20/02/2023
1515
Mùa chay - Mùa ân phúc - Mùa để sống gần Chúa hơn và là mùa của những việc bác ái, hy sinh, cầu nguyện.
Xin gửi đến quý Cha Tuyên uý, quý Trợ uý, quý Trưởng và các em Thiếu nhi CHIẾN DỊCH MÙA CHAY 2023.
Xin cảm ơn mọi người đã hưởng ứng tích cực trong những mùa chay năm trước.
Xin Chúa chúc lành cho chúng ta
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
Trưởng Ban Huấn Giáo
Đặc trách Giới Thiếu Nhi

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...