10/03/2015
5545

 

Tất cả cho tròn điều răn mới

Cả một niềm tin đã lên ngôi

Cha đã cho con một dòng sông

Ơi nguồn Thanh tẩy thật tinh ròng

Ngàn đời chúc tụng tình yêu Chúa

Năm tháng tôn vinh Thánh Thể Người

Con muốn gom tất cả nhạc thơ

Vẫn không sao tả được cho vừa

Trọn một tình yêu trên Thập giá

Đời đời tình Chúa vẫn thiết tha

Thương con Chúa nhé, xin thương mãi

Yêu con, tha thứ lỗi lầm qua.


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...