Ai tín : ÔNG CỐ ĐAMINH MAI VIẾT TÚ thân phụ của Cha Giuse Mai Văn Điệp OP.
Ai tín : ÔNG CỐ ĐAMINH MAI VIẾT TÚ thân phụ của Cha Giuse Mai Văn Điệp OP.

/ 494 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:   ÔNG CỐ ĐAMINH MAI VIẾT TÚ ...
Ai tín : ÔNG CỐ LAURENSÔ PHẠM DUY LẠN và ÔNG CỐ ĐAMINH HÀ DUY BẢO
Ai tín : ÔNG CỐ LAURENSÔ PHẠM DUY LẠN và ÔNG CỐ ĐAMINH HÀ DUY BẢO
/ 584 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:   ÔNG CỐ LAURENSÔ PHẠM DUY LẠN ...
Ai tín : ÔNG CỐ GIUSE VŨ NGỌC CHIẾN
Ai tín : ÔNG CỐ GIUSE VŨ NGỌC CHIẾN
/ 685 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:    ÔNG CỐ GIUSE VŨ NGỌC CHIẾN (CƯỜNG)  Sinh năm 1962, tại Nam Định   đã được Chúa gọi về lúc 02 giờ 00’ thứ Ba, ngày 14.11.2023,  ...
Ai tín : BÀ CỐ ANNA NGUYỄN THỊ YẾN là thân mẫu của Cha Bênađô Tô Ngọc Hân
Ai tín : BÀ CỐ ANNA NGUYỄN THỊ YẾN là thân mẫu của Cha Bênađô Tô Ngọc Hân
/ 726 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:   BÀ CỐ ANNA NGUYỄN THỊ YẾN Sinh 1952 - tại Ninh Bình Đã an nghỉ trong Chúa lúc 15 giờ 03 thứ Tư , ngày 01 tháng 11 năm 2023 Tại tư gia thuộc Giáo xứ Gia Yên, ...
Ai tín : ÔNG CỐ GIUSE TRƯƠNG TRỌNG HIẾU là thân phụ của Cha Giuse Trương Vĩnh Phú
Ai tín : ÔNG CỐ GIUSE TRƯƠNG TRỌNG HIẾU là thân phụ của Cha Giuse Trương Vĩnh Phú
/ 684 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:    ÔNG CỐ GIUSE TRƯƠNG TRỌNG HIẾU  Sinh 1954 Đã an nghỉ trong Chúa lúc 20 giờ 35 thứ Hai, ngày 30 tháng 10 năm 2023 Tại tư gia thuộc Giáo xứ Kim Lâm, ...
Ai tín : ÔNG CỐ GIUSE LƯƠNG SẢN là thân phụ của Cha Giuse Lương Quốc Dũng
Ai tín : ÔNG CỐ GIUSE LƯƠNG SẢN là thân phụ của Cha Giuse Lương Quốc Dũng
/ 661 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:   ÔNG CỐ GIUSE LƯƠNG SẢN ...
Ai tín : ÔNG CỐ GIUSE MAI VĂN MINH và ÔNG CỐ GIOAKIM TẠ VĂN OANH
Ai tín : ÔNG CỐ GIUSE MAI VĂN MINH và ÔNG CỐ GIOAKIM TẠ VĂN OANH
/ 744 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:    ÔNG CỐ GIUSE MAI VĂN MINH  Sinh năm 1950, tại Ninh Cường   đã được Chúa gọi về lúc 08 giờ 00’ thứ Tư, ngày 25/10/2023,  ...
Ai tín : ÔNG CỐ PHÊRÔ MARIA NGUYỄN XIÊM
Ai tín : ÔNG CỐ PHÊRÔ MARIA NGUYỄN XIÊM
/ 812 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:    ÔNG CỐ PHÊRÔ MARIA NGUYỄN XIÊM  Sinh năm 1931  đã được Chúa gọi về lúc 03 giờ 00’ thứ Tư, ngày 18.10.2023,  ...
Ai tín : CHA GIUSE ĐỖ MẠNH DŨNG - Chánh xứ Bình Khánh
Ai tín : CHA GIUSE ĐỖ MẠNH DŨNG - Chánh xứ Bình Khánh
/ 7797 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:         ...
Ai tín : ÔNG CỐ GIUSE TỐNG HỮU CHỨC và BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ DÂNG
Ai tín : ÔNG CỐ GIUSE TỐNG HỮU CHỨC và BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ DÂNG
/ 1315 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:   ÔNG CỐ GIUSE TỐNG HỮU CHỨC   Sinh năm  ...
Ai tín : Bà cố MARIA HOÀNG THỊ LỤA thân mẫu của Cha Phêrô Nguyễn Quang Tiến
Ai tín : Bà cố MARIA HOÀNG THỊ LỤA thân mẫu của Cha Phêrô Nguyễn Quang Tiến
/ 926 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:     BÀ CỐ ĐẨU   ...
Ai tín: ÔNG CỐ GIUSE MARIA PHAN VĂN TIẾN thân phụ của Thầy Phêrô Phan Minh Nghĩa
Ai tín: ÔNG CỐ GIUSE MARIA PHAN VĂN TIẾN thân phụ của Thầy Phêrô Phan Minh Nghĩa
/ 779 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:   ÔNG CỐ GIUSE MARIA PHAN VĂN TIẾN   Sinh năm 1964, tại Campuchia   ...
Ai tín : ÔNG CỐ VINHSƠN NGUYỄN VĂN HẬU
Ai tín : ÔNG CỐ VINHSƠN NGUYỄN VĂN HẬU
/ 979 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:     ÔNG CỐ VINHSƠN NGUYỄN VĂN HẬU   ...
Ai tín: Bà Cố MARIA ĐỖ THỊ DƯ thân mẫu của Cha Đaminh Nguyễn Hữu Cường O.P
Ai tín: Bà Cố MARIA ĐỖ THỊ DƯ thân mẫu của Cha Đaminh Nguyễn Hữu Cường O.P
/ 1118 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:    Bà Cố MARIA ĐỖ THỊ DƯ   ...
Ai tín : BÀ CỐ ANNA NGUYỄN THỊ HƯNG là thân mẫu của Cha Phaolô Nguyễn Quang Thanh
Ai tín : BÀ CỐ ANNA NGUYỄN THỊ HƯNG là thân mẫu của Cha Phaolô Nguyễn Quang Thanh
/ 983 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:     BÀ CỐ ANNA NGUYỄN THỊ HƯNG   Sinh 1942,  tại Cẩm Giàng – Hải Dương Đã an nghỉ trong Chúa lúc 15 giờ 05 thứ Năm, ...
Ai tín : Nữ tu MARIA ROSA DƯƠNG THỊ TUYẾT
Ai tín : Nữ tu MARIA ROSA DƯƠNG THỊ TUYẾT
/ 890 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo :  Nữ tu MARIA ROSA DƯƠNG THỊ TUYẾT  Sinh 1988, tại huyện Xuân Lộc - tỉnh Đồng Nai  thuộc Dòng Đaminh Monteils  Đã được Chúa gọi về lúc 15 giờ 55’ thứ Năm, ngày 17 tháng 8 ...
Ai tín : Ông Cố Phêrô Maria Nguyễn Văn My
Ai tín : Ông Cố Phêrô Maria Nguyễn Văn My
/ 1209 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:    ÔNG CỐ PHÊRÔ MARIA NGUYỄN VĂN MY  Sinh năm 1947, tại Thài Bình   đã được Chúa gọi về lúc 11 giờ 00’ Chúa Nhật, ngày 23/07/2023,   tại tư gia thuộc GHBL Hà Phát - ...
Ai Tín : bà Cố Têrêsa Phạm Thị Minh Hoa
Ai Tín : bà Cố Têrêsa Phạm Thị Minh Hoa
/ 1176 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:  BÀ CỐ TÊRÊSA PHẠM THỊ MINH HOA  Sinh năm 1940  đã được Chúa gọi về lúc 06 giờ 00’ Thứ Sáu, ngày 21/07/2023,   tại tư gia thuộc Giáo xứ Minh Hòa - Giáo hạt An Bình  Hưởng ...
AI TÍN: BÀ CỐ TÊRÊSA TẠ THỊ NGỌT - Thân mẫu của Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân
AI TÍN: BÀ CỐ TÊRÊSA TẠ THỊ NGỌT - Thân mẫu của Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân
/ 2388 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:   BÀ CỐ TÊRÊSA TẠ THỊ NGỌT Thân mẫu của Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân  Giám mục Chánh tòa Giáo phận Xuân Lộc   Đã an nghỉ trong Chúa lúc 10 giờ 00’ Chúa Nhật, ngày 16 tháng 7 năm 2023 Tại tư ...
Ai tín : Ông Cố GIUSE BÙI MINH BỒNG
Ai tín : Ông Cố GIUSE BÙI MINH BỒNG
/ 1234 / Thông báo
Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô chịu thương khó và phục sinh, gia đình chúng con xin kính báo Ông Cố GIUSE BÙI MINH BỒNG sinh năm 1938, tại Xã Thị, Thụy Anh, Thái Bình đã về Nhà Cha lúc 03g35 ...