21/04/2023
649
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: 
Bà Cố CÊCILIA ĐINH THỊ SA 
Sinh 1930 - tại Ninh Bình
Đã an nghỉ trong Chúa lúc 21 giờ 30 thứ Ba, ngày 18 tháng 4 năm 2023 

Tại tư gia thuộc Giáo xứ Bùi Vĩnh – Hạt Tân Mai
Hưởng thọ: 93 tuổi 

Là thân mẫu của: 
 
  •  Cha Giuse Vũ Thái Hòa, đang phục vụ ở Pháp  
  •  Dì Maria Vũ Thị Hợp – Tu hội Nô Tỳ Thiên Chúa
  • Dì Maria Vũ Thị Bích Thủy – Dòng Đức Bà 
  • Dì Maria Vũ Thị Kim Loan – Dòng Đaminh 
  • Dì Têrêsa Vũ Thị Ngọc Bích – Dòng nữ Salêdiêng Don Bosco 

  

                                            THÁNH LỄ AN TÁNG cho Bà cố sẽ được cử hành tại Thánh Đường Giáo xứBùi Vĩnh, vào lúc 08 giờ 00 thứ Bảy, ngày 22.04.2023. 
Kính xin Quý Đức Cha, Đức ông, Quý Cha, Quý Tu sĩ cùng hiệp thông với Cha Giuse, quý Dì, Tang quyến trong lời cầu nguyện cho Bà cố Cêcilia sớm được hưởng nhan Thánh Chúa
Vp. TGM Xuân Lộc kính báo.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...