10/03/2015
26426

ĐỨC CHA TỔNG ĐẠI DIỆN
GIOAN ĐỖ VĂN NGÂN

- Sinh ngày: 06/07/1953, tại Ninh Bình

- 14/01/1992: Chịu chức Linh mục, tại Xuân Lộc

- Năm 1992: Phó xứ Ninh Phát

- Năm 1994: Chánh xứ Ninh Phát

- Năm 2007: Giáo sư Đại Chủng Viện và Quản nhiệm Gx. Suối Tre

- Năm 2006: Du học Philippines; sau đó trở về chủng viện và làm Phó Giám đốc Đại chủng Viện, đặc trách phân ban triết học Đại Chủng Viên

- Năm 2016: Tổng Đại diện Giáo phận Xuân Lộc


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...