10/03/2015
2920

 

Mừng 48 năm linh mục

Đức Cha ĐA MINH NGUYỄN CHU TRINH

1966 - 2014

 

Đa Minh dâng hiến Đức Kytô,

Mục vụ bao đời, mỗi ước mơ:

Xưa ở Bãi Dâu, hồng phúc Chúa,

Nay về Núi Cúi, đại ân Trời.

Dựng đài Vô Nhiễm lòng sùng mộ,

Lên đỉnh Cát Minh dạ kính thờ.

DÂNG HIẾN cuộc đời vinh danh Chúa,

Tay cầm bó đuốc Đức Kytô!...

 

Tay cầm bó đuốc Đức Kytô,

Văn hóa văn chương những đợi chờ.

Thông điệp đơn sơ như khúc hát,

Thánh ngôn giản dị tựa vần thơ.

TIẾNG KÊU sứ điệp hằng tâm nguyện, 

VÔ NHIỄM tượng đài mãi ước mơ .

Sự sống TIẾNG KÊU Hằng Cứu Giúp,

Mẹ Con Thiên Chúa đẹp vô bờ!...

 

                     Petrus Dương Kim Quới

                                 26-4-2014


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...