Lịch Phụng Vụ Tháng 3/2021
Lịch Phụng Vụ Tháng 3/2021

/ 889 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý truyền giáo–Cầu cho các tín hữu siêng năng lãnh nhận bí tích Giao Hòa. Xin cho các tín hữu biết siêng năng lãnh nhận bí tích Giao Hòa với tinh thần đổi mới sâu xa, nhờ đó cảm nhận được lòng thương xót vô biên của ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 02/2021
Lịch Phụng Vụ Tháng 02/2021
/ 2355 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý chung –Cầu cho nạn bạo hành phụ nữ sớm chấm dứt. Xin cho xã hội biết bảo vệ các phụ nữ, nạn nhận của bạo hành, đồng thời quan tâm đến những đau khổ của họ và lắng nghe lời họ kêu cứu.   01.02  ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 01/2021
Lịch Phụng Vụ Tháng 01/2021
/ 3140 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý truyền giáo – Cầu cho tình huynh đệ nhân loại: Xin Chúa ban cho chúng ta biết chung sống với những anh chị em thuộc các tôn giáo khác bằng tình đồng loại trọn hảo, biết cầu nguyện cho nhau và cởi mở với hết thảy ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 12/2020
Lịch Phụng Vụ Tháng 12/2020
/ 4844 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý Chung - Cầu cho đời sống cầu nguyện: Xin cho mối liên hệ cá nhân với Đức Giêsu Kitô được Lời Chúa và đời sống cầu nguyện dưỡng nuôi.   01.12          ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 11/2020
Lịch Phụng Vụ Tháng 11/2020
/ 4559 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý chung: Cầu cho trí tuệ nhân tạo. Xin cho các tiến bộ về ngành công nghệ robot và trí tuệ nhân tạo luôn phục vụ cho thiện ích của con người.   THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI Ngay từ buổi đầu của Kitô ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 10/2020
Lịch Phụng Vụ Tháng 10/2020
/ 2729 / Lịch Phụng Vụ
THÁNG 10 Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý truyền giáo: Cầu cho sứ mạng của người giáo dân trong Hội Thánh. Xin cho các Kitô hữu giáo dân, cách riêng là phụ nữ, nhờ lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, biết dấn thân nhiều hơn nữa vào các trách vụ trong Hội ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 09/2020
Lịch Phụng Vụ Tháng 09/2020
/ 2311 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý chung: Cầu cho mọi người biết tôn trọng các nguồn tài nguyên. Xin cho các nguồn tài nguyên của hành tinh không bị hủy hoại, nhưng được phân chia công bằng và tôn trọng.   01.9      ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 08/2020
Lịch Phụng Vụ Tháng 08/2020
/ 2942 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA   Ý chung: Cầu cho môi trường biển. Xin cho những người đang làm việc và sống trong môi trường biển, trong đó có các thủy thủ, ngư dân và gia đình họ luôn được bình an.   01.8      ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 07/2020
Lịch Phụng Vụ Tháng 07/2020
/ 2416 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý chung: Cầu cho các gia đình. Xin cho các gia đình ngày nay được đồng hành và được hướng dẫn trong yêu thương và tôn trọng.   01.7              ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 06/2020
Lịch Phụng Vụ Tháng 06/2020
/ 3115 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý truyền giáo: Cầu cho những người đau khổ. Xin cho tất cả những người đang gặp đau khổ đều tìm được con đường sống, khi chạy đến cùng Thánh Tâm Chúa Giêsu. THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU Kính nhớ Thánh Tâm Chúa ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 05/2020
Lịch Phụng Vụ Tháng 05/2020
/ 2198 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý truyền giáo: Cầu cho các Phó tế. Xin cho các Phó tế, khi trung thành phục vụ Lời Chúa và người nghèo, trở nên dấu chỉ sống động cho toàn thể Hội Thánh. THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ “Các tín hữu hãy nhớ rằng, lòng tôn sùng ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 04/2020
Lịch Phụng Vụ Tháng 04/2020
/ 3181 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý chung: Cầu cho những người nghiện ngập được giải thoát. Xin cho những người đang nghiện ngập được tận tình giúp đỡ và đồng hành, để họ được giải thoát khỏi tình trạng đau khổ này.  01.4    ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 03/2020
Lịch Phụng Vụ Tháng 03/2020
/ 2485 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý truyền giáo: Cầu cho các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc. Xin cho Giáo Hội tại Trung Quốc luôn trung thành với Tin Mừng và ngày càng hợp nhất hơn. THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE Thánh Giuse là bổn mạng và gương mẫu của ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 2/2020
Lịch Phụng Vụ Tháng 2/2020
/ 3186 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý chung: Cầu cho mọi người lắng nghe tiếng kêu cứu của những người di dân. Xin cho tiếng kêu cứu của anh chị em di dân, những nạn nhân của tội ác buôn người, được lắng nghe và được quan tâm giúp ...
Lịch Phụng vụ tháng 01/2020
Lịch Phụng vụ tháng 01/2020
/ 2957 / Lịch Phụng Vụ
Ý truyền giáo: Cầu cho việc kiến tạo hoà bình trên thế giới. Xin cho các Kitô hữu, các tín đồ của các tôn giáo khác, và tất cả những người thiện chí biết cùng nhau xây dựng hoà bình và công lý trên thế giới.   01.01    ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 12/2019
Lịch Phụng Vụ Tháng 12/2019
/ 2230 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý chung: Xin cho mỗi quốc gia biết dùng những phương tiện cần thiết để ưu tiên lo cho tương lai của các trẻ em, cách riêng những trẻ em đang sống trong đau khổ. 01.12          ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 11/2019
Lịch Phụng Vụ Tháng 11/2019
/ 2775 / Lịch Phụng Vụ
 Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý chung: Xin cho vùng Cận Đông, nơi có nhiều tôn giáo khác nhau đang cùng nhau chung sống, biết luôn sống tinh thần đối thoại, gặp gỡ và hòa giải. THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 10/2019
Lịch Phụng Vụ Tháng 10/2019
/ 2027 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý truyền giáo: Xin cho hơi thở  của Chúa Thánh Thần khai sinh một “mùa xuân” truyền giáo mới trong Giáo Hội.   THÁNG MÂN CÔI Chuỗi Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Tin Mừng, là một chuỗi tình yêu gồm ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 9/2019
Lịch Phụng Vụ Tháng 9/2019
/ 1953 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý truyền giáo: Xin cho các nhà chính trị, khoa học và kinh tế biết hợp tác với nhau để bảo vệ biển khơi và đại dương.   01 [09]              ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 08/2019
Lịch Phụng Vụ Tháng 08/2019
/ 2510 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý chung: Cầu cho các gia đình, nhờ đời sống cầu nguyện và yêu thương, trở nên “trường đào tạo nhân bản” rõ nét hơn. 01 [08]                      ...