15/06/2023
1513
Trong bài giảng, Đức Cha chia sẻ về hình ảnh hạt lúa chịu mục nát để sinh nhiều bông hạt như bài Tin Mừng trong thánh lễ. Đó là hạt giống “Lời” mà Chúa Cha đã ưu ái gởi đến cho nhân loại. “Lời” ấy đã hiến thân trọn vẹn qua cái chết trên thập giá để đưa chúng ta vào cõi sống muôn đời.


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...