56. Con người có một chỗ đặc biệt trong việc sáng tạo của Thiên Chúa không?
56. Con người có một chỗ đặc biệt trong việc sáng tạo của Thiên Chúa không?

/ 2859 / YouCat
-  Có. Con người là chóp đỉnh của việc sáng tạo, vì Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người theo hình ảnh Thiên Chúa (St 1,27). [343-344, 353] - Việc tạo dựng con người khác biệt rõ ràng với việc tạo dựng các sinh vật khác. Con người là một ngôi ...
55. Ta có thể giao tiếp với các Thiên thần không?
55.  Ta có thể giao tiếp với các Thiên thần không?
/ 2781 / YouCat
- Có. Chúng ta có thể kêu xin các Thiên thần giúp đỡ và xin các ngài chuyển cầu cho ta trước mặt Thiên Chúa. [334-336, 352] - Chúa còn ban cho mỗi người một thiên thần bản mệnh hay hộ thủ nữa. Cầu nguyện các thiên thần bản mệnh cho mình và cho ...
54. Thiên thần là ai vậy?
54. Thiên thần là ai vậy?
/ 4469 / YouCat
-  Thiên thần là các thụ tạo linh thiêng thuần túy của Thiên Chúa, các ngài có trí khôn và lòng muốn như ta, nhưng không có xác như ta, các ngài không thể chết, và thường không ai thấy được. Các Thiên thần hằng sống trước mặt Thiên Chúa, thông ...
53. Hoả ngục là gì?
53. Hoả ngục là gì?
/ 4987 / YouCat
-  "Hoả ngục", theo đức tin của chúng ta, là tình trạng con người phải dứt khoát chia cách với Thiên Chúa. Khi ai thấy rõ tình yêu nhờ đối mặt với Thiên Chúa, nhưng họ lại từ chối, không muốn được ở trong Tình yêu ấy, đó là họ đã chọn hỏa ngục. ...
52. Trời là gì?
52. Trời là gì?
/ 2571 / YouCat
-  Trời là nơi Thiên Chúa ngự, là chỗ ở của các Thiên thần và các thánh, là đích điểm của việc sáng tạo. Thuật ngữ "trời đất" nói đến toàn thể những thực tại được Thiên Chúa dựng nên. - Trời không phải là một nơi nhất định nào đó trong vũ trụ. ...
51. Nếu Thiên Chúa biết mọi sự và có thể làm được mọi sự, tại sao Người không ngăn cản được sự dữ?
51.  Nếu Thiên Chúa biết mọi sự và có thể làm được mọi sự, tại sao Người không ngăn cản được sự dữ?
/ 3750 / YouCat
-  Thiên Chúa vẫn luôn có thể rút ra những điều tốt lành từ những sự dữ. Chẳng một đau khổ nào ta có thể giải mã được. Nhưng nó vẫn luôn đặt nền tảng trên sự khôn ngoan vô cùng của Thiên Chúa (Thánh Tôma Aquinô). [309-314, 324] - Sự dữ trong ...
50. Con người đóng vai trò nào trong chương trình quan phòng của Thiên Chúa?
50. Con người đóng vai trò nào trong chương trình quan phòng của Thiên Chúa?
/ 3167 / YouCat
-  Thiên Chúa mời gọi con người cộng tác vào sự hoàn thành việc sáng tạo. Con người có thể từ chối ý định tốt lành này của Thiên Chúa. Nhưng thật tốt đẹp biết bao khi ta trở thành khí cụ của tình yêu Thiên Chúa. [307-308] - Con người có thể từ ...
49. Thiên Chúa có điều khiển thế giới và đời sống tôi không?
49. Thiên Chúa có điều khiển thế giới và đời sống tôi không?
/ 2235 / YouCat
-  Có, nhưng cách mầu nhiệm; Thiên Chúa điều khiển mọi sự trong trời đất cho đến khi chúng hoàn thành theo đường lối của Người mà chỉ mình Người biết. Không lúc nào, Người để cho các tạo vật Người đã dựng nên lại vượt ra khỏi bàn tay Người. ...
48. Thiên Chúa có ý định gì khi sáng tạo thế giới?
48. Thiên Chúa có ý định gì khi sáng tạo thế giới?
/ 2089 / YouCat
- Thiên Chúa dựng nên thế giới vì vinh danh Người (CĐ Vatican I). [293-294, 319] - Lý do của sáng tạo không phải là gì khác ngoài tình yêu. Từ việc sáng tạo này phản chiếu lên vinh quang và danh dự của Thiên Chúa. Ca tụng Thiên Chúa không cốt tại ...
47. Tại sao Thiên Chúa lại nghỉ việc vào ngày thứ Bảy?
47. Tại sao Thiên Chúa lại nghỉ việc vào ngày thứ Bảy?
/ 3258 / YouCat
-  Thiên Chúa nghỉ việc vào ngày thứ Bảy để ta chú ý rằng việc sáng tạo đã hoàn thành, nó vượt xa mọi cố gắng của loài người. [349] - Dù con người là đối tác trưởng thành hơn của Đấng Sáng Tạo (St 2,15) con người không thể nào cứu vãn thế giới ...
46. Tại sao sách Sáng thế mô tả sự sáng tạo như là “công trình 6 ngày”?
46.  Tại sao sách Sáng thế mô tả sự sáng tạo như là “công trình 6 ngày”?
/ 2722 / YouCat
-  Đây là cách nói nhằm đề cao ngày nghỉ cuối tuần sau 6 ngày làm việc (St 1,2-3). Nó còn diễn tả rằng sự sáng tạo thật là tốt lành, đẹp đẽ, và được sắp xếp thật khôn ngoan. [337-342] - Từ cách nói tượng trưng là Chúa tạo dựng trong 6 ngày, ta ...
45. Luật tự nhiên và hệ thống tự nhiên của mọi vật cũng do bởi Thiên Chúa sao?
45. Luật tự nhiên và hệ thống tự nhiên của mọi vật cũng do bởi Thiên Chúa sao?
/ 1946 / YouCat
-  Đúng. Luật tự nhiên và hệ thống tự nhiên của mọi vật cũng do Thiên Chúa sáng tạo. [339-346, 354] - Con người không phải là hoàn toàn muốn làm sao cũng được. Con người được dựng nên theo trật tự và theo các luật tự nhiên mà Chúa đã ghi khắc ...
44. Ai sáng tạo thế giới?
44. Ai sáng tạo thế giới?
/ 2549 / YouCat
- Một mình Thiên Chúa, Đấng không lệ thuộc thời gian và không gian, đã sáng tạo thế giới từ "không", và đã cho mọi sự được hiện hữu. Mọi vật hiện hữu đều lệ thuộc vào Thiên Chúa, chúng chỉ tiếp tục được hiện hữu vì Thiên Chúa muốn chúng như vậy. ...
43. Thế giới này có phải là sản phẩm của “ngẫu nhiên” không?
43. Thế giới này có phải là sản phẩm của “ngẫu nhiên” không?
/ 2308 / YouCat
- Không. Chính Thiên Chúa chứ không phải ngẫu nhiên, là nguồn gốc của thế giới. Dù trong nguồn gốc, dù trong trật tự nội tại, dù trong cùng đích, thế giới không phải là kết quả của những lực tác động “không có định hướng”. [295-301, 317-318, 320] - ...
42. Có thể vừa chấp nhận thuyết tiến hoá, vừa tin vào Đấng Tạo Thành không?
42. Có thể vừa chấp nhận thuyết tiến hoá, vừa tin vào Đấng Tạo Thành không?
/ 2545 / YouCat
-  Được. Dù nó khác nhau trong nhận thức. Đức tin mở rộng cho khoa học đưa ra những tìm kiếm và những giả thuyết. [282-289] - Thần học không có thẩm quyền về khoa học, cũng như khoa học không có thẩm quyền về thần học. Khoa học không thể dứt ...
40. Thiên Chúa có thể làm bất cứ việc gì không? Người có Toàn năng không?
40. Thiên Chúa có thể làm bất cứ việc gì không? Người có Toàn năng không?
/ 1700 / YouCat
-  Đối với Thiên Chúa, không có gì Người không làm được (Lc 1,37). Người là Đấng toàn năng. [268-278] - Ta tin là Thiên Chúa Toàn năng nên mới kêu cầu Người khi cần thiết. Người đã từ không mà tạo dựng vũ trụ. Người là chủ lịch sử, điều khiển ...
39. Chúa Giêsu có phải là Thiên Chúa không? Người có thuộc về Ba Ngôi không?
39. Chúa Giêsu có phải là Thiên Chúa không? Người có thuộc về Ba Ngôi không?
/ 3058 / YouCat
-  Đức Giêsu Nazareth là Ngôi Con, Ngôi thứ Hai trong Ba Ngôi mà chúng ta kể tới khi làm dấu Thánh giá: "Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần" (Mt 28,19). [243-260] - Hoặc Chúa Giêsu là kẻ lừa bịp khi Người tự giới thiệu là Chủ ngày Sabbat và ...
38. Chúa Thánh Thần là Ai?
38. Chúa Thánh Thần là Ai?
/ 3407 / YouCat
-  Chúa Thánh Thần là Ngôi thứ Ba trong Ba Ngôi. Người là Thiên Chúa và chia sẻ cùng một uy quyền như Ngôi Cha và Ngôi Con. [243-248, 263-264] - Khi ta khám phá ra thực tại về Thiên Chúa trong ta, là ta nhờ ảnh hưởng của Chúa Thánh Thần. Thiên ...
37. Tại sao lại gọi Thiên Chúa là “Cha”?
37. Tại sao lại gọi Thiên Chúa là “Cha”?
/ 6729 / YouCat
- Ta tôn vinh Thiên Chúa là Cha, trước hết vì Người là Đấng Sáng Tạo, và hằng yêu thương săn sóc các thụ tạo của Người. Chúa Giêsu Con Thiên Chúa đã dạy ta điều đó, hơn nữa, còn coi Cha Người như là Cha chúng ta, và dạy ta thưa với Người "Lạy Cha ...
36. Chúng ta có thể nhờ suy đoán mà kết luận rằng Thiên Chúa là Ba Ngôi không?
36. Chúng ta có thể nhờ suy đoán mà kết luận rằng Thiên Chúa là Ba Ngôi không?
/ 1840 / YouCat
- Không. Thiên Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm vượt quá tầm hiểu biết của trí khôn ta. Ta chỉ biết được nhờ Chúa Kitô dạy cho. [237] - Chỉ dùng trí khôn mà thôi con người không thể kết luận là có Thiên Chúa Ba Ngôi được. Tuy nhiên mầu nhiệm này không ...