Suy niệm Thứ Tư tuần 3 Phục Sinh
Suy niệm Thứ Tư tuần 3 Phục Sinh

/ 15 / Hằng ngày
Tin mừng: Ga 6,35-40 ...
Suy niệm Thứ Ba tuần 3 Phục Sinh
Suy niệm Thứ Ba tuần 3 Phục Sinh
/ 42 / Hằng ngày
Tin mừng: Ga 6,30-35 ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật IV Phục Sinh
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật IV Phục Sinh
/ 25 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH “Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên” –X— Lạy Chúa Giêsu, từ trong sự chết sống lại, Chúa đã trở nên Người Mục Tử dẫn đầu đoàn dân mới là chúng con, những kẻ tin Chúa, tiến bước về Nước Trời, nơi chúng con được ở trong ...
Suy niệm Thứ Hai tuần 3 Phục Sinh
Suy niệm Thứ Hai tuần 3 Phục Sinh
/ 86 / Hằng ngày
Tin mừng: Ga 6, 22-29 ...
Suy niệm Chúa Nhật 3 Phục Sinh năm B
Suy niệm Chúa Nhật 3 Phục Sinh năm B
/ 199 / Chúa Nhật
Tin mừng: Lc 24,35-48 ...
Suy niệm Thứ Bảy tuần 2 Phục Sinh
Suy niệm Thứ Bảy tuần 2 Phục Sinh
/ 59 / Hằng ngày
Tin mừng: Ga 6,16-21 ...
Suy niệm Thứ Sáu tuần 2 Phục Sinh
Suy niệm Thứ Sáu tuần 2 Phục Sinh
/ 175 / Hằng ngày
Tin mừng: Ga 6,1-15 ...
Suy niệm Thứ Năm tuần 2 Phục Sinh
Suy niệm Thứ Năm tuần 2 Phục Sinh
/ 101 / Hằng ngày
Tin mừng: Ga 3,31-36 ...
Suy niệm Thứ Tư tuần 2 Phục Sinh
Suy niệm Thứ Tư tuần 2 Phục Sinh
/ 63 / Hằng ngày
Tin mừng: Ga 3,16-21 ...
Suy niệm Thứ Ba tuần 2 Phục Sinh
Suy niệm Thứ Ba tuần 2 Phục Sinh
/ 82 / Hằng ngày
Tin mừng: ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật III Phục Sinh
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật III Phục Sinh
/ 126 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH Họ nhận ra Chúa khi Người bẻ bánh –X— Lạy Chúa Giêsu, nơi Bí tích Thánh Thể, chúng congặp được chính Chúa, Đấng đã tự hiến mình trên Thập giá để giải thoát chúng con khỏi tội và đưa chúng con vào sự thông hiệp với Chúa, ...
Kính nhớ Lòng Chúa Thương Xót – Suy niệm về hai chữ yêu thương
Kính nhớ Lòng Chúa Thương Xót – Suy niệm về hai chữ yêu thương
/ 545 / Đặc Biệt
KÍNH NHỚ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT: SUY NIỆM VỀ HAI CHỮ YÊU THƯƠNG Lm. Lê Văn La Vinh, O.P. WHĐ (03.04.2024) – Từ lâu nay, người ta vẫn dùng hình ảnh trái tim như biểu tượng của tình yêu: tình yêu nam nữ, tình yêu thương dân tộc, yêu quê hương ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật II Phục Sinh
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật II Phục Sinh
/ 185 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH “Tám ngày sau, Chúa Giêsu hiện ra” –X— Lạy Chúa, Chúa đã cho Tôma chạm đến vết thương tình yêu để củng cố đức tin của ông. Xin lòng thương xót Chúa chạm đến con tim chai đá của chúng con để đưa chúng con về lại với Ngài. ...