Lịch Phụng Vụ Tháng 10/2022
Lịch Phụng Vụ Tháng 10/2022

/ 1134 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Cầu cho Giáo Hội mở ra với mọi người. Chúng ta cầu nguyện cho Giáo Hội luôn trung thành và can đảm trong việc rao giảng Tin Mừng,và trở nên một cộng đoàn của tình liên đới, huynh đệ và cởi mở. Ước mong Giáo Hội ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 09/2022
Lịch Phụng Vụ Tháng 09/2022
/ 5561 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Cầu cho việc bãi bỏ án tử hình. Chúng ta cầu nguyện cho án tử hình, vốn xúc phạm nghiêm trọng đến phẩm giá con người, bị hủy bỏ trong hiến pháp của các quốc gia trên toàn thế giới.   01.9    ...
Lịch Phụng vụ Tháng 08/2022
Lịch Phụng vụ Tháng 08/2022
/ 4982 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Cầu cho những hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ . Chúng ta cầu nguyện cho những tiểu thương, giữa cơn khủng hoảng kinh tế và xã hội, tìm ra được những phương thế cần thiết để có thể tiếp tục hoạt động nhằm phục vụ các cộng ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 7/2022
Lịch Phụng Vụ Tháng 7/2022
/ 5988 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Cầu cho Người Cao Tuổi. Chúng ta cầu nguyện cho những người cao niên, biểu tượng của cội rễ và ký ức của một dân tộc, biết dùng kinh nghiệm và sự khôn ngoan của mình để giúp người trẻ hướng về tương lai trong hy ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 06/2022
Lịch Phụng Vụ Tháng 06/2022
/ 4593 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Cầu cho các Gia Đình. Chúng ta cầu nguyện cho các gia đình Công giáo trên toàn thế giới biết sống yêu thương vô vị lợi và thánh thiện trong đời sống thường ngày. THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU Kính nhớ Thánh Tâm ...
Lịch Phụng vụ Tháng 05/2022
Lịch Phụng vụ Tháng 05/2022
/ 2729 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Cầu cho việc kiện toàn Đức Tin của người trẻ. Chúng ta cầu nguyện cho những người trẻ khi được mời gọi sống trọn vẹn đức tin của mình, có thể khám phá nơi cuộc đời của Đức Maria cách thức lắng nghe, phân định sâu ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 04/2022
Lịch Phụng Vụ Tháng 04/2022
/ 4429 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Cầu cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe Chúng ta cầu nguyện cho các nhân viên y tế đang chăm sóc sức khỏe cho các bệnh nhân và những người cao tuổi, đặc biệt trong những nước nghèo nhất,được các chính phủ và các ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 03/2022
Lịch Phụng Vụ Tháng 03/2022
/ 3488 / Lịch Phụng Vụ
THÁNG BA Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Cầu cho các Kitô hữu đáp lại những thách đố về mặt đạo đức sinh học. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô hữu đang đối diện với những thách đố mới về mặt đạo đức sinh học, xin cho họ tiếp tục bảo vệ phẩm giá ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 02/2022
Lịch Phụng Vụ Tháng 02/2022
/ 4218 / Lịch Phụng Vụ
THÁNG HAI Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Cầu cho các nữ tu và các phụ nữ sống đời thánh hiến. Chúng ta cầu nguyện cho các nữ tu và các phụ nữ sống đời thánh hiến, xin cho họ tiếp tục tìm ra những giải đáp mới trước bao thách đố của thời đại, cho ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 1/2022
Lịch Phụng Vụ Tháng 1/2022
/ 3423 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Cầu cho tình huynh đệ đích thực của nhân loại Chúng ta cầu nguyện cho mọi người đau khổ vì bị phân biệt đối xử và bách hại tôn giáo, xin cho các quyền lợi và phẩm giá của họ được nhìn nhận, vì họ thật là anh chị em ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 12/2021
Lịch Phụng Vụ Tháng 12/2021
/ 4017 / Lịch Phụng Vụ
MÙA VỌNG “Mùa Vọng có hai đặc tính: vừa là mùa chuẩn bị mừng lễ trọng Giáng Sinh, trong lễ này, kính nhớ đến việc Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người; vừa là mùa mà qua việc kính nhớ này, các tín hữu hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 11/2021
Lịch Phụng Vụ Tháng 11/2021
/ 4047 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý chung–Cầu cho những người đang bị trầm cảm. Xin cho những người đang bị trầm cảm hoặc kiệt sức tìm được sự nâng đỡ và ánh sáng mở ra cho họ con đường sống. THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI Ngay từ buổi đầu ...
Lịch phụng Vụ Tháng 10/2021
Lịch phụng Vụ Tháng 10/2021
/ 3975 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý truyền giáo–Cầu cho các tông đồ Truyền giáo. Xin cho những người đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy ý thức rằng họ được trao trách nhiệm loan báo Tin Mừng, luôn sẵn sàng thi hành sứ vụ bằng một đời sống chứng tá thấm ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 09/2021
Lịch Phụng Vụ Tháng 09/2021
/ 2910 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý chung–Cầu cho một lối sống thân thiện với môi trường. Xin cho mọi người biết can đảm chọn lựa một lối sống giản dị và thân thiện với môi trường, và biết vui mừng khi thấy giới trẻ quyết tâm chọn cách sống như ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 08/2021
Lịch Phụng Vụ Tháng 08/2021
/ 3324 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý chung–Cầu cho Hội Thánh. Xin cho Hội Thánh nhận lãnh từChúa Thánh Thần ân sủng và sức mạnh để tự canh tân dưới ánh sáng Tin Mừng.   01.8           23.06    ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 07/2021
Lịch Phụng Vụ Tháng 07/2021
/ 3156 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý chung–Cầu cho tình bằng hữu xã hội. Giữa những mâu thuẫn xã hội, kinh tế và chính trị, xin cho chúng ta trở nên những con người can đảm kiến tạo sự đối thoại và tình bằng hữu trong xã ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 06/2021
Lịch Phụng Vụ Tháng 06/2021
/ 3258 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý truyền giáo–Cầu cho vẻ đẹp của hôn nhân. Xin cho các bạn trẻ đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân được sự trợ giúp của cộng đoàn Kitô hữu, và mong cho họ được lớn lên trong tình yêu cùng với lòng quảng đại, ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 5/2021
Lịch Phụng Vụ Tháng 5/2021
/ 3924 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý chung–Cầu cho Thế giới tài chính. Xin cho những người hữu trách trong lĩnh vực tài chính biết cộng tác với các chính phủ để điều tiết nền tài chính và bảo vệ công dân khỏi những hiểm nguy trong lãnh vực ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 04/2021
Lịch Phụng Vụ Tháng 04/2021
/ 3916 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý chung–Cầu cho các quyền căn bản được tôn trọng trên toàn Thế giới. Cầu cho những ai đang liều mình tranh đấu cho các quyền căn bản dưới các chế độ chuyên chế, độc tài, và trong những nền dân chủ đang gặp khủng ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 3/2021
Lịch Phụng Vụ Tháng 3/2021
/ 5290 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý truyền giáo–Cầu cho các tín hữu siêng năng lãnh nhận bí tích Giao Hòa. Xin cho các tín hữu biết siêng năng lãnh nhận bí tích Giao Hòa với tinh thần đổi mới sâu xa, nhờ đó cảm nhận được lòng thương xót vô biên của ...