31/05/2024
932

Văn phòng TGM chúng con xin kính báo :

 

CHA CỐ GIUSE LÊ NHƯ SẮC
Đã được Chúa gọi về lúc 19g15 thứ Năm, ngày 30.05.2024
tại Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận, hưởng thọ 76 tuổi.

 

Cha cố Giuse sinh ngày 22.08.1948 tại Thanh Hóa,

Chịu chức Linh mục ngày 07.02.1996 tại Xuân Lộc,

 

-  Chánh xứ Thọ Lộc                         :  1996-2008

-  Quản nhiệm Gia Lào                     :  1996-2002

-  Quản nhiệm Thọ Hòa                     1997-2010

-  Chánh xứ Xuân Bắc                       :  2008-2012   

-  QN Xuân Thiện và Xuân Tôn        :  2008-2012

-  Chánh xứ Trinh Vương                 :  2012-2023

-  Quản nhiệm GHBL T. Phanxicô    :  2013-2016

 

Từ 2023 đến nay: nghỉ hưu tại tư gia thuộc giáo xứ Tân Thái Sơn, Sài Gòn. 


Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ cầu nguyện cho Cha cố Giuse được cử hành lúc 09g00, ngày 31.05.2024 tại Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận. Sau đó, thi hài Cha cố Giuse sẽ được rước đến Nhà thờ Gx. Trinh Vương để dâng lễ, cầu nguyện và kính viếng.

 

Thánh lễ An táng cho Cha cố Giuse sẽ được cử hành tại Nhà thờ giáo xứ Trinh Vươnglúc 8g30 thứ Hai, 03.06.2024. Xin Quý Cha mang lễ phục Tím.

 

Xin   -  mỗi Cha dâng một Thánh lễ,
         -  mỗi Cộng đoàn Dòng tu đọc một ngày Kinh Nhật tụng,
         -  mỗi Giáo xứ/ Giáo họ Biệt lập lần hạt 50  

cầu nguyện cho Cha cố Giuse sớm về hưởng tôn nhan Chúa.


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...