03/05/2015
4195
Lược Sử :
Tu Đoàn Tình Thương được thành lập ngày 30/8/1989 với văn thư của Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật cho phép thử nghiệm trong phạm vi giáo xứ Xuân Bình với thời hạn 03 năm. Ngày 11/02/2006 Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh tiếp tục cho thử nghiệm thêm.
Mục đích : Cộng tác với Chúa và Mẹ Đền Tạ Lòng Thương Xót Chúa để đem các linh hồn tội lỗi và các linh hồn chưa biết Chúa sớm trở về với Ngài.
Linh đạo : Nhờ tình yêu Mẹ đáp lại tình thương của Chúa. 
Luôn làm việc vì yêu mến để làm vui lòng Chúa.

Đấng sáng lập : Linh mục Đaminh Phạm Hiến Thành
Bề trên : Tu sĩ Phaolô Trần Kim Thành
Địa chỉ nhà chính :  Cộng đoàn Tân Phú,  241 Ngô Quyền, Bàu Trâm, Thị Xã Long Khánh
Điện thoại : 0613 784 986.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...