10/03/2015
30154

 Đức cha Giuse ĐINH ĐỨC ĐẠO
Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc

Sinh ngày: 02 tháng 03 năm 1945:  tại Thức Hóa, Bùi Chu.
1957: Học tại Tiểu chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê Bùi Chu.
1964: Học tại Đại chủng viện Sài Gòn.
1965: Học tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana, Rôma.
1971: Thụ phong linh mục tại Rôma, thuộc Tổng Giáo Phận Sài Gòn.
1971-1976: Học tại Đại học Alfonsianum, Rôma ( Văn bằng: Tiến sĩ Thần học Luân Lý).
1976-2007: Phó Giám đốc và sau đó Giám đốc Trung tâm Linh hoạt Truyền giáo Quốc tế (C.I.A.M).
1980-2009: Giáo sư tại phân khoa Truyền giáo- Đại học Giáo hoàng Urbano, viện Giáo lý và Linh đạo Truyền giáo.
1981-2007: Giám đốc linh đạo của Foyer Phaolô VI.
1982-1983: Dọn Tiến sĩ Truyền giáo Đại học Giáo hoàng Gregoriana.
1987-1993: Thành viên Hội đồng Quốc tế về Giáo lý (COINCAT) thuộc Bộ Giáo sĩ
1992-2001: Thành viên tổ chức" Nostra Aetate" thuộc Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại Liên tôn
1995-2000: Thành viên Ủy ban Mục vụ Đại Năm Thánh 2000
1999-2005: Giám đốc văn phòng phối kết Tông đồ Mục vụ Việt Nam hải ngoại, trực thuộc bộ Truyền giáo
2001-2012: Tư vấn Hội đồng Tòa thánh về đối thoại Liên tôn
2009-2013: Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc
28.02.2013: Được Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc
05.04.2013: Được tấn phong Giám mục tại tòa Giám mục Xuân Lộc
04.06.2015 : Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Phó Xuân Lộc với quyền kế vị
07.05.2016 : Giám mục Chính Tòa Xuân Lộc

Khẩu hiệu Giám mục: Này là Mình Thầy ( Mc 14,22)

Hiện nay Đức cha giữ chức vụ Chủ tịch UB Giáo Dục Công Giáo trực thuộc HĐGM Việt Nam
Viện Trưởng Học Viện Công Giáo Việt Nam
Thành Viên Bộ Giáo Dục Công Giáo trực thuộc Tòa Thánh Vatican

Đức Cha GIOAN ĐỖ VĂN NGÂN
Giám mục Phụ Tá

Sinh ngày: 06.07.1953, tại Ninh Bình
Ngày : 14.01.1992: Chịu chức Linh mục, tại Xuân Lộc
Năm 1992: Phó xứ Ninh Phát
Năm 1994: Chánh xứ Ninh Phát
Năm 2007: Giáo sư Đại Chủng Viện và Quản nhiệm Gx. Suối Tre
Năm 2006: Du học Philippines; sau đó trở về chủng viện và làm Phó Giám đốc Đại chủng Viện, đặc trách phân ban triết học Đại Chủng Viên
Năm 2016: Tổng Đại diện Giáo phận Xuân Lộc
Ngày 02.05.2017 : Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc
Ngày 01.06.2017 : Được tấn phong Giám mục tại tòa Giám mục Xuân Lộc
Khẩu hiệu Giám mục : "Tựa vào lòng Chúa Giêsu"
Năm 2018 : Chủ tịch Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin trực thuộc HĐGM Việt Nam


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...