Đời Sống Tông Đồ Nhập Thể - Tận Hiến - Truyền Giáo
Đời Sống Tông Đồ Nhập Thể - Tận Hiến - Truyền Giáo

/ 4286 / Tu đoàn Tông đồ
Lược sử  Ngày 02/02/1949: khai sinh Tu Hội.  Ngày 19/03/1998 phê chuẩn Hiến Pháp Hội Đời Sống Tông Đồ Nhập Thể - Tận Hiến – Truyền Giáo (ICM).  Ngày 25/03/1998 thiết lập Hội Đời Sống Tông Đồ Nhập Thể - Tận Hiến -Truyền Giáo. Linh đạo ...
Tình Thương
Tình Thương
/ 3618 / Tu đoàn Tông đồ
Lược Sử : Tu Đoàn Tình Thương được thành lập ngày 30/8/1989 với văn thư của Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật cho phép thử nghiệm trong phạm vi giáo xứ Xuân Bình với thời hạn 03 năm. Ngày 11/02/2006 Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh tiếp tục cho ...
Thừa Sai Phúc Âm
Thừa Sai Phúc Âm
/ 5184 / Tu đoàn Tông đồ
Do Cha Giaoan Baotixita Nguyễn Quang Huy sáng lập. Với Tinh thần: “Sống Phúc âm và Loan báo Phúc âm” cho hết mọi người, đặc biệt là người nghèo và dân tộc thiểu số. Hoạt động:     Giáo dục, nuôi trẻ mồ côi, ...
Nữ Thừa Sai Tình Thương
Nữ Thừa Sai Tình Thương
/ 5066 / Tu đoàn Tông đồ
Lược sử: Sau năm 1975, Cha Đaminh Phạm Hiến Thành đã quy tụ một số Ki-tô hữu nhiệt thành để học hỏi và sống Lời Chúa, để đốt nóng niềm Tin, Cậy, Mến và sống giữa đời để làm Men Ki-tô giáo giữa lòng dân tộc. Nhóm Thiện nguyện này ngày càng muốn đáp ...
Nữ Thừa Sai Thánh Mẫu
Nữ Thừa Sai Thánh Mẫu
/ 5909 / Tu đoàn Tông đồ
Lược sử: Tu Đoàn Nữ Thừa Sai Thánh Mẫu do Linh mục Phanxicô Maria Nguyễn Viết Linh sáng lập, được Tòa Thánh cho phép thiết lập qua văn thư của Thánh Bộ Phúc Âm Hoá Các Dân Tộc (prot. n° 1965/04) đề ngày 24/04/2004. Ngày 28/12/2004, Đức Cha Nicola ...
Nhà Chúa
Nhà Chúa
/ 5656 / Tu đoàn Tông đồ
Nguồn gốc -    Tu đoàn Nhà Chúa kế thừa tinh thần Nhà Đức Chúa Trời ở Bắc Việt Nam, do linh mục Alexandre de Rhodes sáng lập vào năm 1630 – một tổ chức vốn đã đào tạo nhiều linh mục, tu sĩ cho việc rao giảng Tin Mừng ngay từ buổi ...