Lịch Phụng Vụ Tháng 04/2019
Lịch Phụng Vụ Tháng 04/2019

/ 1803 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý chung: Cầu xin cho các thầy thuốc và những người thiện nguyện có mặt trong các vùng chiến sự đang liều mình để cứu mạng sống người khác.    01 [04]      ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 03/2019
Lịch Phụng Vụ Tháng 03/2019
/ 2782 / Lịch Phụng Vụ
THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE   Thánh Giuse là bổn mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là Con Duy Nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là “con của bác thợ ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 02/2019
Lịch Phụng Vụ Tháng 02/2019
/ 2466 / Lịch Phụng Vụ
THÁNG 02 Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý chung: Cầu cho các nạn nhân của tệ nạn buôn người, cưỡng bức mại dâm và bạo lực được mọi người đón nhận cách quảng đại.   01 [02]              ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 01/2019
Lịch Phụng Vụ Tháng 01/2019
/ 3322 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý truyền giáo: Cầu cho giới trẻ, cách riêng giới trẻ của Châu Mỹ La Tinh, biết noi gương Đức Maria, đáp lại lời Chúa mời gọi để thông truyền cho Thế giới niềm vui của Tin Mừng.   01 [01]    ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 12/2018
Lịch Phụng Vụ Tháng 12/2018
/ 2030 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý truyền giáo: Cầu cho những người tham gia vào việc phục vụ và thông truyền đức tin, trong cuộc đối thoại với các nền văn hóa, tìm ra một thứ ngôn ngữ phù hợp với những điều kiện của thời đại ngày ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 11/2018
Lịch Phụng Vụ Tháng 11/2018
/ 2541 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN: Cầu cho việc phục vụ hòa bình: Xin cho ngôn ngữ của tình yêu và đối thoại lướt thắng thứ ngôn ngữ của đối đầu, xung khắc. CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 10/2018
Lịch Phụng Vụ Tháng 10/2018
/ 2418 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN: Cầu cho sứ vụ của các tu sĩ: Xin cho các tu sĩ biết đổi mới nhiệt tình tông đồ, biết tìm gặp những người nghèo khổ, những người bị gạt ra bên lề xã hội và những người thấp cổ bé miệng. THÁNG MÂN CÔI Chuỗi Mân Côi là một lối cầu ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 09/2018
Lịch Phụng Vụ Tháng 09/2018
/ 1568 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN:   Cầu cho những người trẻ ở châu Phi: Xin cho những người trẻ của lục địa Phi Châu được giáo dục và lao động tại chính quê hương mình. 01/09             22/07      ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 08/2018
Lịch Phụng Vụ Tháng 08/2018
/ 2333 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN:   Cầu cho gia đình là kho tàng của nhân loại: Xin cho các nhà kinh tế và các chính trị gia, trong các quyết định hệ trọng của mình, biết bảo vệ gia đình như là một trong những kho tàng của nhân loại. 01 [8]  ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 07/2018
Lịch Phụng Vụ Tháng 07/2018
/ 3525 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN: Cầu cho linh mục đang làm việc mục vụ: Xin cho các linh mục đang mệt mỏi và cô đơn trong việc mục vụ, tìm được sự trợ lực và an ủi nơi mối thân tình với Chúa Giêsu và nơi tình bạn với các anh em linh mục. 01 [7]  ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 06/2018
Lịch Phụng Vụ Tháng 06/2018
/ 4110 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN: Cầu cho các trang mạng xã hội: Xin cho các trang mạng xã hội dành ưu tiên cho tình liên đới và việc học biết tôn trọng sự khác biệt với người khác. THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ Tình Thương ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 05/2018
Lịch Phụng Vụ Tháng 05/2018
/ 4469 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN: Cầu cho sứ vụ của giáo dân: Xin cho các Kitô hữu giáo dân biết chu toàn sứ mạng đặc thù của mình, khi dùng óc sáng tạo để đương đầu với những thách đố của thế giới ngày nay. THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ “Các tín hữu hãy nhớ rằng, lòng tôn ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 04/2018
Lịch Phụng Vụ Tháng 04/2018
/ 1819 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN: Cầu cho những người chịu trách nhiệm về kinh tế: Xin cho những nhà kinh tế thế giới được can đảm chống lại mô hình kinh tế có tính loại trừ và biết mở ra những lối đi mới. MÙA PHỤC SINH “Năm mươi ngày từ Chúa nhật Phục Sinh đến Chúa ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 03/2018
Lịch Phụng Vụ Tháng 03/2018
/ 3075 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN Cầu cho việc đào tạo để biết phân định thiêng liêng: Xin cho toàn thể Giáo Hội hiểu rõ sự cần thiết phải đào tạo cho cá nhân và cộng đoàn biết phân định thiêng liêng. THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE Thánh Giuse là bổn mạng và gương mẫu của ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 02/2018
Lịch Phụng Vụ Tháng 02/2018
/ 3092 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN:   Cầu cho biết nói không với tham nhũng: Xin cho những người nắm giữ quyền hành về kinh tế, chính trị hoặc thiêng liêng, biết nói không với tham nhũng và bất công.     01 [02]        ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 01/2018
Lịch Phụng Vụ Tháng 01/2018
/ 3537 / Lịch Phụng Vụ
NĂM DƯƠNG LỊCH 2018 THÁNG GIÊNG 01 [01]                       15   [11]                        ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 12/2017
Lịch Phụng Vụ Tháng 12/2017
/ 2794 / Lịch Phụng Vụ
MÙA VỌNG “Mùa Vọng có hai đặc tính: vừa là mùa chuẩn bị mừng lễ trọng Giáng Sinh, trong lễ này, kính nhớ đến việc Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người; vừa là mùa mà qua việc kính nhớ này, các tín hữu hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 11/2017
Lịch Phụng Vụ Tháng 11/2017
/ 2871 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN:   Cầu cho việc làm chứng về Tin Mừng tại Á Châu: Xin cho các Kitô hữu Á Châu, khi làm chứng cho Tin Mừng tại Á Châu bằng lời nói và việc làm, biết cổ võ việc đối thoại, hòa bình và sự hiểu biết lẫn nhau, đặc biệt đối với tín đồ ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 10/2017
Lịch Phụng Vụ Tháng 10/2017
/ 2558 / Lịch Phụng Vụ
THÁNG 10 Ý CẦU NGUYỆN: Cầu cho quyền lợi của người lao động và thất nghiệp: Xin cho giới lao động được kính trọng, quyền lợi của họ được bảo đảm, và cho những người thất nghiệp cũng có thể đóng góp vào việc xây dựng thiện ích chung. THÁNG MÂN CÔI ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 9/2017
Lịch Phụng Vụ Tháng 9/2017
/ 2467 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN: Cầu cho các giáo xứ quan tâm đến công cuộc rao giảng Tin Mừng: Xin cho các giáo xứ được tinh thần truyền giáo tác động, trở nên mối hiệp thông trong đức tin và chứng tá của lòng bác ái.   01       ...