10/03/2015
27397

TỔNG ĐẠI DIỆN
GIÁM MỤC PHỤ TÁ GIOAN ĐỖ VĂN NGÂN

Sinh ngày: 06/07/1953, tại Ninh Bình

- 14/01/1992: Chịu chức Linh mục, tại Xuân Lộc

- Năm 1992: Phó xứ Ninh Phát

- Năm 1994: Chánh xứ Ninh Phát

- Năm 2007: Giáo sư Đại Chủng Viện và Quản nhiệm Gx. Suối Tre

- Năm 2006: Du học Philippines; sau đó trở về chủng viện và làm Phó Giám đốc Đại chủng Viện, đặc trách phân ban triết học Đại Chủng Viên

- Năm 2016: Tổng Đại diện Giáo phận Xuân Lộc
- Ngày 02.05.2017: ĐTC Phanxico bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Giáo Phận Xuân Lộc
- Ngày 01.06.2017: Lễ Tấn Phong Giám Mục tại TGM Xuân Lộc. Sau khi tấn phong Giám Mục, ngài vẫn giữ chức vụ Tổng Đại Diện cho đến nay

 


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...