Lịch Phụng Vụ Tháng 02/2018
Lịch Phụng Vụ Tháng 02/2018

/ 1814 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN:   Cầu cho biết nói không với tham nhũng: Xin cho những người nắm giữ quyền hành về kinh tế, chính trị hoặc thiêng liêng, biết nói không với tham nhũng và bất công.     01 [02]        ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 01/2018
Lịch Phụng Vụ Tháng 01/2018
/ 2090 / Lịch Phụng Vụ
NĂM DƯƠNG LỊCH 2018 THÁNG GIÊNG 01 [01]                       15   [11]                        ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 12/2017
Lịch Phụng Vụ Tháng 12/2017
/ 2096 / Lịch Phụng Vụ
MÙA VỌNG “Mùa Vọng có hai đặc tính: vừa là mùa chuẩn bị mừng lễ trọng Giáng Sinh, trong lễ này, kính nhớ đến việc Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người; vừa là mùa mà qua việc kính nhớ này, các tín hữu hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 11/2017
Lịch Phụng Vụ Tháng 11/2017
/ 2038 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN:   Cầu cho việc làm chứng về Tin Mừng tại Á Châu: Xin cho các Kitô hữu Á Châu, khi làm chứng cho Tin Mừng tại Á Châu bằng lời nói và việc làm, biết cổ võ việc đối thoại, hòa bình và sự hiểu biết lẫn nhau, đặc biệt đối với tín đồ ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 10/2017
Lịch Phụng Vụ Tháng 10/2017
/ 1903 / Lịch Phụng Vụ
THÁNG 10 Ý CẦU NGUYỆN: Cầu cho quyền lợi của người lao động và thất nghiệp: Xin cho giới lao động được kính trọng, quyền lợi của họ được bảo đảm, và cho những người thất nghiệp cũng có thể đóng góp vào việc xây dựng thiện ích chung. THÁNG MÂN CÔI ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 9/2017
Lịch Phụng Vụ Tháng 9/2017
/ 1813 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN: Cầu cho các giáo xứ quan tâm đến công cuộc rao giảng Tin Mừng: Xin cho các giáo xứ được tinh thần truyền giáo tác động, trở nên mối hiệp thông trong đức tin và chứng tá của lòng bác ái.   01       ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 08/2017
Lịch Phụng Vụ Tháng 08/2017
/ 2767 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN:   Cầu cho các nghệ nhân: Xin cho tác phẩm là thành quả của các nghệ nhân trong thời đại chúng ta, giúp tất cả chúng ta khám phá vẻ đẹp của công trình tạo dựng.   01             ...
Lịch Phụng vụ Tháng 07/2017
Lịch Phụng vụ Tháng 07/2017
/ 1784 / Lịch Phụng Vụ
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 07 Ý CẦU NGUYỆN: Cầu cho những người xa lìa đức tin Kitô giáo: Xin cho những người xa lìa đức tin Kitô giáo, biết tái khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa giàu lòng thương xót và vẻ đẹp của đời sống Kitô giáo, nhờ lời cầu nguyện ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 06/2017
Lịch Phụng Vụ Tháng 06/2017
/ 1930 / Lịch Phụng Vụ
THÁNG 06  THÁNH KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU   Ý CẦU NGUYỆN: Cầu cho việc hủy bỏ nạn buôn bán vũ khí: Xin cho những nhà lãnh đạo các quốc gia biết dùng những biện pháp hữu hiệu để chấm dứt việc buôn bán vũ khí, là nguyên nhân tạo nên biết ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 05/2017
Lịch Phụng Vụ Tháng 05/2017
/ 1276 / Lịch Phụng Vụ
THÁNG NĂM THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ   Ý CẦU NGUYỆN: Cầu cho các Kitô hữu Phi Châu, những chứng nhân của hòa bình: Xin cho các Kitô hữu Phi Châu trở nên những người kiến tạo sự hòa giải, công lý và hòa bình, theo gương Đức Giêsu là Đấng giàu ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 04/2017
Lịch Phụng Vụ Tháng 04/2017
/ 4154 / Lịch Phụng Vụ
THÁNG TƯ Ý CẦU NGUYỆN:   Cầu cho giới trẻ: Xin cho những người trẻ biết quảng đại đáp lại ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ, để có thể tận hiến cho Chúa trong đời sống linh mục hoặc đời sống thánh hiến. LƯU Ý: Có thể giữ thói quen che ảnh ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 03/2017
Lịch Phụng Vụ Tháng 03/2017
/ 1554 / Lịch Phụng Vụ
THÁNG BA Ý CẦU NGUYỆN:   Cầu cho việc giúp đỡ các Kitô hữu bị bách hại: Xin cho các Kitô hữu đang bị bách hại, được toàn thể Giáo Hội nâng đỡ bằng lời cầu nguyện và giúp đỡ vật chất.   01      04   ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 02/2017
Lịch Phụng Vụ Tháng 02/2017
/ 941 / Lịch Phụng Vụ
01            05            X           Thứ Tư. Dt 12,4-7.11-15; Mc 6,1-6. ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 01/2017
Lịch Phụng Vụ Tháng 01/2017
/ 1968 / Lịch Phụng Vụ
 DL  AL    Màu lễ phục 01            04                 Tr                     ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 12/2016
Lịch Phụng Vụ Tháng 12/2016
/ 2206 / Lịch Phụng Vụ
MÙA VỌNG “Mùa Vọng có hai đặc tính: vừa là mùa chuẩn bị mừng lễ trọng Giáng Sinh, trong lễ này, kính nhớ đến việc Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người; vừa là mùa mà qua việc kính nhớ này, các tín hữu hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 11/2016
Lịch Phụng Vụ Tháng 11/2016
/ 2462 / Lịch Phụng Vụ
  THÁNG 11 THÁNG CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN   Ý CẦU NGUYỆN: - Ý chung: Cầu cho đông đảo những người di dân và tị nạn, được các quốc gia đón tiếp và trợ giúp, trong nỗ lực thể hiện tình liên đới với họ. - Ý truyền giáo: Cầu cho linh mục ...
Lịch phụng Vụ Tháng 10/2016
Lịch phụng Vụ Tháng 10/2016
/ 2192 / Lịch Phụng Vụ
THÁNG 10 THÁNG MÂN CÔI    Ý CẦU NGUYỆN: - Ý chung: Cầu cho các ký giả, khi tác nghiệp, biết luôn tôn trọng sự thật và có một ý thức đạo đức chân chính. - Ý truyền giáo: Cầu cho ngày thế giới truyền giáo canh tân niềm vui và trách nhiệm ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 09/2016
Lịch Phụng Vụ Tháng 09/2016
/ 1822 / Lịch Phụng Vụ
THÁNG CHÍN   Ý CẦU NGUYỆN:  - Ý chung: Cầu cho mỗi người chúng ta biết đóng góp vào thiện ích chung và biết cùng nhau xây dựng một xã hội biết coi trọng quyền con người. - Ý truyền giáo: Cầu cho các Kitô hữu, nhờ việc tham dự các Bí ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 08/2016
Lịch Phụng Vụ Tháng 08/2016
/ 1873 / Lịch Phụng Vụ
THÁNG 08 Ý CẦU NGUYỆN: - Ý chung: Cầu cho các hoạt động thể thao trở nên dịp gặp gỡ huynh đệ giữa các dân tộc và góp phần vào việc xây dựng hòa bình trên thế giới. - Ý truyền giáo: Cầu cho các Kitô hữu biết sống theo Tin Mừng, để mang lại chứng tá ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 07/2016
Lịch Phụng Vụ Tháng 07/2016
/ 1638 / Lịch Phụng Vụ
THÁNG 07 Ý CẦU NGUYỆN: - Ý chung: Cầu cho mọi người biết tôn trọng các dân tộc bản địa mà căn tính và sự tồn tại của họ đang bị đe dọa. - Ý truyền giáo: Cầu cho Giáo Hội tại Châu Mỹ La tinh và vùng Caribê, nhờ sứ vụ rao giảng tại lục địa, biết công ...