Ai tín: ÔNG CỐ THÔMASÔ TRẦN VĂN KỶ, thân phụ của dì Maria Trần Thị Kim Vân – Tu hội Nữ Tỳ Chúa Kitô
Ai tín: ÔNG CỐ THÔMASÔ TRẦN VĂN KỶ, thân phụ của dì Maria Trần Thị Kim Vân – Tu hội Nữ Tỳ Chúa Kitô
/ 349 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:   ÔNG CỐ THÔMASÔ TRẦN VĂN KỶ Sinh năm 1937, tại Hưng Yên ...
Ai tín: BÀ CỐ ANNA MARIA NGUYỄN THỊ TẦM, thân mẫu của Cha Phêrô Nguyễn Tiến Linh - đang phục vụ tại Hoa Kỳ
Ai tín: BÀ CỐ ANNA MARIA NGUYỄN THỊ TẦM, thân mẫu của Cha Phêrô Nguyễn Tiến Linh - đang phục vụ tại Hoa Kỳ
/ 833 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:    BÀ CỐ ANNA MARIA NGUYỄN THỊ TẦM  Sinh 1935, tại Móng Cái - Quảng Ninh ...
Ai tín: Bà cố MARIA ĐINH THỊ MẦU, thân mẫu của Cha Phêrô Nguyễn Đăng Ký - Chánh xứ Văn Lâm, Giáo hạt Phương Lâm
Ai tín: Bà cố MARIA ĐINH THỊ MẦU,  thân mẫu của Cha Phêrô Nguyễn Đăng Ký - Chánh xứ Văn Lâm, Giáo hạt Phương Lâm
/ 585 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:    BÀ CỐ MARIA ĐINH THỊ MẦU  Sinh 1945 - tại Ninh Bình ...
Ain tín: ÔNG CỐ PHÊRÔ ĐINH THÁI BÌNH, thân phụ của Cha Cha Antôn Đinh Quang Thái (SDB) - Hội Dòng Donbosco - Nguyên chánh xứ giáo xứ Tân Cang, hiện đang phục vụ tại Giáo xứ Đức Huy - Gp. Xuân Lộc
Ain tín: ÔNG CỐ PHÊRÔ ĐINH THÁI BÌNH, thân phụ của Cha Cha Antôn Đinh Quang Thái  (SDB)  - Hội Dòng Donbosco - Nguyên chánh xứ giáo xứ Tân Cang, hiện đang phục vụ tại Giáo xứ Đức Huy - Gp. Xuân Lộc
/ 714 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:   ÔNG CỐ PHÊRÔ ĐINH THÁI BÌNH Sinh ngày: 18/08/1942, Tại Ninh Bình đã được Chúa gọi về lúc 11 ...
Ai tín: BÀ CỐ ANNA NGUYỄN THỊ ROÃN, thân mẫu của Dì Anna Nguyễn Thị Kim Nguyệt, Hội Dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc
Ai tín: BÀ CỐ ANNA NGUYỄN THỊ ROÃN, thân mẫu của Dì Anna Nguyễn Thị Kim Nguyệt, Hội Dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc
/ 403 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:   BÀ CỐ ANNA NGUYỄN THỊ ROÃN Sinh năm: 1935, tại Hải Phòng ...
Ai tín: ÔNG CỐ PHÊRÔ NGUYỄN NGỌC THỐNG, thân phụ của Dì Têrêsa Nguyễn Thị Thanh Hà - Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể, Thầy Bênêđictô Maria Nguyễn Ngọc Dũng - Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc và Thầy Phêrô Nguyễn Sơn Lâm - Chủng sinh ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc
Ai tín: ÔNG CỐ PHÊRÔ NGUYỄN NGỌC THỐNG, thân phụ của Dì Têrêsa Nguyễn Thị Thanh Hà - Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể, Thầy Bênêđictô Maria Nguyễn Ngọc Dũng - Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc và Thầy Phêrô Nguyễn Sơn Lâm - Chủng sinh ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc
/ 806 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: ÔNG CỐ PHÊRÔ NGUYỄN NGỌC THỐNG Sinh năm 1956, tại Bà Rịa - Phước Tuy đã được Chúa gọi về lúc 23 giờ 36’ Chúa Nhật, ngày 21.04.2024,  tại tư gia thuộc Giáo xứ Phúc Nhạc - Hạt Gia ...
Ai tín: ÔNG CỐ GIUSE TRẦN NGỌC TRUNG, thân phụ của Sơ Maria Trần Thị Kim Oanh - Hội Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp
Ai tín: ÔNG CỐ GIUSE TRẦN NGỌC TRUNG, thân phụ của Sơ Maria Trần Thị Kim Oanh - Hội Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp
/ 443 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:   ÔNG CỐ GIUSE TRẦN NGỌC TRUNG Sinh ngày: 20/03/1937  ...
Ai tín: BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ ĐẠO, thân mẫu của Thầy Phó tế Giuse Lê Minh Hải, OP- Mục vụ tại Gx. Phước Bình, Long Thành
Ai tín: BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ ĐẠO, thân mẫu của Thầy Phó tế Giuse Lê Minh Hải, OP- Mục vụ tại Gx. Phước Bình, Long Thành
/ 518 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:   BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ ĐẠO Sinh năm: 10/12/1960 ...
Ai tín: NỮ TU M. MAGARITA NGUYỄN THỊ PHƯƠNG, thuộc Hội dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục
Ai tín: NỮ TU M. MAGARITA NGUYỄN THỊ PHƯƠNG, thuộc Hội dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục
/ 608 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo :  Nữ tu MARIA MAGARITA NGUYỄN THỊ PHƯƠNG  Sinh 1929, tại Bùi Chu  ...
Ai tín: BÀ CỐ MARIA VŨ THỊ VỮNG, thân mẫu dì Maria Đinh Thị Tuyết Vang – Hội dòng Đaminh Rosa Lima
Ai tín: BÀ CỐ MARIA VŨ THỊ VỮNG, thân mẫu dì Maria Đinh Thị Tuyết Vang – Hội dòng Đaminh Rosa Lima
/ 348 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: BÀ CỐ MARIA VŨ THỊ VỮNG Sinh năm 1941, tại Nam Định đã được Chúa gọi về lúc 15 giờ 20’ thứ Sáu, ngày ...
Ai tín: BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ CHEN, thân mẫu dì Dì Anna Vũ Thị Hoa - Hội dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc
Ai tín: BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ CHEN, thân mẫu dì Dì Anna Vũ Thị Hoa - Hội dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc
/ 408 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: BÀ CỐ MARIA NGUYỄN THỊ CHEN Sinh năm 1939, tại Hải Phòng đã được Chúa gọi về lúc 21 giờ 30’ thứ Ba, ngày ...
Ai tín: ÔNG CỐ BARNABA NGUYỄN VĂN ĐÁP, thân phụ cha Đaminh Maria Nguyễn Kim Điền, CRM, chánh xứ Văn Thạch, Gp. Bắc Ninh
Ai tín: ÔNG CỐ BARNABA NGUYỄN VĂN ĐÁP, thân phụ cha Đaminh Maria Nguyễn Kim Điền, CRM, chánh xứ Văn Thạch, Gp. Bắc Ninh
/ 511 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:    ÔNG CỐ BARNABA NGUYỄN VĂN ĐÁP Sinh 1934 - tại Bùi Chu Đã an nghỉ trong Chúa lúc 04 giờ 00 Chúa Nhật, ngày 07 tháng 04 năm 2024 Tại tư ...
Ai tín: ÔNG CỐ PHAOLÔ HÀ VĂN TUYÊN, thân phụ của Dì Maria Anna Hà Thị Bích Nga- HD. Đaminh Monsteils và Dì Rosa Hà Thị Phương Nghi - HD. Chúa Chiên Lành
Ai tín: ÔNG CỐ PHAOLÔ HÀ VĂN TUYÊN, thân phụ của Dì Maria Anna Hà Thị Bích Nga- HD. Đaminh Monsteils và Dì Rosa Hà Thị Phương Nghi - HD. Chúa Chiên Lành
/ 427 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:    ÔNG CỐ PHAOLÔ HÀ VĂN TUYÊN  Sinh 1939 - tại Nghệ An ...
Ai tín: DÌ MARIA PHẠM THỊ SANG - Thuộc Hội Dòng Đaminh Tam Hiệp
Ai tín: DÌ MARIA PHẠM THỊ SANG - Thuộc Hội Dòng Đaminh Tam Hiệp
/ 635 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo :  Nữ tu MARIA PHẠM THỊ SANG  Sinh 1950, tại Thái Bình  ...
Ai tín: DÌ MARIA ROSA NGUYỄN THỊ THE - thuộc Hiệp Hội Nữ Đaminh Thừa Sai Phú Cường
Ai tín: DÌ MARIA ROSA NGUYỄN THỊ THE - thuộc Hiệp Hội Nữ Đaminh Thừa Sai Phú Cường
/ 522 / Thông báo
trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo :  Nữ tu MARIA ROSA NGUYỄN THỊ THE  Sinh 1955, tại Biên Hòa  ...
Ai tín: CHA CỐ GIUSE NGUYỄN VĂN QUANG, nguyên Giám tỉnh dòng Saledieng Don Bosco Việt Nam
Ai tín: CHA CỐ GIUSE NGUYỄN VĂN QUANG, nguyên Giám tỉnh dòng Saledieng Don Bosco Việt Nam
/ 743 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo :  CHA CỐ GIUSE NGUYỄN VĂN QUANG  Sinh 1948, tại Nam Định   ...
Ai tín: ÔNG CỐ ĐAMINH NGUYỄN VĂN QUÂN, thân phụ của dì Maria Nguyễn Thị Bích Thay-hội dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp
Ai tín: ÔNG CỐ ĐAMINH NGUYỄN VĂN QUÂN, thân phụ của dì Maria Nguyễn Thị Bích Thay-hội dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp
/ 431 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:    ÔNG CỐ ĐAMINH NGUYỄN VĂN QUÂN  Sinh 1954 - tại Thạnh An- Cần ...