Đời Sống Tông Đồ Nhập Thể - Tận Hiến - Truyền Giáo
Đời Sống Tông Đồ Nhập Thể - Tận Hiến - Truyền Giáo

/ 5297 / Tu đoàn Tông đồ
NỮ TU ĐOÀN ĐỜI SỐNG TÔNG ĐỒ NHẬP THỂ - TẬN HIẾN - TRUYỀN GIÁO (I.C.M: SOCIÉTÉ DE VIE APOSTOLIQUE INCARNATIO-CONSECRATIO-MISSIO)    Lược sử:    - Ngày 2-2-1949, linh mục Micae Maria Nguyễn Khắc Tước (tức Việt Anh), khởi sự thành ...
Tình Thương
Tình Thương
/ 4214 / Tu đoàn Tông đồ
Lược Sử : Tu Đoàn Tình Thương được thành lập ngày 30/8/1989 với văn thư của Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật cho phép thử nghiệm trong phạm vi giáo xứ Xuân Bình với thời hạn 03 năm. Ngày 11/02/2006 Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh tiếp tục cho ...
Thừa Sai Phúc Âm
Thừa Sai Phúc Âm
/ 5859 / Tu đoàn Tông đồ
Do Cha Gioan Baotixita Nguyễn Quang Huy sáng lập. Với Tinh thần: “Sống Phúc âm và Loan báo Phúc âm” cho hết mọi người, đặc biệt là người nghèo và dân tộc thiểu số. Hoạt động:     Giáo dục, nuôi trẻ mồ côi, ...
Nữ Thừa Sai Tình Thương
Nữ Thừa Sai Tình Thương
/ 6018 / Tu đoàn Tông đồ
NỮ THỪA SAI TÌNH THƯƠNG Lược sử: Sau năm 1975, Cha Đaminh Phạm Hiến Thành đã quy tụ một số Ki-tô hữu nhiệt thành để học hỏi và sống Lời Chúa, để đốt nóng niềm Tin, Cậy, Mến và sống giữa đời để làm Men Ki-tô giáo giữa lòng dân tộc. Nhóm Thiện nguyện ...
Nữ Thừa Sai Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế
Nữ Thừa Sai Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế
/ 7133 / Tu đoàn Tông đồ
TU ĐOÀN THỪA SAI THÁNH MẪU CHÚA CỨU THẾ    Lược sử: Năm 1991, linh mục Phanxicô Maria Nguyễn Viết Linh quy tụ một số anh em gốc Nhà Cha cùng với một số chị em thiện chí để hướng dẫn về đường tu đức và sứ vụ loan báo Tin Mừng, từ ...
Nhà Chúa
Nhà Chúa
/ 6863 / Tu đoàn Tông đồ
LỊCH SỬ TU ĐOÀN TÔNG ĐỒ GIÁO SĨ NHÀ CHÚA Theo giáo sử Việt Nam, năm 1627, cha Đắc Lộ (Alexandre de Rhodes), Dòng Tên, đã tới xứ Bắc (Đàng Ngoài) để truyền giáo. Giữa lúc công cuộc truyền giáo đang phát triển tốt đẹp, thì cơn bách hại nặng nề xảy ...