07/12/2023
1140
Buổi gặp gỡ hôm nay gồm có sự hiện diện của anh chị em đồng bào dân tộc thiểu số: Châu Ro, Châu Mạ, Cơ Ho, Mường, Hoa. Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo đã gặp gỡ và chia sẻ với anh chị em:

 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...