Ai tín : ÔNG CỐ GIUSE NGUYỄN CÔNG NGẮM
Ai tín : ÔNG CỐ GIUSE NGUYỄN CÔNG NGẮM

/ 433 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:     ÔNG CỐ GIUSE NGUYỄN CÔNG NGẮM (ĐOAN)   ...
Ai tín : BÀ CỐ MARIA TRỊNH THỊ QUY
Ai tín : BÀ CỐ MARIA TRỊNH THỊ QUY
/ 301 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:     BÀ CỐ MARIA TRỊNH THỊ QUY   ...
Ai tín : BÀ CỐ MARIA ĐỖ THỊ NHUNG
Ai tín : BÀ CỐ MARIA ĐỖ THỊ NHUNG
/ 484 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:     BÀ CỐ MARIA ĐỖ THỊ NHUNG   ...
Ai tín : Ông cố GIUSE NGUYỄN QUỐC KHÁNH (CÔNG)
Ai tín : Ông cố GIUSE NGUYỄN QUỐC KHÁNH (CÔNG)
/ 444 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:  Ông cố GIUSE NGUYỄN QUỐC KHÁNH (CÔNG)  Sinh năm 1932, tại Hải Dương  đã được Chúa gọi về lúc 19 giờ 00', ngày 24 tháng 5 năm 2023,   tại tư gia ...
Ai tín : Ông cố VINH SƠN NGUYỄN VĂN ĐIỆP
Ai tín : Ông cố VINH SƠN NGUYỄN VĂN ĐIỆP
/ 736 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:   Ông cố VINH SƠN NGUYỄN VĂN ĐIỆP   Sinh năm 1925, tại Hưng Yên ...
Ai tín : Bà cố Anna Bùi Thị Rinh thân mẫu của Cha Giuse Nguyễn Ngọc Thảo
Ai tín : Bà cố Anna Bùi Thị Rinh thân mẫu của Cha Giuse Nguyễn Ngọc Thảo
/ 558 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:    BÀ CỐ CHÉN  Nhũ Danh ANNA BÙI THỊ RINH   Sinh 1932, tại Bái Vàng - Hà Nội Đã an nghỉ trong Chúa lúc 09 giờ 30 thứ Tư , ngày 17 tháng 5 năm ...
Ai tín : Ông Cố VINCENTÊ NGUYỄN QUANG MINH
Ai tín : Ông Cố VINCENTÊ NGUYỄN QUANG MINH
/ 631 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:  Ông Cố VINCENTÊ NGUYỄN QUANG MINH  Sinh 1934 - tại Thái Bình Đã an nghỉ trong Chúa lúc 12 giờ 20 thứ Sáu, ngày 12 tháng 5 năm 2023  Tại tư gia thuộc Giáo xứ ...
Ai tín : Bà Cố ĐỖ THỊ ƠN thân mẫu của Cha Giuse Hoàng Văn Đoán - Chánh xứ Dốc Mơ
Ai tín : Bà Cố ĐỖ THỊ ƠN thân mẫu của Cha Giuse Hoàng Văn Đoán - Chánh xứ Dốc Mơ
/ 595 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:   Bà Cố ĐỖ THỊ ƠN   Sinh năm 1926 ...
Ai tín : Nữ tu MARIA PHẠM THỊ HẠNH (MỪNG)
Ai tín : Nữ tu MARIA PHẠM THỊ HẠNH (MỪNG)
/ 526 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo :      ...
Ai tín: ÔNG CỐ TRẦN NGỌC KHÔI
Ai tín: ÔNG CỐ TRẦN NGỌC KHÔI
/ 558 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:   ÔNG CỐ TRẦN NGỌC KHÔI   Sinh năm 1951, tại Nam Định   ...
Ai tín : Bà cố MARIA NGUYỄN THỊ DOAN
Ai tín : Bà cố MARIA NGUYỄN THỊ DOAN
/ 440 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:   Bà cố MARIA NGUYỄN THỊ DOAN   ...
Ai tín : Bà Cố MARIA TRẦN THỊ XUYÊN
Ai tín : Bà Cố MARIA TRẦN THỊ XUYÊN
/ 1625 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:   Bà Cố MARIA TRẦN THỊ XUYÊN   Sinh năm  ...
Ai tín : Bà Cố CÊCILIA ĐINH THỊ SA
Ai tín : Bà Cố CÊCILIA ĐINH THỊ SA
/ 564 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:  Bà Cố CÊCILIA ĐINH THỊ SA  Sinh 1930 - tại Ninh Bình Đã an nghỉ trong Chúa lúc 21 giờ 30 thứ Ba, ngày 18 tháng 4 năm 2023  Tại tư gia thuộc Giáo xứ Bùi Vĩnh ...
Ai tín: Ông Cố PHÊRÔ PHẠM VĂN THỊNH
Ai tín:  Ông Cố PHÊRÔ PHẠM VĂN THỊNH
/ 520 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo:      ...
Ai tín : BÀ CỐ MARIA BÙI THỊ NHÀI
Ai tín : BÀ CỐ MARIA BÙI THỊ NHÀI
/ 978 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: BÀ CỐ MARIA BÙI THỊ NHÀI Sinh năm 1953, tại Bình Sa đã được Chúa gọi ...
Ai tín : Đan sĩ MARIA PHẠM THỊ NHIÊN
Ai tín : Đan sĩ MARIA PHẠM THỊ NHIÊN
/ 964 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo : Đan sĩ MARIA PHẠM THỊ NHIÊN Sinh 1941, tại Ninh Cù - Thái Bình thuộc Đan viện Đaminh ...
Ai tín : BÀ CỐ ANNA NGUYỄN THỊ KIM XUYẾN và ÔNG CỐ GIUSE PHẠM VĂN THÂN
Ai tín : BÀ CỐ ANNA NGUYỄN THỊ KIM XUYẾN và ÔNG CỐ GIUSE PHẠM VĂN THÂN
/ 1362 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo : BÀ CỐ ANNA NGUYỄN THỊ KIM XUYẾN Sinh năm 1942, tại Hải Hậu - Nam Định ...
Ai tín : Nữ tu MARIA KHỔNG THỊ NHIỆM
Ai tín : Nữ tu MARIA KHỔNG THỊ NHIỆM
/ 723 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo : Nữ tu MARIA KHỔNG THỊ NHIỆM Sinh 1930, tại Nam An - Hải Phòng thuộc Hội dòng Mến ...
Ai tín : Ông cố GIUSE MARIA NGUYỄN VĂN KỲ
Ai tín : Ông cố GIUSE MARIA NGUYỄN VĂN KỲ
/ 894 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: Ông cố GIUSE MARIA NGUYỄN VĂN KỲ Sinh năm 1940, ...
Ai tín: Bà cố MARIA VŨ THỊ GIỪA và Bà cố MARIA VÕ THỊ HÒA
Ai tín: Bà cố MARIA VŨ THỊ GIỪA và Bà cố MARIA VÕ THỊ HÒA
/ 1145 / Thông báo
Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: Bà cố MARIA VŨ THỊ GIỪA Sinh năm 1944, tại Ninh Bình ...