03/03/2023
866

Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo :

Nữ tu MARIA KHỔNG THỊ NHIỆM

Sinh 1930, tại Nam An - Hải Phòng

thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc

Đã được Chúa gọi về lúc 20 giờ 15’ thứ Năm, ngày 02 tháng 3 năm 2023

Hưởng thọ: 93 tuổi ; Khấn dòng: 57 năm

 

THÁNH LỄ AN TÁNG

cho nữ tu Maria, được cử hành tại Nguyện đường của Hội dòng, vào lúc 06 giờ 00 thứ Bảy, ngày 04 tháng 3 năm 2023

Kính xin Quý Đức cha, Quý Cha và Quý Tu sĩ nam nữ cùng hiệp thông với Hội dòng và Tang quyến trong lời cầu nguyện cho nữ tu Maria sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.

 

Vp. TGM Xuân Lộc 


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...