Lịch trình làm việc Đại hội Thượng Hội Đồng tháng 10/2023
Lịch trình làm việc Đại hội Thượng Hội Đồng tháng 10/2023

/ 114 / THĐGM - Tài liệu
LỊCH TRÌNH LÀM VIỆC ĐẠI HỘI THƯỢNG HỘI ĐỒNG THÁNG 10/2023 Vatican News Tiếng Việt  Vatican News (28.09.2023) - Lịch trình được công bố ...
Bản tin Hiệp hành ngày 11.08.2023 - Hiệp hành tại Đại hội Giới trẻ Thế giới
Bản tin Hiệp hành ngày 11.08.2023 - Hiệp hành tại Đại hội Giới trẻ Thế giới
/ 177 / THĐGM - Tài liệu
BẢN TIN HIỆP HÀNH CỦA VATICAN NEWS TIẾNG VIỆT Từ ngày 22.2.2023, Vatican News Tiếng Việt thực hiện chuyên mục Bản tin Hiệp hành để cập nhật hoặc đúc kết các thông tin và tài liệu quan trọng về Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới. Sau đây là những ...
Bản tin Hiệp hành của Vatican News Tiếng Việt ngày 31.05.2023 - Đức Mẹ Maria và Thượng Hội Đồng
Bản tin Hiệp hành của Vatican News Tiếng Việt ngày 31.05.2023 - Đức Mẹ Maria và Thượng Hội Đồng
/ 688 / THĐGM - Tài liệu
BẢN TIN HIỆP HÀNH CỦA VATICAN NEWS TIẾNG VIỆT Từ ngày 22.2.2023, Vatican News Tiếng Việt thực hiện chuyên mục Bản tin Hiệp hành để cập nhật hoặc đúc kết các thông tin và tài liệu quan trọng về Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới. Sau đây là những ...
10 Điều Nên Biết Về Giai Đoạn Châu Lục Của Tiến Trình Thượng Hội Đồng
10 Điều Nên Biết Về Giai Đoạn Châu Lục Của Tiến Trình Thượng Hội Đồng
/ 2307 / THĐGM - Tài liệu
10 Điều Nên Biết Về Giai Đoạn Châu Lục Của Tiến Trình Thượng Hội Đồng  WHĐ (07.9.2022) – Hôm 26. 8 vừa qua, Đức Hồng Y Mario Grech, Tổng Thư ký ...
CẢM NHẬN VÀ SUY NGHĨ TỪ NHỮNG BẢN ĐÚC KẾT VÀ GÓP Ý
CẢM NHẬN VÀ SUY NGHĨ TỪ NHỮNG BẢN ĐÚC KẾT VÀ GÓP Ý
/ 2472 / THĐGM - Tài liệu
CẢM NHẬN VÀ SUY NGHĨ TỪ NHỮNG BẢN ĐÚC KẾT VÀ GÓP Ý HỘI NGHỊ TIỀN-THƯỢNG HĐGM CẤP GIÁO PHẬN – 24/7/2022   Lm. Đaminh Nguyễn Tuấn Anh     1- Cảm nhận từ Hội nghị a. Niềm vui Hiệp hành của gia đình giáo phận - Cuộc quy tụ hôm nay mang ...
Đề tài 3: SỨ VỤ CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU TRONG THỜI ĐẠI HÔM NAY
Đề tài 3: SỨ VỤ CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU TRONG THỜI ĐẠI HÔM NAY
/ 4443 / THĐGM - Tài liệu
Đề tài 3: SỨ VỤ CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU TRONG THỜI ĐẠI HÔM NAY Bài tham luận về đề tài Sứ Vụ  Lm. Phanxicô De Salesiô Lê Văn La Vinh, OP.   Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế giới lần thứ 16 hiện đang diễn ra tại cấp giáo phận, mà ở đó mọi thành ...
Đề tài 2: CHIỀU KÍCH THAM GIA TRONG ĐỜI SỐNG HIỆP HÀNH CỦA GIÁO PHẬN
Đề tài 2: CHIỀU KÍCH THAM GIA TRONG ĐỜI SỐNG HIỆP HÀNH CỦA GIÁO PHẬN
/ 2193 / THĐGM - Tài liệu
Đề tài 2: CHIỀU KÍCH THAM GIA TRONG ĐỜI SỐNG HIỆP HÀNH CỦA GIÁO PHẬN Bài tham luận về đề tài Tham Gia  Sr. Têrêsa Nguyễn Thị Thiên Hoàng, OP.   Trọng kính Đức Cha, quý Cha và quý vị, Tiếp theo đây, tổ đúc kết của chúng con gồm: linh ...
Đề tài 1: HIỆP THÔNG - Lm. Đaminh Ngô Công Sứ
Đề tài 1: HIỆP THÔNG - Lm. Đaminh Ngô Công Sứ
/ 3957 / THĐGM - Tài liệu
Đề tài 1: HIỆP THÔNG                                     Lm. Đaminh Ngô Công Sứ   Giáo hội của Thiên Chúa được triệu tập trong Thượng Hội Đồng Giám Mục ...
Bản Thỉnh Ý trên Google Form
Bản Thỉnh Ý trên Google Form
/ 2351 / THĐGM - Tài liệu
BẢN THỈNH Ý: 1.    Dành cho giáo hữu : ...
Ca khúc Giáo Hội Hiệp Hành - Tác giả: Phong Trần
Ca khúc Giáo Hội Hiệp Hành - Tác giả: Phong Trần
/ 6114 / THĐGM - Tài liệu
Nghe nhạc: 1. Ca khúc do Minh Sang trình bày