10/03/2015
31087

 Đức cha Giuse ĐINH ĐỨC ĐẠO
Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc

Sinh ngày: 02 tháng 03 năm 1945:  tại Thức Hóa, Bùi Chu.
1957: Học tại Tiểu chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê Bùi Chu.
1964: Học tại Đại chủng viện Sài Gòn.
1965: Học tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana, Rôma.
1971: Thụ phong linh mục tại Rôma, thuộc Tổng Giáo Phận Sài Gòn.
1971-1976: Học tại Đại học Alfonsianum, Rôma ( Văn bằng: Tiến sĩ Thần học Luân Lý).
1976-2007: Phó Giám đốc và sau đó Giám đốc Trung tâm Linh hoạt Truyền giáo Quốc tế (C.I.A.M).
1980-2009: Giáo sư tại phân khoa Truyền giáo- Đại học Giáo hoàng Urbano, viện Giáo lý và Linh đạo Truyền giáo.
1981-2007: Giám đốc linh đạo của Foyer Phaolô VI.
1982-1983: Dọn Tiến sĩ Truyền giáo Đại học Giáo hoàng Gregoriana.
1987-1993: Thành viên Hội đồng Quốc tế về Giáo lý (COINCAT) thuộc Bộ Giáo sĩ
1992-2001: Thành viên tổ chức" Nostra Aetate" thuộc Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại Liên tôn
1995-2000: Thành viên Ủy ban Mục vụ Đại Năm Thánh 2000
1999-2005: Giám đốc văn phòng phối kết Tông đồ Mục vụ Việt Nam hải ngoại, trực thuộc bộ Truyền giáo
2001-2012: Tư vấn Hội đồng Tòa thánh về đối thoại Liên tôn
2009-2013: Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc
28.02.2013: Được Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc
05.04.2013: Được tấn phong Giám mục tại tòa Giám mục Xuân Lộc
04.06.2015 : Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Phó Xuân Lộc với quyền kế vị
07.05.2016 : Giám mục Chính Tòa Xuân Lộc

Khẩu hiệu Giám mục: Này là Mình Thầy ( Mc 14,22)

Hiện nay Đức cha giữ chức vụ Chủ tịch UB Giáo Dục Công Giáo trực thuộc HĐGM Việt Nam
------------------

Đức cha GIOAN ĐỖ VĂN NGÂN
Giám Mục Phụ tá Giáo Phận Xuân Lộc
 

Sinh ngày: 06/07/1953, tại Ninh Bình

- 14/01/1992: Chịu chức Linh mục, tại Xuân Lộc

- Năm 1992: Phó xứ Ninh Phát

- Năm 1994: Chánh xứ Ninh Phát

- Năm 2007: Giáo sư Đại Chủng Viện và Quản nhiệm Gx. Suối Tre

- Năm 2006: Du học Philippines; sau đó trở về chủng viện và làm Phó Giám đốc Đại chủng Viện, đặc trách phân ban triết học Đại Chủng Viên

- Năm 2016: Tổng Đại diện Giáo phận Xuân Lộc
- Ngày 02.05.2017: ĐTC Phanxico bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Giáo Phận Xuân Lộc
- Ngày 01.06.2017: Lễ Tấn Phong Giám Mục tại TGM Xuân Lộc.
Sau khi tấn phong Giám Mục, ngài vẫn giữ chức vụ Tổng Đại Diện cho đến nay


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...