Các bài suy niệm Lễ Mình Máu Chúa Kitô Năm A
Các bài suy niệm Lễ Mình Máu Chúa Kitô Năm A

/ 34 / Chúa Nhật
LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ Lời Chúa: Dnl. 8, 2-3.14b-16a; 1Cr. 10, 16-17; Ga. 6, 51-58 ——— Mục lục 1. Tấm bánh nhiệm màu (Tgm. Giuse Vũ Văn Thiên) ...
Chầu Thánh Thể - Lễ Mình Máu Thánh Chúa
Chầu Thánh Thể - Lễ Mình Máu Thánh Chúa
/ 159 / Chầu Thánh Thể
LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA “Thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống” –X— Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã lập Bí tích Thánh Thể tiếp tục Hy Tế Thập Giá cứu độ chúng con vàban Mình Máu Chúa làm lương thực nuôi dưỡng tâm hồn chúng con.Chúng con cảm tạ ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm A
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm A
/ 504 / Chúa Nhật
LỄ CHÚA BA NGÔI Lời Chúa:  Xh 34,4b-6.8-9;  2Cr 13,11-13;  Ga 3,16-18   Mục lục ...
Chầu Thánh Thể - Lễ Chúa Ba Ngôi
Chầu Thánh Thể - Lễ Chúa Ba Ngôi
/ 320 / Chầu Thánh Thể
LỄ CHÚA BA NGÔI “Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến, để thế gian nhờ Người mà được cứu độ” –X— Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ở lại trong chúng con vàcho chúng con được ở lại trong Chúa, lặng lẽ và an bình như thể tâm hồn chúng con đang được an nghỉ trong ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
/ 662 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG Lời Chúa: Cv 2, 1-11; 1Cr 12, 3b-7.12-13; Ga 20, 19-23 ——   Mục lục 1. Đấng ban sự sống (Tgm. Giuse Vũ Văn Thiên) ...
Chầu Thánh Thể - Lễ Hiện Xuống
Chầu Thánh Thể - Lễ Hiện Xuống
/ 340 / Chầu Thánh Thể
LỄ HIỆN XUỐNG “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con:hãy nhận lấy Thánh Thần” –X— Lạy Chúa Giêsu, xin đổ tràn Thánh Thần trong chúng con, để Ngườidẫn dắt chúng con đi trong chân lý và sống trong tình yêu của Chúa, cho chúng con được kết hợp ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm A
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm A
/ 1122 / Chúa Nhật
LỄ CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI Lời Chúa: Cv 1, 1-11;  Ep 1, 17- 23;  Mt 28, 16-20 ——— Mục lục 1. Về trời lãnh triều thiên (Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền) ...
Chầu Thánh Thể - Lễ Chúa Thăng thiên
Chầu Thánh Thể - Lễ Chúa Thăng thiên
/ 819 / Chầu Thánh Thể
LỄ CHÚA THĂNG THIÊN “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy” –X— Lạy Chúa Giêsu, Chúa về trời để dọn chỗ cho chúng con, xin cho chúng con luôn hướng trọn lòng về Chúa, khao khát kiếm tìm Chúa, để được sống trong tình yêu Chúa hôm ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 6 Phục Sinh năm A
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 6 Phục Sinh năm A
/ 695 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH – Năm A Lời Chúa: Cv. 8, 5-8. 14-17; 1Pr. 3, 15-18; Ga. 14, 15-21 ——— Mục lục 1. Ơn Ta đủ cho con  (Lm. Jos.Tạ Duy Tuyền) ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật 6 Phục Sinh
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật 6 Phục Sinh
/ 789 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH “Chúa Cha sẽ ban cho chúng con một Đấng Phù Trợ khác” –X— Lạy Chúa Giêsu, xin ban Thánh Thần Tình Yêu chochúng con như Chúa đã hứa, để Ngài giúp chúng con cảm nếm được tình yêu của Chúa và dẫn dắt cuộc đời chúng con theo chân ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 5 Phục Sinh năm A
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 5 Phục Sinh năm A
/ 297 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH – Năm A Lời Chúa: Cv 6,1-7; 1Pr 2,4-9; Ga 14,1-12 ----------------------------- Mục lục 1.  ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 4 Phục Sinh năm A
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 4 Phục Sinh năm A
/ 206 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 4 A PHỤC SINH Lời Chúa: Cv 2:14a, 36-41; 1Pr 2:20b-25; Ga 10:1-10 ------------------------------------ Mục lục Hãy Tin Ta (Lm. Jos DĐH. Gp. Xuân Lộc) ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật 5 Phục Sinh
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật 5 Phục Sinh
/ 951 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống” –X— Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chết trên Thập giá để giải thoát chúng con khỏi tội, Chúa đã sống lại để cho chúng con được dự phần vào sự sống đời đời của Thiên Chúa. Chúng con chúc tụng ...
Chức linh mục là để phục vụ - Bài giảng của ĐTC Phanxicô
Chức linh mục là để phục vụ - Bài giảng của ĐTC Phanxicô
/ 1924 / Bài giảng
BÀI GIẢNG ĐỨC THÁNH CHA Chúa Nhật 4 Mùa Phục Sinh năm A (07.05.2017) CHỨC LINH MỤC LÀ ĐỂ PHỤC VỤ Chúa nhật 4 Phục Sinh 07.05.2017 là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành. Lúc 09h15 Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự Lễ truyền chức linh mục cho 10 thầy phó tế tại ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật 4 Phục Sinh
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật 4 Phục Sinh
/ 602 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH “Ta là cửa chuồng chiên” –X— Lạy Chúa Giêsu là Vua Vũ Trụ, là Chúa muôn loài, là Mục Tử Tối Cao của nhân loại và của mỗi người chúng con, chúng con yêu mến, tôn thờ và chúc tụng Chúa. Lời Chúa: Ga 10,1-10(đứng – đọc xong – ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 3 Phục Sinh năm A
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 3 Phục Sinh năm A
/ 616 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH – Năm A Lời Chúa: Cv 2,14.22-33; 1Pr 1,17-21; Lc 24,13-35 -------------------------------- Mục lục Người Lữ Hành (Thiên San, MTG. Thủ ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật III Phục Sinh
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật III Phục Sinh
/ 142 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH “Hai ông nhận ra Người lúc bẻ bánh” –X— Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmaus, thắp lại niềm tin và hy vọng nơi các ông. Xin Chúa hãyđến và thắp sáng trong chúng con niềm tin và hy vọng nơi ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 2 Phục Sinh năm A
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 2 Phục Sinh năm A
/ 391 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH – Năm A CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA Lời Chúa: Cv 2, 42-47; 1Pr 1, 3-9; Ga 20, 19-31 ------------------------------- Mục lục ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật II Phục Sinh
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật II Phục Sinh
/ 75 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH “Tám ngày sau, Chúa Giêsu hiện ra” –X— Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tỏ cho các Tông đồ thấy những thương tích nơi bàn tay và cạnh sườn là dấu chứng của Lòng Chúa Thương Xót. Xin lòng thương xót của Chúa cũng chạm đến chúng con. ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật Phục Sinh
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật Phục Sinh
/ 80 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT PHỤC SINH “Người phải sống lại từ cõi chết”. –X— Lạy Đức Kitô Phục Sinh, Chúa đang hiện diện với chúng con nơi Bí tích Thánh Thể. Xin hãy chiếu giãi ánh sáng đức tin và bình an vào tâm hồn chúng con như ngày nào Chúa đã chiếu soi các Tông ...