10/03/2015
24146

Giáo dục đức tin cho thiếu nhi luôn là một thao thức của các mục tử trong giáo hội. Đây là bước đặt nền tảng cho đời sống đức tin của người Kitô hữu trưởng thành sau này. Do đó, sinh hoạt thiếu nhi mang nhiều hình thức khác nhau tùy theo giai đoạn lịch sử và hoàn cảnh xã hội. Cùng với các hình thức đa dạng này rất nhiều bộ giáo lý dành cho thiếu nhi đã được phát hành. Các bộ giáo lý này được dùng để giảng dạy cho các em thiếu nhi qua nhiều thể loại như thơ ca, vũ, hát, băng reo, trò chơi.

1. Các hình thức sinh hoạt

-  Giáo lý học đường công giáo, địa điểm thuận lợi của Giáo xứ

-  Giáo lý phong trào TNTT – Hùng Tâm Dũng Chí – Hiệp Hội Thánh mẫu – Hướng Đạo

- Giáo lý Bí tích: những thời gian ngắn trước khi Xưng tội Rước lễ Lần đầu – Thêm sức – Bao đồng...

Tại giáo phận Xuân Lộc sau năm 1975 việc chăm lo giáo dục đức tin cho thiếu nhi hoàn toàn tùy thuộc sinh hoạt của mỗi giáo xứ hay chăm sóc của cha mẹ tại mỗi gia đình.

 Đến năm 1989, Ban Huấn Giáo giáo phận được hình thành và bộ Giáo Lý Hồng Ân là kết quả đầu mùa của Ban Huấn Giáo. Từ đây những tông đồ huynh trưởng thiếu nhi được quy tụ và tổ chức theo các cấp từ giáo xứ, giáo hạt cho tới cấp giáo phận với danh hiệu Giáo Lý Viên.

2. Các thủ bản Giáo Lý Thiếu Nhi

- Giáo lý hỏi thưa: Giáo Lý Công Giáo (giáo lý Tân Định)

- Giáo lý bằng thơ: Giáo lý Xưng Tội Lần Đầu của giáo phận Xuân Lộc

- Giáo lý qua sinh hoạt vui chơi: chương trình Thăng Tiến (Thiếu Nhi Thánh Thể)

- Giáo lý Hồng Ân

3. Các cha đặc trách

- Cha Vinhsơn Đặng Văn Tú ( 1989 – 1998)

- Cha Giuse Vũ Đức Hiệp (1998-1999)

- Cha JB Đinh Tiến Hướng (2000 - 2010)

- Cha Giuse Đỗ Đức Trí (2010 đến nay)

Giáo dục đức tin cho thiếu nhi trong thời đại hôm nay vẫn là công việc cấp bách, đòi hỏi nhiều sáng kiến và những hình thức luôn cần đổi mới. Ban Huấn Giáo giáo phận không ngừng cùng với đội ngũ Giáo Lý viên phát huy sáng kiến để giúp các thiếu nhi học hiểu và sống đức tin trong tinh thần chăm ngoan và vui tươi.


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...