03/05/2015
4605
(INSTITUT PRÉSENCE ET VIE)
Thành lập    :     Thành lập năm 1947 tại Versailles, Pháp và được Tòa Thánh chuẩn nhận ngày 25/3/1961.
Đấng Sáng lập: Bà Marcelle Veyrac (1904  - 1994)
Linh đạo    :     Tu hội đời Hiện diện và Sống đặt Giao Ước làm trọng tâm của mình để có mặt giữa trần gian như chứng nhân về Sự Hiện Diện và Sự Sống của Chúa Kitô.
Đặc sủng     :     Hiện diện bằng Tình yêu.
Tu Hội Hiện Diện và Sống có các thành viên sống Thánh hiến giữa đời, tuyên giữ ba lời khuyên Phúc Âm, là muối men trong môi trường sống: tại gia đình, giữa lòng xã hội, nơi công tư sở, trong mọi hoạt động tông đồ. Khi đáp trả tiếng gọi của Chúa, các thành viên vẫn cứ ở địa vị xã hội của mình để sống sứ mạng và sự dấn thân của mình theo đặc sủng của Tu Hội.
Tu Hội Hiện Diện và Sống có mặt tại các Quốc gia: Canada, Pháp, Việt Nam, Phi Châu, Gouadeloupe, Pérou, Haiti.
Tổng quyền hiện nay: Claudette Lafantaisie (Canada)

Tại Việt Nam: Có 46 Tu sĩ. Tu hội được nhập vào Tổng Giáo phận Sài Gòn ngày 13/11/1961. 
Phụ trách Tu Hội (tại Việt Nam): Maria Madalena Hồ Thị Thanh Thủy.
Tu Hội có 1 nhà hưu dưỡng tại Giáo xứ Thánh Tâm, thuộc Giáo phận Xuân Lộc.  
Liên lạc: Điện thoại: (08) 3 846 37 64 / Email: hiendienvasongvn@gmail.com

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...