Giáo xứ Thịnh An Đón Đức Cha Đến Thăm Viếng Mục Vụ
Giáo xứ Thịnh An Đón Đức Cha Đến Thăm Viếng Mục Vụ

/ 6804 / Thăm viếng mục vụ
Sáng Chúa Nhật 11/12/2016, cộng đoàn Giáo xứ Thịnh An – Giáo hạt Phú Thịnh hân hoan đón Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo đến thăm viếng mục vụ. Lời mời gọi : “Vui lên” của Chúa Nhật thứ ba của Mùa Vọng đã được thể hiện cụ thể bằng sự hiện diện của Vị Cha ...