17/06/2024
1510

Giáo xứ Xuân Long : Nghi thức Gia Nhập Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá

 

Chiều Chúa Nhật XI TN (16/06/2024) Cha Giuse Chánh xứ Gx. Xuân Long đã dâng Thánh lễ trọng thể tạ ơn Chúa vì có 67 ông bà, anh chị em giáo dân trong giáo xứ sau 6 tháng tìm hiểu ơn gọi Mến Thánh Giá, đã quyết định chính thức gia nhập Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá ( HH THMTG).

Cùng hiệp dâng thánh lễ có đại diện Quý Dì Hội dòng MTG Thủ Thiêm, đại diện HH THMTG của Giáo xứ Chánh toà Xuân Lộc, Giáo xứ Suối Tre, quý Chức BHG và cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.

Mở đầu Thánh lễ là nghi thức gia nhập HH THMTG của 67 hội viên do cha Chánh xứ chủ sự với sự hướng dẫn của Dì phụ trách Hiệp Hội.


Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá

I. Nguồn gốc

Năm 1659, Tòa Thánh thiết lập hai địa phận đầu tiên ở Việt Nam là Đàng Trong và Đàng Ngoài đồng thời bổ nhiệm hai Giám mục Đại diện Tông tòa là Đức cha François Pallu và Đức cha Lambert de la Motte coi sóc.

Vì lý do cấm cách, Đức cha Pallu không thể đến được Đàng Ngoài, ngài đã nhờ Đức cha Lambert đại diện đi kinh lược vùng truyền giáo Đàng Ngoài. Trong thời gian kinh lý tại đây, vào năm 1670, Đức cha Lambert đã lập dòng nữ Mến Thánh Giá và “Hiệp hội tín hữu Mến Thánh Giá”. Hiệp hội tín hữu Mến Thánh Giá và dòng nữ Mến Thánh Giá đã được Đức Giáo Hoàng Innocente XI ký Sắc lệnh “Cum sicut” công nhận và ban ân xá ngày 02/01/1679. Tuy nhiên, trải qua những thăng trầm của lịch sử, Hiệp hội tín hữu Mến Thánh Giá bị mai một theo thời gian, chỉ còn dòng nữ Mến Thánh Giá đã âm thầm tồn tại và lớn lên trong hơn hai thế kỷ.

II. Mục đích và sứ mạng

1. Mục đích

Mục đích của Hiệp hội Mến Thánh Giá tại thế là yêu mến Chúa Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh bằng việc đón nhận thập giá mỗi ngày, đồng thời loan báo Tin Mừng của Chúa trong môi trường sống.

2. Sứ mạng

Sứ mạng của mỗi hội viên là làm gương sáng trong đời sống đức tin, thánh hóa bản thân, gia đình, giáo xứ và xã hội, cùng cầu xin cho lương dân và tín hữu khô khan được ơn trở lại, cũng như những nhu cầu khác của Giáo hội và xã hội.

( Theo: https://www.tonggiaophanhanoi.org/)

 

Việc quý ông bà anh chị em gia nhập HH THMTG minh chứng cho sự lan tỏa khắp nơi về một tình yêu Mến Thánh Giá, về lòng khao khát sống theo Đức Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh.

Xin cho các Hội viên Mến Thánh Giá, được ơn trung thành trong ơn gọi của mình, noi gương Chúa Kitô, sống tinh thần hy sinh vì tình yêu, ngày một trở nên thánh thiện, nhiệt thành tham gia vào các hoạt động của Giáo xứ và Hiệp Hội.

 

Tin, ảnh: MVTT Gx. Xuân Long

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...