10/03/2015
2649

Chương trình mục vụ của Giáo phận năm 2013 được trình bày dưới dạng PowerPoint

 

PHẦN I: SINH HOẠT CHỦ ĐỀ MỤC VỤ

A.Hướng dẫn sinh hoạt mục vụ chủ đề năm 2013

1. Giáo Phận Xuân Lộc Sống Năm Đức Tin

2. Linh mục Xuân Lộc Sống Năm Đức Tin

3. Tu sĩ Xuân Lộc Sống Năm Đức Tin

4. Giáo dân Xuân Lộc Sống Năm Đức Tin

B.Tài liệu học hỏi chủ đề mục vụ năm 2013

1. Năm Đức Tin

2. Các Văn Kiện CĐ Vaticano II và Sách GLHTCG

3. Giáo lý về Đức Tin

4. Sống Đức tin

5. Giáo lý về Hiệp thông

6. Sống Hiệp thông

7. Giáo lý về Bác Ái

8. Sống Bác Ái

9. Đức Maria, mẫu gương sống Đức tin trong Hiệp thông và Bác ái

 

Tải về toàn bộ tài liệu Năm Đức Tin chủ đề: Gia Đình & Giáo xứ Sống Đức Tin Trong Hiệp Thông và Bác Ái


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...