Suy niệm ngày 8/12: Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Suy niệm ngày 8/12: Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

/ 61 / Đặc Biệt
Suy niệm ngày 8/12: Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ...
Suy niệm Thứ Năm tuần 1 mùa Vọng
Suy niệm Thứ Năm tuần 1 mùa Vọng
/ 72 / Hằng ngày
Suy niệm Thứ Năm tuần 1 mùa Vọng ...
Suy niệm Thứ Tư tuần 1 mùa Vọng
Suy niệm Thứ Tư tuần 1 mùa Vọng
/ 181 / Hằng ngày
Suy niệm Thứ Tư tuần 1 mùa Vọng Tin mừng: Mt 15, 29-37 ...
Suy niệm Thứ Ba tuần 1 mùa Vọng
Suy niệm Thứ Ba tuần 1 mùa Vọng
/ 141 / Hằng ngày
Suy niệm Thứ Ba tuần 1 mùa Vọng ...
Suy niệm Thứ Hai tuần 1 mùa Vọng
Suy niệm Thứ Hai tuần 1 mùa Vọng
/ 122 / Hằng ngày
Suy niệm Thứ Hai tuần 1 mùa Vọng ...
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm B
Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm B
/ 342 / Chầu Thánh Thể
CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG “Chúng con hãy tỉnh thức,vì không biết lúc nào chủ nhà trở về” –X— Lạy Chúa Giêsu, chúng con thờ lạy và cảm tạ Chúa đã dẫn chúng con vào một Mùa Vọng mới, chuẩn bị tâm hồnmừng kính mầu nhiệm Chúa làm người cứu độ chúng con và ...
Suy niệm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng năm B
Suy niệm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng năm B
/ 311 / Chúa Nhật
Suy niệm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng năm B Tin mừng: Mc 13,33-37 ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng năm B
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng năm B
/ 407 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B Lời Chúa: Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; 1Cr 1,3-9; Mc 13,33-37 ------------------------- Mục lục   Niềm khát vọng khôn nguôi (Tgm. Giuse Vũ Văn Thiên) Đừng Mải Mê Thế Sự, Nhưng Biết ...
Suy niệm Thứ Bảy tuần 34 Thường niên
Suy niệm Thứ Bảy tuần 34 Thường niên
/ 74 / Hằng ngày
Suy niệm Thứ Bảy tuần 34 Thường niên Tin mừng: Lc 21, 34-36 ...
Suy niệm Thứ Sáu tuần 34 Thường niên
Suy niệm Thứ Sáu tuần 34 Thường niên
/ 84 / Hằng ngày
Suy niệm Thứ Sáu tuần 34 Thường niên ...
Suy niệm ngày 30/11: Lễ Thánh Anrê Tông Đồ
Suy niệm ngày 30/11: Lễ Thánh Anrê Tông Đồ
/ 102 / Đặc Biệt
Suy niệm ngày 30/11: Lễ Thánh Anrê Tông Đồ ...
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 34 Thường Niên năm A - Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 34 Thường Niên năm A - Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ
/ 72 / Chúa Nhật
CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN – A Lời Chúa: Ed. 34, 11-12.15-17; 1Cr. 15, 20-26.28; Mt. 25, 31-46 ----------------------------- Mục lục Vương quyền để phục vụ và yêu thương  (Tgm. Giuse Vũ Văn Thiên) ...
Suy niệm Thứ Tư tuần 34 Thường niên
Suy niệm Thứ Tư tuần 34 Thường niên
/ 93 / Hằng ngày
Suy niệm Thứ Tư tuần 34 Thường niên ...
Suy niệm Thứ Ba tuần 34 Thường niên
Suy niệm Thứ Ba tuần 34 Thường niên
/ 169 / Hằng ngày
Suy niệm Thứ Ba tuần 34 Thường niên ...
Suy niệm Thứ Hai tuần 34 Thường niên
Suy niệm Thứ Hai tuần 34 Thường niên
/ 152 / Hằng ngày
Suy niệm Thứ Hai tuần 34 Thường niên ...
Suy niệm Chúa Nhật 34 Thường niên - Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ
Suy niệm Chúa Nhật 34 Thường niên - Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ
/ 552 / Chúa Nhật
Suy niệm Chúa Nhật 34 Thường niên - Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ Tin mừng: Mt 25, 31-46 ...
Suy niệm Thứ Bảy tuần 33 Thường niên
Suy niệm Thứ Bảy tuần 33 Thường niên
/ 83 / Hằng ngày
Suy niệm Thứ Bảy tuần 33 Thường niên Tin mừng: Lc 20, 27-40 ...
Suy niệm ngày 24/11: Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Suy niệm ngày 24/11: Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
/ 139 / Đặc Biệt
Suy niệm ngày 24/11: Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Tin mừng: Lc 9,23-26 ...
Suy niệm Thứ Năm tuần 33 Thường niên
Suy niệm Thứ Năm tuần 33 Thường niên
/ 116 / Hằng ngày
Suy niệm Thứ Năm tuần 33 Thường niên Tin mừng: Lc 19, 41-44 ...
Suy niệm Thứ Tư tuần 33 Thường niên
Suy niệm Thứ Tư tuần 33 Thường niên
/ 97 / Hằng ngày
Suy niệm Thứ Tư tuần 33 Thường niên ...