15/04/2024
628

Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo : 

Nữ tu MARIA MAGARITA NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 

Sinh 1929, tại Bùi Chu 

thuộc Hội dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục 

Đã được Chúa gọi về lúc 19giờ 20’ Chúa Nhật, ngày 14 tháng 04 năm 2024 

Hưởng thọ: 95 tuổi ; Khấn dòng: 61 năm 

   

 THÁNH LỄ AN TÁNG 

cho Nữ tu Maria Magarita, sẽ được cử hành tại Nguyện đường của Hội dòng, vào lúc 05 giờ 30 thứ Ba, ngày 16.04.2024 

Kính xin Quý Đức cha, Quý Cha và Quý Tu sĩ nam nữ cùng hiệp thông với Hội dòng và Tang quyến trong lời cầu nguyện cho Nữ tu Maria Magarita sớm được về hưởng nhan thánh Chúa. 

 

Vp. TGM Xuân Lộc  


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...