Lịch Phụng Vụ Tháng 09/2020
Lịch Phụng Vụ Tháng 09/2020

/ 1512 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý chung: Cầu cho mọi người biết tôn trọng các nguồn tài nguyên. Xin cho các nguồn tài nguyên của hành tinh không bị hủy hoại, nhưng được phân chia công bằng và tôn trọng.   01.9      ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 08/2020
Lịch Phụng Vụ Tháng 08/2020
/ 2596 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA   Ý chung: Cầu cho môi trường biển. Xin cho những người đang làm việc và sống trong môi trường biển, trong đó có các thủy thủ, ngư dân và gia đình họ luôn được bình an.   01.8      ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 07/2020
Lịch Phụng Vụ Tháng 07/2020
/ 2104 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý chung: Cầu cho các gia đình. Xin cho các gia đình ngày nay được đồng hành và được hướng dẫn trong yêu thương và tôn trọng.   01.7              ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 06/2020
Lịch Phụng Vụ Tháng 06/2020
/ 2896 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý truyền giáo: Cầu cho những người đau khổ. Xin cho tất cả những người đang gặp đau khổ đều tìm được con đường sống, khi chạy đến cùng Thánh Tâm Chúa Giêsu. THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU Kính nhớ Thánh Tâm Chúa ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 05/2020
Lịch Phụng Vụ Tháng 05/2020
/ 1998 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý truyền giáo: Cầu cho các Phó tế. Xin cho các Phó tế, khi trung thành phục vụ Lời Chúa và người nghèo, trở nên dấu chỉ sống động cho toàn thể Hội Thánh. THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ “Các tín hữu hãy nhớ rằng, lòng tôn sùng ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 04/2020
Lịch Phụng Vụ Tháng 04/2020
/ 2985 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý chung: Cầu cho những người nghiện ngập được giải thoát. Xin cho những người đang nghiện ngập được tận tình giúp đỡ và đồng hành, để họ được giải thoát khỏi tình trạng đau khổ này.  01.4    ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 03/2020
Lịch Phụng Vụ Tháng 03/2020
/ 2298 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý truyền giáo: Cầu cho các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc. Xin cho Giáo Hội tại Trung Quốc luôn trung thành với Tin Mừng và ngày càng hợp nhất hơn. THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE Thánh Giuse là bổn mạng và gương mẫu của ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 2/2020
Lịch Phụng Vụ Tháng 2/2020
/ 2954 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý chung: Cầu cho mọi người lắng nghe tiếng kêu cứu của những người di dân. Xin cho tiếng kêu cứu của anh chị em di dân, những nạn nhân của tội ác buôn người, được lắng nghe và được quan tâm giúp ...
Lịch Phụng vụ tháng 01/2020
Lịch Phụng vụ tháng 01/2020
/ 2601 / Lịch Phụng Vụ
Ý truyền giáo: Cầu cho việc kiến tạo hoà bình trên thế giới. Xin cho các Kitô hữu, các tín đồ của các tôn giáo khác, và tất cả những người thiện chí biết cùng nhau xây dựng hoà bình và công lý trên thế giới.   01.01    ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 12/2019
Lịch Phụng Vụ Tháng 12/2019
/ 2029 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý chung: Xin cho mỗi quốc gia biết dùng những phương tiện cần thiết để ưu tiên lo cho tương lai của các trẻ em, cách riêng những trẻ em đang sống trong đau khổ. 01.12          ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 11/2019
Lịch Phụng Vụ Tháng 11/2019
/ 2573 / Lịch Phụng Vụ
 Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý chung: Xin cho vùng Cận Đông, nơi có nhiều tôn giáo khác nhau đang cùng nhau chung sống, biết luôn sống tinh thần đối thoại, gặp gỡ và hòa giải. THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 10/2019
Lịch Phụng Vụ Tháng 10/2019
/ 1870 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý truyền giáo: Xin cho hơi thở  của Chúa Thánh Thần khai sinh một “mùa xuân” truyền giáo mới trong Giáo Hội.   THÁNG MÂN CÔI Chuỗi Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Tin Mừng, là một chuỗi tình yêu gồm ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 9/2019
Lịch Phụng Vụ Tháng 9/2019
/ 1811 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý truyền giáo: Xin cho các nhà chính trị, khoa học và kinh tế biết hợp tác với nhau để bảo vệ biển khơi và đại dương.   01 [09]              ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 08/2019
Lịch Phụng Vụ Tháng 08/2019
/ 2351 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý chung: Cầu cho các gia đình, nhờ đời sống cầu nguyện và yêu thương, trở nên “trường đào tạo nhân bản” rõ nét hơn. 01 [08]                      ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 07/2019
Lịch Phụng Vụ Tháng 07/2019
/ 1695 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý chung: Xin cho những người có bổn phận thực thi công lý biết tận tụy chu toàn bổn phận và nỗ lực ngăn chặn những bất công đang lan tràn trên thế giới.   0 ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 06/2019
Lịch Phụng Vụ Tháng 06/2019
/ 2331 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý truyền giáo: Xin cho các linh mục, nhờ đời sống tiết độ và khiêm tốn, mà liên kết chặt chẽ với những người nghèo khổ nhất.   THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA ...
Lịch Phụng vụ Tháng 07/2017
Lịch Phụng vụ Tháng 07/2017
/ 1009 / Lịch Phụng Vụ
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 07 Ý CẦU NGUYỆN: Cầu cho những người xa lìa đức tin Kitô giáo: Xin cho những người xa lìa đức tin Kitô giáo, biết tái khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa giàu lòng thương xót và vẻ đẹp của đời sống Kitô giáo, nhờ lời cầu nguyện ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 06/2017
Lịch Phụng Vụ Tháng 06/2017
/ 2870 / Lịch Phụng Vụ
THÁNG 06  THÁNH KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU   Ý CẦU NGUYỆN: Cầu cho việc hủy bỏ nạn buôn bán vũ khí: Xin cho những nhà lãnh đạo các quốc gia biết dùng những biện pháp hữu hiệu để chấm dứt việc buôn bán vũ khí, là nguyên nhân tạo nên biết ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 05/2017
Lịch Phụng Vụ Tháng 05/2017
/ 2061 / Lịch Phụng Vụ
THÁNG NĂM THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ   Ý CẦU NGUYỆN: Cầu cho các Kitô hữu Phi Châu, những chứng nhân của hòa bình: Xin cho các Kitô hữu Phi Châu trở nên những người kiến tạo sự hòa giải, công lý và hòa bình, theo gương Đức Giêsu là Đấng giàu ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 04/2017
Lịch Phụng Vụ Tháng 04/2017
/ 4082 / Lịch Phụng Vụ
THÁNG TƯ Ý CẦU NGUYỆN:   Cầu cho giới trẻ: Xin cho những người trẻ biết quảng đại đáp lại ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ, để có thể tận hiến cho Chúa trong đời sống linh mục hoặc đời sống thánh hiến. LƯU Ý: Có thể giữ thói quen che ảnh ...