30/09/2023
8813


Thánh lễ Phong Chức Linh mục và Phó tế tại Đan viện Xitô Phước Lý


Sáng ngày 30.09.2023, tại Nguyện đường Đan viện Xitô Phước Lý, Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân đã chủ sự thánh lễ phong chức cho 4 thầy lên Phó tế và 5 thầy Phó tế lên chức Linh mục. Hồng ân cho Đan viện.

Đầu Thánh lễ, Đức cha Gioan mở lời với cộng đoàn: “Phụng vụ hôm nay cử hành việc cung hiến tâm hồn các thầy được tiến chức Phó tế và các thầy Phó tế lãnh nhận thánh chức Linh Mục. Hồng ân Chúa ban cho Đan viện Xitô chúng ta. Sự hiện diện của cha Quản hạt Phước lý và đông đảo quý cha đến chia vui với Đan viện phụ và Hội dòng, cầu nguyện cho Hội dòng, cầu nguyện cho các tiến chức. Mỗi người cũng hãy cầu nguyện cho mình đi vào mầu nhiệm Thiện Chúa yêu thương, đi vào niềm vui hạnh phúc của những người tín hữu trong Hội Thánh của Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho việc vun trồng và góp phần cho ơn thiên triệu và cho Hội Thánh của Chúa.”

 

Nghi thức phong chức Phó tế và Linh gồm có 3 phần: Nghi thức chuẩn bị, Nghi thức Bí tích và Nghi thức diễn nghĩa. Các nghi thức được bắt đầu bằng việc tuyển chọn. Điều này muốn nói lên rằng: việc tiến tới chức Phó tế và Linh mục không chỉ do thiện ý của mỗi cá nhân mà là do ơn Chúa kêu gọi qua việc tuyển chọn. Chính Chúa Giêsu tuyển chọn qua thẩm quyền của Hội Thánh.

Đan viện Phụ giới thiệu các tiến chức

Kế đó, Cha Phụ trách việc đào tạo gọi tên các thầy được tiến chức và các thầy tiến chức tiến đến trước mặt Đức giám mục. Đức Giám mục thẩm vấn Đức Viện phụ về quý thầy. Sau khi xác nhận các thầy đủ điều kiện và được xem là xứng đáng, Đức cha Gioan đã tuyển chọn các thầy. 4 thầy tiến chức Phó tế và 5 thầy Phó tế tiến chức Linh mục. Cộng đoàn cùng thưa : Tạ Ơn Chúa.

Đức cha Gioan huấn đức Cộng đoàn và các tiến chức

Sau khi tuyển chọn, Đức cha huấn đức Cộng đoàn và các tiến chức. Đức cha chia sẻ: “Phó tế, Linh mục là những người được thông dự vào chức tư tế của Chúa Kitô mà các Giám mục đã được lãnh nhận sung mãn từ nơi Người. Vì thế các Linh mục, Phó tế cùng cộng tác với Đức Giám mục để phục vụ Dân Thánh Chúa. Anh chị em hãy cầu nguyện cho các thầy được lãnh thánh ân của Chúa hôm nay được toàn tâm hiến dâng cả cuộc đời của mình để nhiệt thành phục vụ Dân Chúa mang ơn cứu độ của Chúa đến cho mọi người..”

Sau lời huấn đức, các tiến chức lần lượt tiến lên đặt tay mình trong tay Đức Giám mục để nói lên ước muốn phục vụ Dân Thánh, hứa kính trọng và vâng phục Đức Giám mục Giáo Phận và Bề trên hợp pháp. Tiếp đến, cộng đoàn cùng đọc Kinh cầu các Thánh khẩn nguyện cho các thầy tiến chức.

Nghi thức phong chức gồm việc đặt tay và lời nguyện thánh hiến. Đức Giám mục đặt tay biểu lộ việc tuyển chọn và ban Thánh Thần cho các thầy.

Đức cha đọc lời nguyện thánh hiến các tiến chức Phó tế. Sau lời nguyện thánh hiến, Đức cha trao dây Phó tế cho các Tân chức Phó tế.

Tiếp đến, Đức cha cùng quý cha đặt tay trên các tiến chức Linh mục. Liền sau đó, Đức cha đọc lời nguyện thánh hiến. Qua việc đặt tay và lời nguyện thánh hiến, các tiến chức được Chúa Thánh Thần xức dầu để nên giống Chúa Giêsu Linh mục thượng phẩm.

Thật cảm động phần trao phẩm phục Linh mục. Quý Bà cố tiến lên trao chiếc áo Lễ cho người con Linh mục của mình biểu trưng cho sự cộng góp lớn lao của cha mẹ cho việc vun đắp ơn gọi của con cái: những lời cầu nguyện, hi sinh, những giọt mồ hôi như những sợi chỉ nhỏ dệt nên tấm áo con mặc hôm nay.

Sau khi mặc phẩm phục cho các tân chức, Đức cha xức dầu vào lòng bàn tay cho các Tân Linh mục. Ngài trao chén lễ và trao hôn bình an cho các Tân Chức. Đang khi trao, Đức Giám mục ngỏ với Tân chức: “Con hãy nhận lãnh lễ vật của Dân Thánh mà dâng lên Chúa. Con hãy ý thức việc con làm. Noi theo điều con thực hiện và rập đời sống con theo gương mẫu mầu nhiệm thánh giá Chúa. Bình an của Chúa ở cùng con”

Thánh lễ tiếp diễn với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Viện phụ thay mặt cho Đan viện và các Tân chức cảm ơn Đức cha và cộng đoàn.


Thánh lễ kết thúc trong niềm vui hân hoan của Đan viện, các Tân chức và gia đình.

 

Tin: BTT Giáo Phận Xuân Lộc

Ảnh: MVTT Đan Viện Xitô Phước Lý


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...