14/03/2023
1064
Giáo hạt Phước Lý hành hương về bên Mẹ Núi Cúi
BÀI GIẢNG THÁNH LỄ MỪNG KÍNH ĐỨC MẸ FATIMA Tại TTHH ĐỨC MẸ NÚI CÚI| Ngày 13.03.2023.
Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...