6. Ta có thể thực sự hiểu biết và có thể nói đúng về Thiên Chúa không ?
6. Ta có thể thực sự hiểu biết và có thể nói đúng về Thiên Chúa không ?

/ 1528 / YouCat
Với trí khôn hữu hạn, con người không thể hiểu thấu sự cao cả vô cùng của Thiên Chúa. Nhưng ta vẫn có thể nói đúng về Thiên Chúa. [39-43, 48] Để có thể nói đúng về Thiên Chúa, ta cần ý thức rằng ngôn ngữ của ta không thể thích đáng với sự cao cả ...
65. Người có khuynh hướng đồng tính luyến ái thì sao?
65.  Người có khuynh hướng đồng tính luyến ái thì sao?
/ 3301 / YouCat
-  Hội Thánh tin rằng, trong trật tự tạo dựng, Thiên Chúa đặt để cho người nam và người nữ cần đến nhau, bổ túc cho nhau, liên kết với nhau để sinh sản con cái. Vì vậy, Hội Thánh không thể chuẩn nhận những thực hành đồng tính luyến ái. Tuy ...
64. Tại sao Thiên Chúa dựng nên con người có nam có nữ?
64. Tại sao Thiên Chúa dựng nên con người có nam có nữ?
/ 4156 / YouCat
-  Thiên Chúa là Tình Yêu và là khuôn mẫu lý tưởng của đời sống hiệp thông, Người đã dựng nên con người có nam có nữ, để cả hai cùng là hình ảnh của bản tính Người. [369-373, 383] - Thiên Chúa dựng nên con người có nam có nữ để mỗi người ước ...
63. Do đâu con người có linh hồn?
63. Do đâu con người có linh hồn?
/ 3231 / YouCat
-  Linh hồn người ta do Thiên Chúa trực tiếp dựng nên, chứ không phải là "sản phẩm" bởi cha mẹ. [366-368, 382] - Hồn của con người không thể là sản phẩm do tiến trình biến hóa của vật chất, cũng không phải là kết quả của cha mẹ sinh ra. Mỗi ...
62. Linh hồn là gì vậy?
62. Linh hồn là gì vậy?
/ 4487 / YouCat
- Linh hồn là cái làm cho ta thành một con người. Nó là nguyên lý linh thiêng của sự sống, và là cái sâu thẳm nhất trong con người. Linh hồn làm cho thể xác vật chất trở nên thân xác sống động của con người. Nhờ linh hồn, con người có thể xác nhận ...
61. Do đâu mọi người bình đẳng với nhau?
61.  Do đâu mọi người bình đẳng với nhau?
/ 2283 / YouCat
- Mọi người đều bình đẳng với nhau, vì họ có cùng một nguồn gốc, trong Tình yêu sáng tạo của Thiên Chúa. Mọi người đều có cùng một Đấng Cứu chuộc là Chúa Giêsu Kitô. Mọi người đều có thể tìm kiếm và được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trong Thiên Chúa. ...
60. Tại sao Chúa Giêsu lại là mẫu gương tuyệt vời nhất thế giới?
60.  Tại sao Chúa Giêsu lại là mẫu gương tuyệt vời nhất thế giới?
/ 2322 / YouCat
- Vì Chúa Giêsu Kitô là Đấng duy nhất không những đã tỏ cho chúng ta biết bản tính thật của Thiên Chúa, mà còn tỏ ra lý tưởng đích thật của con người. [358-359, 381] - Chúa Giêsu còn hơn là một con người lý tưởng rất nhiều. Ngay cả những người khác ...
59. Tại sao Thiên Chúa dựng nên con người?
59. Tại sao Thiên Chúa dựng nên con người?
/ 1842 / YouCat
-  Thiên Chúa dựng nên tất cả là vì con người, con người là “thụ tạo duy nhất ở trần gian được Thiên Chúa dựng nên cho chính họ” (Gaudium et Spes 24,3), Người dựng nên họ để họ được hạnh phúc nếu họ nhận biết, yêu mến, phục vụ Thiên Chúa, sống ...
58. Con người được dựng nên theo "hình ảnh Thiên Chúa" nghĩa là gì?
58. Con người được dựng nên theo
/ 2871 / YouCat
-  Nghĩa là, con người không như các loài vô hồn, đất đá, cây cỏ, con vật. Con người có phần linh thiêng. Nhờ đặc tính linh thiêng, con người được gần gũi với Thiên Chúa hơn các thụ tạo hữu hình khác, và chỉ riêng con người có thể nhận biết ...
57. Con người phải đối xử với loài vật và các vật khác thế nào?
57. Con người phải đối xử với loài vật và các vật khác thế nào?
/ 1437 / YouCat
- Con người cần tôn vinh Thiên Chúa nơi các thụ tạo của Người, và cư xử với chúng cách ân cần và có trách nhiệm. Con người, con vật, và cây cỏ, có cùng một Đấng Tạo Hoá, Người đã dựng nên mọi loài bởi Tình yêu Người. Vì vậy, yêu thương các loài vật ...
56. Con người có một chỗ đặc biệt trong việc sáng tạo của Thiên Chúa không?
56. Con người có một chỗ đặc biệt trong việc sáng tạo của Thiên Chúa không?
/ 1649 / YouCat
-  Có. Con người là chóp đỉnh của việc sáng tạo, vì Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người theo hình ảnh Thiên Chúa (St 1,27). [343-344, 353] - Việc tạo dựng con người khác biệt rõ ràng với việc tạo dựng các sinh vật khác. Con người là một ngôi ...
55. Ta có thể giao tiếp với các Thiên thần không?
55.  Ta có thể giao tiếp với các Thiên thần không?
/ 1665 / YouCat
- Có. Chúng ta có thể kêu xin các Thiên thần giúp đỡ và xin các ngài chuyển cầu cho ta trước mặt Thiên Chúa. [334-336, 352] - Chúa còn ban cho mỗi người một thiên thần bản mệnh hay hộ thủ nữa. Cầu nguyện các thiên thần bản mệnh cho mình và cho ...
54. Thiên thần là ai vậy?
54. Thiên thần là ai vậy?
/ 2204 / YouCat
-  Thiên thần là các thụ tạo linh thiêng thuần túy của Thiên Chúa, các ngài có trí khôn và lòng muốn như ta, nhưng không có xác như ta, các ngài không thể chết, và thường không ai thấy được. Các Thiên thần hằng sống trước mặt Thiên Chúa, thông ...
53. Hoả ngục là gì?
53. Hoả ngục là gì?
/ 3670 / YouCat
-  "Hoả ngục", theo đức tin của chúng ta, là tình trạng con người phải dứt khoát chia cách với Thiên Chúa. Khi ai thấy rõ tình yêu nhờ đối mặt với Thiên Chúa, nhưng họ lại từ chối, không muốn được ở trong Tình yêu ấy, đó là họ đã chọn hỏa ngục. ...
52. Trời là gì?
52. Trời là gì?
/ 1642 / YouCat
-  Trời là nơi Thiên Chúa ngự, là chỗ ở của các Thiên thần và các thánh, là đích điểm của việc sáng tạo. Thuật ngữ "trời đất" nói đến toàn thể những thực tại được Thiên Chúa dựng nên. - Trời không phải là một nơi nhất định nào đó trong vũ trụ. ...
51. Nếu Thiên Chúa biết mọi sự và có thể làm được mọi sự, tại sao Người không ngăn cản được sự dữ?
51.  Nếu Thiên Chúa biết mọi sự và có thể làm được mọi sự, tại sao Người không ngăn cản được sự dữ?
/ 1892 / YouCat
-  Thiên Chúa vẫn luôn có thể rút ra những điều tốt lành từ những sự dữ. Chẳng một đau khổ nào ta có thể giải mã được. Nhưng nó vẫn luôn đặt nền tảng trên sự khôn ngoan vô cùng của Thiên Chúa (Thánh Tôma Aquinô). [309-314, 324] - Sự dữ trong ...
50. Con người đóng vai trò nào trong chương trình quan phòng của Thiên Chúa?
50. Con người đóng vai trò nào trong chương trình quan phòng của Thiên Chúa?
/ 1609 / YouCat
-  Thiên Chúa mời gọi con người cộng tác vào sự hoàn thành việc sáng tạo. Con người có thể từ chối ý định tốt lành này của Thiên Chúa. Nhưng thật tốt đẹp biết bao khi ta trở thành khí cụ của tình yêu Thiên Chúa. [307-308] - Con người có thể từ ...
49. Thiên Chúa có điều khiển thế giới và đời sống tôi không?
49. Thiên Chúa có điều khiển thế giới và đời sống tôi không?
/ 1412 / YouCat
-  Có, nhưng cách mầu nhiệm; Thiên Chúa điều khiển mọi sự trong trời đất cho đến khi chúng hoàn thành theo đường lối của Người mà chỉ mình Người biết. Không lúc nào, Người để cho các tạo vật Người đã dựng nên lại vượt ra khỏi bàn tay Người. ...
48. Thiên Chúa có ý định gì khi sáng tạo thế giới?
48. Thiên Chúa có ý định gì khi sáng tạo thế giới?
/ 1253 / YouCat
- Thiên Chúa dựng nên thế giới vì vinh danh Người (CĐ Vatican I). [293-294, 319] - Lý do của sáng tạo không phải là gì khác ngoài tình yêu. Từ việc sáng tạo này phản chiếu lên vinh quang và danh dự của Thiên Chúa. Ca tụng Thiên Chúa không cốt tại ...
47. Tại sao Thiên Chúa lại nghỉ việc vào ngày thứ Bảy?
47. Tại sao Thiên Chúa lại nghỉ việc vào ngày thứ Bảy?
/ 2149 / YouCat
-  Thiên Chúa nghỉ việc vào ngày thứ Bảy để ta chú ý rằng việc sáng tạo đã hoàn thành, nó vượt xa mọi cố gắng của loài người. [349] - Dù con người là đối tác trưởng thành hơn của Đấng Sáng Tạo (St 2,15) con người không thể nào cứu vãn thế giới ...