giới thiệu đại chủng viện thánh Giuse Xuân Lộc   I. Quá trình hình thành Đại Chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc ...
Tòa Giám Mục
Tòa Giám Mục
/ 36587 / Giới Thiệu
TÒA GIÁM MỤC XUÂN LỘC I.  QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG TÒA GIÁM MỤC Ngày 14/10/1965, Tòa Thánh đã ban sắc lệnh thành lập giáo phận Xuân Lộc và bổ nhiệm Đức cha Giuse Lê Văn Ấn làm Giám mục tiên khởi. Ngày 13/01/1967, kỷ niệm một năm chấp chánh giáo ...
Giám Mục Tiền Nhiệm
Giám Mục Tiền Nhiệm
/ 33163 / Giới Thiệu
ĐỨC CHA GIUSE LÊ VĂN ẤN Giám Mục tiên khởi Giáo Phận Xuân Lộc Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn sinh ngày 10 tháng 09 năm 1916 tại Giáo xứ Thác Đá Hạ, thuộc quận Bồng Sơn, tỉnh Bình Định. Cụ thân sinh là ông Lê Đồ, thầy bốn tháp tùng Đức cha Cuénot, ...
Giám Mục Giáo Phận
Giám Mục Giáo Phận
/ 36049 / Giới Thiệu
Đức Cha GIOAN ĐỖ VĂN NGÂN Giám mục Chính Tòa Sinh ngày: 06.07.1953 tại Ninh Bình, Phát Diệm. Ngày 14.01.1992: chịu chức Linh mục tại Xuân Lộc. Năm 1992: Phó xứ Ninh Phát, Giáo hạt Gia Kiệm. Năm 1994: Chánh xứ Ninh Phát, Giáo ...
Tổng Đại Diện
Tổng Đại Diện
/ 36213 / Giới Thiệu
CHA TỔNG ĐẠI DIỆN ĐAMINH NGUYỄN TUẤN ANH Linh mục Đaminh Nguyễn Tu ...
Lịch sử Giáo Phận
Lịch sử Giáo Phận
/ 32858 / Giới Thiệu
TÔNG SẮC THÀNH LẬP GIÁO PHẬN Bổ nhiệm Đức Cha Giuse LÊ VĂN ẤN Giám Mục tiên khởi giáo phận Xuân Lộc Phaolô - Giám Mục Tôi tớ các tôi tớ Thiên Chúa Kính gửi Hiền đệ Giuse Lê Văn Ấn thuộc hàng giáo sĩ Triều, mới đắc cử Giám mục Giáo phận ...