Giáo phận Xuân Lộc


Đường Hy Vọng số 324 - ĐHY FX. Nguyễn Văn Thuận

"Tông đồ bằng tư tưởng": nâng đỡ một người bạn đang lung lạc, mở chân trời cho bạn thấy khả năng và ơn gọi cách sáng tỏ, đem hy vọng cho một cuộc đời sắp tan vỡ. Báo chí sẽ bớt đăng những tin uống thuốc ngủ... độc dược... nếu có những người như con.

Chầu Thánh Thể - Lễ Mình Máu Thánh Chúa
LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA “Thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống” –X— Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã lập Bí tích Thánh Thể tiếp tục Hy Tế Thập Giá cứu độ chúng con vàban Mình Máu Chúa làm lương thực nuôi dưỡng tâm hồn chúng con.Chúng con cảm tạ ...
Giáo hạt Hòa Thanh hành hương Kính Lòng Chúa Thương Xót
Giáo hạt Hòa Thanh hành hương Kính Lòng Chúa Thương Xót Chiều Thứ Sáu 02/6/2023 rất đông các hội viên HHLCTX và quý tu sĩ của Giáo hạt Hòa Thanh, Giáo hạt Gia Ray cũng như bao tín hữu đang tín thác vào Lòng Thương xót của Thiên Chúa đã hành ...
Hồng Phúc Khấn Dòng của 10 Nữ tu Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể
Hồng Phúc Khấn Dòng của 10 Nữ tu Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể Sáng 31.05.2023 – Tại Nguyện đường Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể, 10 nữ tu được hồng phúc tuyên khấn. Trong số đó, 5 nữ tu được hồng ân tiên khấn, 5 nữ tu được hồng ân vĩnh khấn. Thánh lễ do ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 06/2023
Ý CẦU NGUYỆN Cầu cho nạn bạo hành chấm dứt Xin cho cộng đồng quốc tế đưa ra những biện pháp cụ thể nhằm chấm dứt nạn bạo hành, đồng thời nâng đỡ các nạn nhân và gia đình họ. THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính ...
Sức thông truyền của âm nhạc
SỨC THÔNG TRUYỀN CỦA ÂM NHẠC Tác giả: Đức Bênêđictô XVI   WGPQN (10.01.2023) - Liên quan đến đức tin, tôi chợt nghĩ đến biến cố cuộc đời thánh Augustinô – một trong những giáo phụ tên tuổi của Giáo hội, ...
Đức Giê-su Ki-tô – Đường tình bạn
ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ – ĐƯỜNG TÌNH BẠN Gm. Phê-rô Nguyễn Văn Viên WHĐ (02.06.2023) - Tình yêu và tình bạn là hai chủ đề quan trọng của đời sống con người và nhiều khi con người khó có thể phân biệt rõ ràng đâu là tình yêu và đâu là tình bạn. Văn ...