Đức Cha Giuse thăm giáo điểm Xuân Thanh dịp lễ Giáng Sinh 2016
Đức Cha Giuse thăm giáo điểm Xuân Thanh dịp lễ Giáng Sinh 2016

/ 6850 / Thăm viếng Giáo xứ
GIÁO ĐIỂM XUÂN THANH VÀ CUỘC THĂM VIẾNG LỊCH SỬ CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GIUSE ĐINH ĐỨC ĐẠO NHÂN DỊP LỄ GIÁNG SINH NGÀY 24-12-2016   I- SỰ HÌNH THÀNH CỘNG ĐOÀN XUÂN THANH ...