Lịch Phụng Vụ Tháng 12/2021
Lịch Phụng Vụ Tháng 12/2021

/ 1026 / Lịch Phụng Vụ
MÙA VỌNG “Mùa Vọng có hai đặc tính: vừa là mùa chuẩn bị mừng lễ trọng Giáng Sinh, trong lễ này, kính nhớ đến việc Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người; vừa là mùa mà qua việc kính nhớ này, các tín hữu hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 11/2021
Lịch Phụng Vụ Tháng 11/2021
/ 3439 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý chung–Cầu cho những người đang bị trầm cảm. Xin cho những người đang bị trầm cảm hoặc kiệt sức tìm được sự nâng đỡ và ánh sáng mở ra cho họ con đường sống. THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI Ngay từ buổi đầu ...
Lịch phụng Vụ Tháng 10/2021
Lịch phụng Vụ Tháng 10/2021
/ 3063 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý truyền giáo–Cầu cho các tông đồ Truyền giáo. Xin cho những người đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy ý thức rằng họ được trao trách nhiệm loan báo Tin Mừng, luôn sẵn sàng thi hành sứ vụ bằng một đời sống chứng tá thấm ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 09/2021
Lịch Phụng Vụ Tháng 09/2021
/ 2253 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý chung–Cầu cho một lối sống thân thiện với môi trường. Xin cho mọi người biết can đảm chọn lựa một lối sống giản dị và thân thiện với môi trường, và biết vui mừng khi thấy giới trẻ quyết tâm chọn cách sống như ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 08/2021
Lịch Phụng Vụ Tháng 08/2021
/ 2791 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý chung–Cầu cho Hội Thánh. Xin cho Hội Thánh nhận lãnh từChúa Thánh Thần ân sủng và sức mạnh để tự canh tân dưới ánh sáng Tin Mừng.   01.8           23.06    ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 07/2021
Lịch Phụng Vụ Tháng 07/2021
/ 2622 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý chung–Cầu cho tình bằng hữu xã hội. Giữa những mâu thuẫn xã hội, kinh tế và chính trị, xin cho chúng ta trở nên những con người can đảm kiến tạo sự đối thoại và tình bằng hữu trong xã ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 06/2021
Lịch Phụng Vụ Tháng 06/2021
/ 2794 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý truyền giáo–Cầu cho vẻ đẹp của hôn nhân. Xin cho các bạn trẻ đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân được sự trợ giúp của cộng đoàn Kitô hữu, và mong cho họ được lớn lên trong tình yêu cùng với lòng quảng đại, ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 5/2021
Lịch Phụng Vụ Tháng 5/2021
/ 3281 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý chung–Cầu cho Thế giới tài chính. Xin cho những người hữu trách trong lĩnh vực tài chính biết cộng tác với các chính phủ để điều tiết nền tài chính và bảo vệ công dân khỏi những hiểm nguy trong lãnh vực ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 04/2021
Lịch Phụng Vụ Tháng 04/2021
/ 3336 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý chung–Cầu cho các quyền căn bản được tôn trọng trên toàn Thế giới. Cầu cho những ai đang liều mình tranh đấu cho các quyền căn bản dưới các chế độ chuyên chế, độc tài, và trong những nền dân chủ đang gặp khủng ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 3/2021
Lịch Phụng Vụ Tháng 3/2021
/ 4757 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý truyền giáo–Cầu cho các tín hữu siêng năng lãnh nhận bí tích Giao Hòa. Xin cho các tín hữu biết siêng năng lãnh nhận bí tích Giao Hòa với tinh thần đổi mới sâu xa, nhờ đó cảm nhận được lòng thương xót vô biên của ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 02/2021
Lịch Phụng Vụ Tháng 02/2021
/ 3083 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý chung –Cầu cho nạn bạo hành phụ nữ sớm chấm dứt. Xin cho xã hội biết bảo vệ các phụ nữ, nạn nhận của bạo hành, đồng thời quan tâm đến những đau khổ của họ và lắng nghe lời họ kêu cứu.   01.02  ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 01/2021
Lịch Phụng Vụ Tháng 01/2021
/ 4033 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý truyền giáo – Cầu cho tình huynh đệ nhân loại: Xin Chúa ban cho chúng ta biết chung sống với những anh chị em thuộc các tôn giáo khác bằng tình đồng loại trọn hảo, biết cầu nguyện cho nhau và cởi mở với hết thảy ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 12/2020
Lịch Phụng Vụ Tháng 12/2020
/ 5585 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý Chung - Cầu cho đời sống cầu nguyện: Xin cho mối liên hệ cá nhân với Đức Giêsu Kitô được Lời Chúa và đời sống cầu nguyện dưỡng nuôi.   01.12          ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 11/2020
Lịch Phụng Vụ Tháng 11/2020
/ 5185 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý chung: Cầu cho trí tuệ nhân tạo. Xin cho các tiến bộ về ngành công nghệ robot và trí tuệ nhân tạo luôn phục vụ cho thiện ích của con người.   THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI Ngay từ buổi đầu của Kitô ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 10/2020
Lịch Phụng Vụ Tháng 10/2020
/ 3134 / Lịch Phụng Vụ
THÁNG 10 Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý truyền giáo: Cầu cho sứ mạng của người giáo dân trong Hội Thánh. Xin cho các Kitô hữu giáo dân, cách riêng là phụ nữ, nhờ lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, biết dấn thân nhiều hơn nữa vào các trách vụ trong Hội ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 09/2020
Lịch Phụng Vụ Tháng 09/2020
/ 2775 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý chung: Cầu cho mọi người biết tôn trọng các nguồn tài nguyên. Xin cho các nguồn tài nguyên của hành tinh không bị hủy hoại, nhưng được phân chia công bằng và tôn trọng.   01.9      ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 08/2020
Lịch Phụng Vụ Tháng 08/2020
/ 3422 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA   Ý chung: Cầu cho môi trường biển. Xin cho những người đang làm việc và sống trong môi trường biển, trong đó có các thủy thủ, ngư dân và gia đình họ luôn được bình an.   01.8      ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 07/2020
Lịch Phụng Vụ Tháng 07/2020
/ 2809 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý chung: Cầu cho các gia đình. Xin cho các gia đình ngày nay được đồng hành và được hướng dẫn trong yêu thương và tôn trọng.   01.7              ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 06/2020
Lịch Phụng Vụ Tháng 06/2020
/ 3548 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý truyền giáo: Cầu cho những người đau khổ. Xin cho tất cả những người đang gặp đau khổ đều tìm được con đường sống, khi chạy đến cùng Thánh Tâm Chúa Giêsu. THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU Kính nhớ Thánh Tâm Chúa ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 05/2020
Lịch Phụng Vụ Tháng 05/2020
/ 2625 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý truyền giáo: Cầu cho các Phó tế. Xin cho các Phó tế, khi trung thành phục vụ Lời Chúa và người nghèo, trở nên dấu chỉ sống động cho toàn thể Hội Thánh. THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ “Các tín hữu hãy nhớ rằng, lòng tôn sùng ...