04/02/2024
1445

Toà Giám mục Xuân Lộc, ngày 03 tháng 02 năm 2024
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
                          Kính gửi :      Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ,
                                                các Chủng sinh, và anh chị em giáo hữu
                                                       Giáo phận Xuân Lộc.
 
 
Anh chị em thân mến,
 
Theo Giáo luật, trước khi được phong chức Linh mục, các chủng sinh cần có một thời gian thích hợp để thi hành chức Phó tế. Vậy, tôi thông báo cho anh chị em biết danh sách các ứng viên sẽ được phong chức Phó tế đợt này như sau:
 1. Thầy Phaolô Maria Phan Anh Đức Ái, sinh năm 1992, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Thái Xuân;
 2. Thầy Giuse Nguyễn Nhật Cường, sinh năm 1991, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Thái Hiệp;
 3. Thầy Gioan Baotixita Bùi Trung Đình, sinh năm 1990, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Lộ Đức;
 4. Thầy Giuse Lương Văn Hà, sinh năm 1987, hiện đang phục vụ tại Giáo họ Biệt lập Soklu;
 5. Thầy Phêrô Trần Ngọc Hải, sinh năm 1992, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Chính Tòa;
 6. Thầy Giuse Trần Thương Hoài, sinh năm 1993, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Đồng Hiệp;
 7. Thầy Giuse Đỗ Ngọc Hoan, sinh năm 1990, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Hà Nội;
 8. Thầy Matthêu Lê Văn Huy, sinh năm 1992, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Hàng Gòn;
 9. Thầy Martinô Nguyễn Vũ Duy Khánh, sinh năm 1993, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Nam Hà;
 10. Thầy Micae Nguyễn Tiến Khoa, sinh năm 1987, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Võ Dõng;
 11. Thầy Gioan Baotixita Trần Vũ Long, sinh năm 1991, hiện đang phục vụ tại Tòa Giám mục Xuân Lộc;
 12. Thầy Giuse Vũ Vân Long, sinh năm 1993, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Thánh Tâm;
 13. Thầy Micae Võ Văn Lợi, sinh năm 1992, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Bạch Lâm;
 14. Thầy Đaminh Hà Duy Lưu, sinh năm 1986, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Russeykeo;
 15. Thầy Phanxicô Xaviê Nguyễn Sỹ Nguyên, sinh năm 1989, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Thanh Sơn;
 16. Thầy Phêrô Dương Đình Như, sinh năm 1990, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Bình Hòa;
 17. Thầy Giuse Nguyễn Hoàng Phi, sinh năm 1991, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Phúc Lâm;
 18. Thầy Gioan Baotixita Nguyễn Đăng Phúc, sinh năm 1988, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Phương Lâm;
 19. Thầy Vinhsơn Nguyễn Vũ Phương, sinh năm 1988, hiện đang phục vụ tại Trường Cao đẳng Hòa Bình;
 20. Thầy Phêrô Đỗ Lương Trần Quý, sinh năm 1991, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Tân Mai;
 21. Thầy Martinô Ngô Hoàng Thái, sinh năm 1990, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Thái An;
 22. Thầy Giuse Lê Nguyễn Minh Tú, sinh năm 1989, hiện đang phục vụ tại Giáo họ Biệt lập An Chu;
 23. Thầy Giuse Phạm Minh Tú, sinh năm 1991, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Bắc Thần;
 24. Thầy Phêrô Hoàng Anh Tuấn, sinh năm 1990, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Phát Hải;
 25. Thầy Gioan Lương Minh Túy, sinh năm 1992, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Trà Cổ;
 26. Thầy Phêrô Trần Vinh, sinh năm 1990, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Suối Nho;
 27. Thầy Giuse Đặng Xuân Vũ, sinh năm 1992, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Long Thành;
 28. Thầy Phêrô Nguyễn Đình Nhật Vy, sinh năm 1987, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Thịnh An;
 
Vì chức Phó tế là chức thánh và Thầy Phó tế được tuyển chọn giữa mọi người để phục vụ cộng đồng Dân Chúa, nên trước khi chính thức gọi các Thầy có tên nêu trên tiến chức, Đức Giám mục Giáo phận cần biết các Thầy có ngăn trở gì không. Vậy, xin các Cha thông báo danh sách này tại nhà thờ các Giáo xứ, Giáo họ Biệt lập và Dòng tu trong toàn Giáo phận cho mọi người biết trong các Thánh lễ:
-  Chúa Nhật V Thường Niên, ngày 04.02.2024
-  Chúa Nhật VI Thường Niên, ngày 11.02.2024
-  Chúa Nhật I Mùa Chay, ngày 18.02.2024
Những ai thấy có vấn đề gì cần thiết liên quan đến việc chịu chức của các Thầy, xin gửi thư kín, hoặc trực tiếp gặp tôi tại Tòa Giám mục Xuân Lộc, hạn chót là thứ Ba, ngày 20.02.2024. Thư kín cần ghi họ tên và số điện thoại của người gửi. Thư nặc danh sẽ không có giá trị. 
Nếu không có gì ngăn trở, Thánh lễ phong chức Phó tế sẽ được cử hành tại Nhà nguyện Toà Giám mục Xuân Lộc, vào lúc 9g00 thứ Năm, ngày 07.03.2024.
Tôi xin gửi đến anh chị em lời thăm hỏi và chúc lành bình an trong Chúa Kitô. Mến chúc anh chị em Mùa Xuân mới an lành, thánh đức. Xin anh chị em thêm lời cầu nguyện cho tôi và các tiến chức của chúng ta.
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                       Thân mến chào anh chị em.
 
 
 
                                                                                          Gioan Đỗ Văn Ngân
                                                                        Giám mục Giáo phận Xuân Lộc

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...