23/01/2023
2791


CHA CỐ GIUSE PHẠM NGỌC TUẤN

nguyên Chánh xứ Tân Bắc, đã được Chúa gọi về lúc 0giờ 20 phút ngày 22.01.2023, 
tại Nhà Hưu dưỡng Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, hưởng thọ 80 tuổi.

 

Cha cố Giuse sinh ngày 05.02.1943 tại Nam Định,

Chịu chức Linh mục ngày 28.11.1970, tại Philippines,

Phó xứ Tam Kỳ từ 1970 đến 1973,

Phó xứ Dốc Mơ từ 1975 đến 1989,

Chánh xứ Tân Bắc từ 1989 đến 2017,

Quản hạt Giáo hạt Phú Thịnh từ năm 1994 đến năm 2001,

Nghỉ hưu tại Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh mục từ 2017 đến 2019,

Nghỉ hưu tại Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc từ 2019 đến nay.

Nghi thức tẩn liệm cho Cha cố Giuse đã được cử hành lúc 9g00 sáng nay, 22.01.2023. Linh cữu Cha cố Giuse được quàn tại Nhà Nguyện Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, và 8g00 sáng thứ Hai, 23.01.2023, sẽ được rước về Nhà thờ Giáo xứ Tân Bắc, để dâng lễ, cầu nguyện và kính viếng.

 

Thánh lễ An táng cho Cha cố Giuse sẽ được cử hành tại Nhà thờ Tân Bắclúc 8g30 thứ Tư, ngày 25.01.2023. Sau đó Cha cố sẽ được an táng tại Đất Thánh Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh mục.

 

Xin -  mỗi Cha dâng một Thánh lễ,

        -  mỗi Cộng đoàn Dòng tu đọc một ngày Kinh Nhật tụng,

        -  mỗi Giáo xứ/ Giáo họ Biệt lập lần hạt 50

 

cầu nguyện cho Cha cố Giuse sớm về hưởng tôn nhan Chúa.

 

Vp. TGM xin kính báo.

Lm. Fx. Đỗ Đức Lực


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...