08/02/2022
2843

Tài Liệu Hướng Dẫn

NGHI THỨC CUNG NGHINH

LINH ẢNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

click để tải=> Cuốn Nghi Thức ở đây

Giờ Cầu nguyện Kính Lòng Chúa Thương Xót với Kinh Mân Côi

Kích cỡ của Linh Ảnh

 

PHẦN I

NGHI THỨC ĐÓN RƯỚC

LINH ẢNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT ĐẾN GIÁO XỨ

& DÂNG HIẾN GIÁO XỨ LÊN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT VÀ PHÉP LÀNH KẾT THÚC

 

I. NGHI THỨC ĐÓN RƯỚC LINH ẢNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT THÁNH DU ĐẾN GIÁO XỨ

·        {C}Khi Linh Ảnh Lòng Chúa Thương Xót đến sân Nhà Thờ Giáo xứ, có thể chuẩn bị sẵn đoàn người chờ đón, hoặc chính những người đi rước Linh Ảnh, xuống xe, xếp hàng dưới tiền đường Nhà thờ chờ đón. Khi xe hoa đến, có thể kéo chuông.

·        {C}Cung kính đưa Linh Ảnh Lòng Chúa Thương Xót xuống đặt trên giá đã được chuẩn bị sẵn.

·        {C}Linh mục chánh xứ mặc áo Alba, đeo dây Stola mặc áo Capa nếu khai mạc bằng Giờ Chầu, mặc áo lễ nếu khai mạc với thánh lễ, tiến ra và xông hương Linh Ảnh Lòng Chúa Thương Xót.

·        {C}Sau đó thực hiện Nghi thức Đón Tiếp Linh Ảnh Lòng Chúa Thương Xót như sau:

LM:        Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

CĐ:        Amen.

LM:        Lòng thương xót của Chúa Cha, bình an của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.

CĐ:        Và ở cùng cha.

LM:        Anh chị em thân mến,

Ngày (Chiều, Tối) hôm nay, cộng đoàn giáo xứ chúng ta hân hoan cung nghinh Linh Ảnh Lòng Chúa Thương Xót đến với giáo xứ chúng ta. Qua dấu chỉ là Ảnh Thánh này, chúng ta muốn đón rước chính Chúa là Đấng giàu lòng thương xót đến với Giáo xứ chúng ta, xin Ngài đến với tâm hồn và đổi mới đời sống chúng ta, ban cho chúng ta ơn hòa giải với Chúa và với nhau.

Chúng ta hân hoan lắng nghe Tin Mừng của lòng thương xót mà Đức Kitô Chúa chúng ta, là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, đang tiếp tục công bố trên toàn thế giới, kêu mời chúng ta vui hưởng tình yêu của Người: tình yêu mãi còn được tiếp tục rao giảng cho mọi tạo vật trên mặt đất này.

·        {C}Rồi linh mục dang tay đọc Lời Nguyện (x. Lễ cầu cho việc giao hòa số 2):

LM:        Chúng ta dâng lời cầu nguyện:

Lạy Chúa là Đấng ban phát sự tự do đích thực, Chúa muốn quy tụ toàn thể nhân lọai thành một dân nước, thoát khỏi xích xiềng của mọi ách nô lệ; Chúa cũng ban cho chúng con là con cái Chúa được hưởng thời gian của lòng thương xót và sự thứ tha; xin cho Hội Thánh luôn lớn mạnh trong tự do an bình, được tỏa sáng ra trước mặt mọi người như là bí tích cứu độ,  hầu làm cho mầu nhiệm tình  yêu của Chúa được nhận biết và trở nên sinh động trong thế giới này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CĐ:        Amen.

·        {C}Phó tế hoặc một linh mục khác (nếu có) công bố Tin Mừng:

Lời Chúa                                                      Lc 15,1-7

“Trên trời sẽ vui mừng vì một kẻ tội lỗi hối cải”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

 Khi ấy, tất cả những người thu thuế và tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người pharisêu và luật sĩ lẩm bẩm rằng: “Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và ăn uống với họ”. Và Người nói với họ dụ ngôn này:

“Người nào trong các ông có một trăm con chiên, nếu mất một con, mà không để chín mươi chín con lại trong hoang địa và đi tìm con chiên đã mất, cho đến khi tìm được sao? Khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, mời bạn hữu và những người hàng xóm lại mà nói: “Hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên đã mất!” Cũng vậy, tôi bảo các ông: “Trên trời sẽ vui mừng vì một kẻ tội lỗi hối cải, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải”.

Đó là Lời Chúa.

·        {C}Linh mục chủ sự nói những lời sau đây hoặc tương tự:

LM: Anh chị em thân mến,

Trong những năm vừa qua, Đức Giám Mục Giáo Phận hết lòng mời gọi chúng ta chiêm ngắm, cầu nguyện và thực thi Lòng Thương Xót của Chúa. Dịp cung nghinh Linh Ảnh Tượng Lòng Chúa Thương Xót đến Giáo xứ (Hội Dòng) chúng ta là cơ hội quý giá thúc đẩy tất cả chúng ta chạy đến chiêm ngắm và khẩn nài Lòng Thương Xót của Chúa cho chúng ta, gia đình, giáo xứ và toàn thể nhân loại nữa.

Chúng ta cần liên lỉ chiêm ngưỡng mầu nhiệm của lòng thương xót vì đây là suối nguồn suối mang lại niềm vui, sự thanh thản và an bình. Ơn cứu độ của chúng ta l thuộc vào lòng thương xót này. Lòng thương xót chính là lời mặc khải mầu nhiệm Ba Ngôi Chí Thánh. Lòng thuơng xót là hành động chung cuộc và tối thượng, qua đó Thiên Chúa đến với chúng ta. Lòng thương xót là luật căn bản được đặt vào trái tim của những ai biết dùng đôi mắt chân thành để nhìn vào người anh em gặp thấy trên đường đời. Lòng thương xót là cầu nối kết Thiên Chúa với con người, khi mở lòng chúng ta hướng về niềm hy vọng được yêu thương luôn mãi, bất chấp tội lỗi của chúng ta”{C}[1].

Trong những ngày này, chúng ta được mời gọi để chiêm ngắm lòng thương xót cách chăm chú hơn, để chính chúng ta cũng trở thành dấu chỉ sống động của lòng Chúa thương xót cho gia đình và mọi người.

Giờ đây, chúng ta cung nghinh Linh Ảnh Lòng Chúa Thương Xót vào Nhà Thờ và khai mạc Tuần Lễ Lòng Thương Xót tại giáo xứ chúng ta.

·        {C}Đoàn rước tiến vào Nhà Thờ trong lúc ca đoàn hát bài về Lòng Chúa Thương Xót hoặc Ca Nhập Lễ. Thứ tự đoàn rước như sau:

 

1. Thánh Giá – Nến Cao

2. Thiếu Nhi

3. Giới Trẻ

4. Các Giới và Hội Đoàn

5. Giúp lễ (có thể gồm nhiều em cầm nến và hoa)

6. Kiệu “Linh Ảnh Lòng Chúa Thương Xót” (hoặc hai người cung nghinh)

7. Các linh mục đồng tế

8. Linh mục chánh xứ

9. Cộng đoàn dân Chúa

Lưu ý: Thứ tự đoàn rước có thể thích nghi với từng giáo xứ.

·        {C}Khi tiến tới Cung Thánh, đặt Linh Ảnh Lòng Chúa Thương Xót vào nơi đã chuẩn bị, và trang trí với hoa, nến.

·        {C}Thánh lễ khai mạc bắt đầu với Kinh Vinh Danh hoặc đặt Mình Thánh Chúa chầu khai mạc.

 

II. NGHI THỨC KẾT THÚC: DÂNG HIẾN GIÁO XỨ LÊN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT VÀ CHUYỂN TRAO ẢNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT CHO GIÁO XỨ KHÁC

1. NGHI THỨC TÔN VINH và DÂNG GIÁO XỨ LÊN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT.

·        {C}Nghi thức Tôn Vinh và dâng Giáo xứ lên Lòng Chúa Thương Xót, Nghi thức Chuyển trao Linh Ảnh Lòng Chúa Thương Xót tiếp liền sau Lời Nguyện Hiệp Lễ, hoặc sau Giờ Chầu Thánh Thể, hoặc sau giờ Lần chuỗi Kính Lòng Thương Xót trọng thể. 

·        {C}Sau Lời Nguyện Hiệp Lễ, một số tín hữu đại diện các thành phần giáo xứ cầm hoa và nến ly cháy sáng, tiến lên đứng trước Linh Ảnh Lòng Chúa Thương Xót, theo hình vòng cung, hoặc dọc dài theo lối giữa.

·        {C}LM chủ sự tiến ra trước Linh Ảnh Lòng Chúa Thương Xót, trong lúc Người Hướng Dẫn nói.

Lời dẫn: Giờ đây, trước khi chuyển trao Linh Ảnh Lòng Chúa Thương Xót đến Giáo xứ…, chúng ta cùng tôn vinh và hiến dâng giáo xứ chúng ta lên Chúa, Đấng giàu Lòng Thương Xót.

·        {C}LM mời gọi cộng đoàn:

LM: Anh chị em rất thân mến,

Chúng ta vui mừng cảm tạ Thiên Chúa là Cha của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Suốt tuần lễ đầy ân sủng này, trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta muôn ân phúc bởi trời. Ngài đã ban cho chúng ta thời gian quí báu của lòng thương xót và ơn thống hối. Ngài đã chữa lành tâm hồn thương tích và an ủi chúng ta trong nỗi khổ đau. Lòng thương xót của Chúa thánh hóa cuộc đời và đổi mới trái tim của chúng ta.

Giờ đây, cộng đoàn chúng ta cùng hiến dâng bản thân, gia đình và giáo xứ lên Chúa, Đấng giàu Lòng Thương Xót.

·        {C}Thinh lặng giây lát, rồi NHD xướng:

Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa. Trong bàn tay từ ái Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con. Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria Rất Thánh, Mẹ Chúa.

Qua diện mạo của Chúa đây, xin Lòng Thương Xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kính Lòng Chúa Thương Xót sẽ không bị hủy diệt.

Xin Lòng Thương Xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.{C}[2]

NHD: Giờ đây, cùng với Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, chúng ta cùng dâng lên chúc tụng, ngợi khên Lòng Thương Xót của Chúa.

·        {C}HÁT: Bài kinh Magnificat (tùy chọn).

2. NGHI THỨC CHUYỂN TRAO LINH ẢNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT CHO GIÁO XỨ KHÁC

Lời dẫn: Giờ đây, chúng ta trân trọng chuyển trao Linh Ảnh Lòng Chúa Thương Xót  đến Giáo xứ …

·        {C}Linh mục chủ sự nói ít lời mời gọi.

LM: Anh chị em thân mến,

Những giờ phút được sống và cầu nguyện bên Chúa Giêsu Kitô, Đấng giàu Lòng Thương Xót, chắc chắn để lại nhiều ân sủng và dấu ấn sâu đậm trong tâm hồn mỗi người chúng ta, cho chúng ta chứa chan niềm vui vì biết mình được Chúa xót thương và quyết tâm trở nên chứng nhân Lòng Thương Xót của Chúa cho gia đình và mọi người.  

Xin cho cộng đoàn giáo xứ … trong tuần lễ sắp tới, có được những khoảnh khắc đầy ân sủng khi chiêm ngắm, tôn kính và cầu nguyện với Lòng Chúa Thương Xót, tâm hồn của họ được đổ đầy niềm vui thiêng liêng và được thôi thúc tiến bước trên đường của Lòng Thương Xót mà tiến tới đỉnh trọn lành.

·        {C}Thinh lặng giây lát rồi linh mục dang tay đọc:

LM:        Chúng ta dâng lời cầu nguyện,

Lạy Chúa Giêsu là Đấng giàu lòng thương xót, chỉ nhờ ơn Chúa giúp chúng con mới biết yêu Chúa và thương mến anh em cách đích thực. Xin giúp chúng con luôn vững vàng trong đức tin, nồng nàn trong lòng mến và kiên vững trong niềm cậy trông, để chúng con trung thành bước theo Chúa mà đạt tới hạnh phúc đời đời. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời..

CĐ:        Amen.

LM:        Chúa ở cùng anh chị em.

CĐ:        Và ở cùng cha.

LM:        Xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con V và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.

CĐ:        Amen.

·        {C}Linh mục bỏ hương và xông hương. Ca đoàn hát những bài tôn vinh Lòng Chúa Thương Xót

{C}{C}·        {C}Sau đó, bốn (tùy ý) người đại diện giáo xứ kiệu Ảnh Lòng Chúa Thương Xót đi vào lối giữa Nhà thờ, đoàn người cầm hoa nến đi trước kiệu tiến ra cuối nhà thờ. Linh mục chủ sự và giúp lễ tiến sau kiệu. Trong khi rước, ca đoàn hát những bài tôn Lòng Chúa Thương Xót.

{C}{C}·        {C}Khi tới cuối Nhà Thờ, bốn người thuộc Giáo xứ nghinh đón nhận kiệu, đặt Ảnh Lòng Chúa Thương Xót lên xe hoa và đoàn rước khởi hành.

Những người trong giáo xứ có thể bước ra tiền đường Nhà thờ để tham dự cuộc đón rước.

[1] ĐGH Phanxicô, Tông sắc Dung Mạo Lòng Thương Xót, số 2.

[2] Lời Tận Hiến, Trích trong “Thủ Bản Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót, GPXL”, tr. 61.


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...