Lời Nguyện Chung - Chúa Nhật II Mùa Chay
Lời Nguyện Chung - Chúa Nhật II Mùa Chay

/ 636 / Lời nguyện chung
CHÚA NHẬT II MÙA CHAY (25.02.2018) Anh chị em thân mến, Biến cố Hiển Dung vừa để củng cố đức tin của các Tông Đồ trước mầu nhiệm Thương Khó, vừa để bảo đảm với chúng ta: nếu cùng chết với Đức Kitô, chúng ta sẽ được sống lại với Người. Chúng ta ...
Lời Nguyện Chung - Lễ Kính Tông Tòa Thánh Phêrô
Lời Nguyện Chung - Lễ Kính Tông Tòa Thánh Phêrô
/ 180 / Lời nguyện chung
LỄ KÍNH TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ (22.02.2018) Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô đã đặt thánh Phêrô làm vị mục tử đầu tiên để thay mặt Chúa cai quản Hội Thánh ở trần gian. Chúng ta cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin: Các tông đồ nối tiếp sứ mệnh ...
Lời Nguyện Chung - Chúa Nhật I Mùa Chay
Lời Nguyện Chung - Chúa Nhật I Mùa Chay
/ 853 / Lời nguyện chung
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY (18.02.2018) Anh chị em thân mến, Để kiện toàn giao ước tình yêu với Chúa, chúng ta luôn được mời gọi để hoán cải và tin vào Tin Mừng. Đó là chiến thắng cám dỗ và hoàn thiện đời sống theo thánh ý Chúa. Chúng ta xin Chúa trợ ...
Lời Nguyện Chung - Các Ngày Lễ Tết
Lời Nguyện Chung - Các Ngày Lễ Tết
/ 1569 / Lời nguyện chung
 THÁNH LỄ GIAO THỪA TẠ ƠN THIÊN CHÚA (15.02.2018) Anh chị em thân mến, Trong giờ phút linh thiêng giã biệt năm cũ và đón chào năm mới, chúng ta hết lòng cảm tạ Chúa vì muôn hồng ân  mà Chúa đã ban cho ta trong suốt năm qua/ và tha thiết ...
Lời Nguyện Chung - thứ Tư Lễ Tro
Lời Nguyện Chung - thứ Tư Lễ Tro
/ 614 / Lời nguyện chung
THỨ TƯ LỄ TRO (14.02.2018) Anh chị em thân mến, Mùa Chay mời gọi chúng ta hoán cải đời sống nhờ cầu nguyện, chay tịnh và thực thi đức ái, để đưa cuộc đời chúng ta đến sự thánh thiện và niềm hy vọng. Chúng ta xin Chúa trợ giúp chúng ta trong hành ...
Lời Nguyện Chung - Chúa Nhật VI TN B
Lời Nguyện Chung - Chúa Nhật VI TN B
/ 1011 / Lời nguyện chung
CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN (11.02.2018) Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu chữa lành người phong cùi để mặc khải Ngài là Đấng Cứu Độ, Đấng có quyền tha tội và chữa lành bệnh tật xác hồn. Chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu, xin Ngài chữa lành và thánh hóa ...
Lời Nguyện Chung - Chúa Nhật V TN B
Lời Nguyện Chung - Chúa Nhật V TN B
/ 1048 / Lời nguyện chung
CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN (04.02.2018) Anh chị em thân mến, Đức Kitô, Con Thiên Chúa, đã đến trần gian để đồng hành với những ai đau khổ và mang lại cho khổ đau ý nghĩa cứu độ. Chúng ta hãy đến với Chúa và tin tưởng cầu xin: “Người chữa nhiều ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 02/2018
Lịch Phụng Vụ Tháng 02/2018
/ 1814 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN:   Cầu cho biết nói không với tham nhũng: Xin cho những người nắm giữ quyền hành về kinh tế, chính trị hoặc thiêng liêng, biết nói không với tham nhũng và bất công.     01 [02]        ...
Lời Nguyện Chung - Lễ dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh
Lời Nguyện Chung - Lễ dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh
/ 765 / Lời nguyện chung
LỄ DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH NGÀY CẦU NGUYỆN CHO ĐỜI THÁNH HIẾN (02.02.2018) Anh chị em thân mến, Hài Nhi Giêsu được đưa vào Đền Thánh để hiến dâng cho Thiên Chúa/ là gương mẫu cho mọi Kitô hữu, cách riêng cho những ai sống đời thánh hiến. ...
Lời Nguyện Chung - Lễ Thánh Gioan Bosco
Lời Nguyện Chung - Lễ Thánh Gioan Bosco
/ 906 / Lời nguyện chung
LỄ THÁNH GIOAN BOSCO BỔN MẠNG CÁC THANH THIẾU NIÊN (31.01.2018) Anh chị em thân mến, Thánh Gioan Boscô đã hiến trọn cuộc đời để yêu thương, giáo dục giới trẻ. Nhờ lời chuyển cầu của thánh nhân, chúng ta dâng lời nguyện xin: “Ta sẽ dạy cho biết ...
Lời Nguyện Chung - Lễ Thánh Phaolô trở lại
Lời Nguyện Chung - Lễ Thánh Phaolô trở lại
/ 561 / Lời nguyện chung
LỄ THÁNH PHAOLÔ TRỞ LẠI (25.01.2018) Anh chị em thân mến, Thánh Phaolô được Đức Kitô Phục Sinh biến đổi trở nên Tông Đồ nhiệt thành rao giảng Tin Mừng và xây dựng Hội Thánh. Chúng ta chúc tụng quyền năng Chúa và dâng lời nguyện xin: “Tình yêu ...
Lời Nguyện Chung - Chúa Nhật IV TN B
Lời Nguyện Chung - Chúa Nhật IV TN B
/ 1056 / Lời nguyện chung
CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN (28.01.2018) Anh chị em thân mến, Đức Kitô đến thiết lập Nước Chúa, mở ra cho nhân loại kỷ nguyên cứu độ. Ngài giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi, ban tặng chúng ta tương lai và hy vọng. Tin tưởng nơi Chúa, chúng ...
Lời Nguyện Chung - Chúa Nhật III TN B
Lời Nguyện Chung - Chúa Nhật III TN B
/ 1420 / Lời nguyện chung
CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN (21.01.2018) Anh chị em thân mến, Trong Đức Kitô, Thiên Chúa mời gọi toàn thể nhân loại “sám hối và tin vào Tin Mừng” để được sống phong phú, sống đích thực và đời đời. Tin vào tình yêu Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin: ...
Lời Nguyện Chung - Chúa Nhật II TN B
Lời Nguyện Chung - Chúa Nhật II TN B
/ 1481 / Lời nguyện chung
CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN (14.01.2018) Anh chị em thân mến, Đức Kitô đến để thực hiện chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Ngài đã kêu gọi các Tông đồ và chúng ta, trở nên người cộng tác vào công trình cứu độ của Ngài. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta ...
Lời Nguyện Chung - Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
Lời Nguyện Chung - Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
/ 638 / Lời nguyện chung
LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA (09.01.2018) Anh chị em thân mến, Khi đến đón nhận Phép rửa sám hối của Gioan, Đấng vô tội đặt mình vào hàng tội nhân để cứu chuộc nhân loại. Nhờ Bí tích Rửa Tội, chúng ta được tha thứ tội lỗi và trở nên con yêu dấu của ...
Lời Nguyện Chung - Lễ Hiển Linh
Lời Nguyện Chung - Lễ Hiển Linh
/ 1311 / Lời nguyện chung
LỄ HIỂN LINH (08.01.2018) Anh chị em thân mến, Lễ Hiển Linh tỏ bày Đức Kitô là Đấng cứu độ toàn thể nhân loại. Dân ngoại được thông phần lời hứa của Thiên Chúa với Israel. Chúng ta cảm tạ tình thương khôn cùng của Thiên Chúa và dâng lời nguyện ...
Lời Nguyện Chung - Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
Lời Nguyện Chung - Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
/ 898 / Lời nguyện chung
LỄ ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA NGÀY CẦU CHO HÒA BÌNH THẾ GIỚI (01.01.2018) Anh chị em thân mến, Trong ngày đầu năm dương lịch, chúng ta họp nhau cử hành lễ kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Cùng với Mẹ, chúng ta cảm tạ Chúa và xin Chúa giải thoát thế giới ...
Lời Nguyện Chung - Lễ Thánh Gia
Lời Nguyện Chung - Lễ Thánh Gia
/ 1009 / Lời nguyện chung
LỄ THÁNH GIA (31.12.2017) Anh chị em thân mến, Chiêm ngắm Thánh gia Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse, chúng ta xin Chúa tuôn đổ dồi dào ân phúc trên các gia đình, giúp họ vượt thắng cám dỗ, thử thách, để trung tín với giao ước hôn nhân và trở ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 01/2018
Lịch Phụng Vụ Tháng 01/2018
/ 2090 / Lịch Phụng Vụ
NĂM DƯƠNG LỊCH 2018 THÁNG GIÊNG 01 [01]                       15   [11]                        ...
Bản Hướng dẫn Lễ Giáng Sinh 2017
Bản Hướng dẫn Lễ Giáng Sinh 2017
/ 865 / Nghi thức
HƯỚNG DẪN THÁNH LỄ GIÁNG SINH 2017 I. THÁNH LỄ ĐÊM Lời dẫn Nhập Lễ Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Đêm nay, cộng đoàn giáo xứ chúng ta quây quần bên Máng Cỏ, cùng dâng thánh lễ mừng kính Mầu Nhiệm Giáng Sinh với trọn hân hoan và lòng sùng mộ. Niềm ...