01/03/2024
1372

Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo : 

Nữ tu MARIA TRẦN THỊ LIỄU 

Sinh 1949, tại Văn Lý - Bùi Chu 

thuộc Hội dòng Đaminh Bà Rịa 

Đã được Chúa gọi về lúc 16 giờ 30’ thứ Năm, ngày 29 tháng 02 năm 2024 

Hưởng thọ: 75 tuổi ; Khấn dòng: 57 năm 

   

 THÁNH LỄ AN TÁNG 

cho Nữ tu Maria, sẽ được cử hành tại Nguyện đường nhà An Dưỡng, Tu viện Thánh Catarina, Thủ Đức. Vào lúc 08 giờ 30 thứ Bảy, ngày 02.03.2024 

Kính xin Quý Đức cha, Quý Cha và Quý Tu sĩ nam nữ cùng hiệp thông với Hội dòng và Tang quyến trong lời cầu nguyện cho Nữ tu Maria sớm được về hưởng nhan thánh Chúa. 

 

Vp. TGM Xuân Lộc


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...