29/09/2021
1547
Tung hô Chúa cả chốn cao ngất
Đoái thương con dưới đất mọn hèn
Chúng con cảm tạ ngợi khen
Ban nhiều hiển thánh Việt Nam trên trời
 
Đổ máu đào rao truyền chân lý
Chứng minh đạo Chúa hiến thân mình
Ngày nay hưởng phúc thiên đình
Quỳ chầu bệ ngọc hiển vinh muôn đời
 
Thời Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức
Hạ chiếu chỉ bắt khảo tấn tra
Roi đòn nát thịt, tan da
Hành trình trăm cách diết da đoạn trường.
 
 Kềm nguội chưa vừa thêm kềm nóng
Bứt từng miếng thịt rớm máu đào
Khiếp thay biện pháp bá đao
Cắt da trăm miếng đớn đau ê chề.
 
Cuộc khảo tra gian trân đằng đẵng
Nỗi nhục hình ngậm đắng nuốt cay
Xiềng xích ngày lại qua ngày
Đói cơm rách áo trời mây mịt mù.
 
Xưng đức tin chứng minh đạo
Chúa Chẳng quản gông, cùm, búa, kiếm, đao
Pháp đình rùng rợn biết bao,
Dầu sôi lửa bỏng chẳng nao núng lòng.
 
Thờ Chúa liều mình tròn hiếu tử
Quyết tâm giữ vững chữ tôi trung,
Vua, quan, sát khí đùng đùng
Ban hành án lệnh xử chung tử hình.
 
Chốn pháp trường miệng cười hớn hở
Nơi tử địa lòng tỏ hiên ngang
Kể chi gươm giáo hàng hàng
Đành lòng theo Chúa đành cam bỏ mình
 
Hương tiết nghĩa chín từng toả ngát 
Máu tử đạo tắm mát dòng đời
Tấn phong rực rỡ đất trời
Tung hô các Thánh mọi nơi tưng bừng
 
Những giọt máu đào xưa đã đổ
Rày mọc lên vô số cộng đoàn
Tiền nhân đã được khải hoàn
Cầu mong hậu thế tâm can kiên cường.
 
Xin chở che đôi phần hồn xác
Quyết tâm học hỏi các gương xưa
Mai sau lên chốn thiên gia
Hiệp cùng quý Thánh tụng ca Chúa trời
 
Cầu Hội Thánh ngày càng thịnh
Nước Việt Nam mãi cảnh thái bình
Mọi người lãnh đạo khang minh
Giáo dân các xứ đức tin vững bền.
***Ảnh Minh Họa

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...