GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHO NGƯỜI TRẺ CÔNG GIÁO - BÀI 5 : VƯỢT QUA KHỦNG HOẢNG
GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHO NGƯỜI TRẺ CÔNG GIÁO - BÀI 5 : VƯỢT QUA KHỦNG HOẢNG

/ 39 / Giới Trẻ
GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHO NGƯỜI TRẺ CÔNG GIÁO VƯỢT QUA KHỦNG HOẢNG! Thiên Di CND - CSA Câu hỏi: ...
GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHO NGƯỜI TRẺ CÔNG GIÁO - BÀI 4 : VẤN ĐỀ RƯỚC MÌNH MÁU THÁNH CHÚA
GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHO NGƯỜI TRẺ CÔNG GIÁO - BÀI 4 : VẤN ĐỀ RƯỚC MÌNH MÁU THÁNH CHÚA
/ 93 / Giới Trẻ
GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHO NGƯỜI TRẺ CÔNG GIÁO VẤN ĐỀ RƯỚC MÌNH MÁU THÁNH CHÚA   Pr. Lê Hoàng Nam, SJ Câu hỏi: ...
GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHO NGƯỜI TRẺ CÔNG GIÁO - BÀI 3 : ĐỪNG CÁM DỖ NHAU NHÉ!
GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHO NGƯỜI TRẺ CÔNG GIÁO - BÀI 3 : ĐỪNG CÁM DỖ NHAU NHÉ!
/ 146 / Giới Trẻ
GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHO NGƯỜI TRẺ CÔNG GIÁO ĐỪNG CÁM DỖ NHAU NHÉ! Sơ Maria Antôn Quỳnh Thoại Câu hỏi: ...
GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHO NGƯỜI TRẺ CÔNG GIÁO - BÀI 2 : SAO LẠI KỲ THỊ NGƯỜI TU XUẤT?
GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHO NGƯỜI TRẺ CÔNG GIÁO - BÀI 2 : SAO LẠI KỲ THỊ NGƯỜI TU XUẤT?
/ 187 / Giới Trẻ
GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHO NGƯỜI TRẺ CÔNG GIÁO SAO LẠI KỲ THỊ NGƯỜI TU XUẤT? Cao Gia An, SJ Câu hỏi:  ...
GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHO NGƯỜI TRẺ CÔNG GIÁO - BÀI 1 : NHẬN ĐỊNH ƠN GỌI CHO CUỘC ĐỜI
GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHO NGƯỜI TRẺ CÔNG GIÁO - BÀI 1 : NHẬN ĐỊNH ƠN GỌI CHO CUỘC ĐỜI
/ 146 / Giới Trẻ
GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHO NGƯỜI TRẺ CÔNG GIÁO   NHẬN ĐỊNH ƠN GỌI CHO CUỘC ĐỜI Pr. Lê Hoàng Nam, SJ   Câu hỏi:       Con không biết rõ ràng Chúa muốn con lập gia đình hay đi tu. Làm thế nào để nhận định ơn gọi cho bản ...
Đức Giê-su Ki-tô – Đường công chính
Đức Giê-su Ki-tô – Đường công chính
/ 71 / Giới Trẻ
  ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ – ĐƯỜNG CÔNG CHÍNH   Gm. Phêrô Nguyễn Văn Viên        WHĐ (01.11.2021) - Trong tiếng Do-thái danh từ ‘công chính’ là  ...
Mục vụ giới trẻ theo hướng dẫn của Đức Thánh Cha Phanxicô
Mục vụ giới trẻ theo hướng dẫn của Đức Thánh Cha Phanxicô
/ 111 / Giới Trẻ
MỤC VỤ GIỚI TRẺ THEO HƯỚNG DẪN CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ Lm. Đaminh Nguyễn Đức Thông, CSsR           WHĐ (28.10.2021) - “Giới trẻ ngày nay”. Đó là những lời vừa tích cực, vừa tiêu cực người lớn dùng để đối ...
Đồng Hành Với Trẻ Vị Thành Niên
Đồng Hành Với Trẻ Vị Thành Niên
/ 430 / Giới Trẻ
ĐỒNG HÀNH VỚI TUỔI VỊ THÀNH NIÊN Trong nhiều dịp gặp gỡ cha mẹ hay Giáo lý viên tại các buổi học chuyên đề hay thảo luận, cũng có khi trao đổi trong các giờ tham vấn, tôi lắng nghe được những ưu tư, trăn trở và cả buồn bã, đôi khi thất vọng bế ...
Ban Mục Vụ Giới Trẻ
Ban Mục Vụ Giới Trẻ
/ 16459 / Giới Trẻ
Trước hoàn cảnh mới của đất nước, nhất là khi các hội đoàn ‘Công giáo tiến hành’ chưa được chính thức hoạt động, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng đã quy tụ các tín hữu thành các giới: Giới cao niên, Giới Gia trưởng, Giới Hiền mẫu, Giới trẻ, Giới Thiếu ...