23/07/2017
4780

LỄ THÁNH GIOAKIM VÀ ANNA
BỔN MẠNG CỦA GIỚI CAO NIÊN

(26.7.2017)

Anh chị em thân mến,

Hôm nay, cùng với Hội Thánh, chúng ta mừng kính hai thánh Gioakim và Anna, gương mẫu của bậc cha mẹ và là bổn mạng của giới cao niên trong Giáo phận. Cùng với các ngài, chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin:

1. Gia đình Kitô giáo phải là niềm hy vọng cho thế giới ngày nay. Xin cho các gia đình Công giáo tích cực sống tinh thần Tin Mừng, để trở thành dấu chỉ tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới ngày nay.

2. Con cái là tương lai của Hội Thánh. Xin cho con cháu trong các gia đình luôn biết sống thảo hiếu với Chúa và ngoan hiền với cha mẹ, để xây dựng đời mình nên những Kitô hữu đạo đức/ mà đáp đền tình yêu của Chúa và của mẹ cha.

3. Thánh Gioakim và Anna là bổn mạng của Giới Cao Niên. Xin cho các bậc cao niên luôn nhiệt thành cầu nguyện, sống thánh thiện - vui tươi, để trở nên gương mẫu đức tin cho con cháu và góp phần xây dựng Hội Thánh.

4. Thánh Gioakim và Anna là gương mẫu cho đời sống gia đình. Xin cho mỗi người chúng ta luôn biết chu toàn bổn phận của mình nơi gia đình/ để làm cho gia đình trở nên cộng đoàn tình thương và hiệp nhất.

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho các bậc cha mẹ mẫu gương sáng ngời là thánh Gioakim và Anna. Xin cho chúng con luôn biết noi gương các ngài, một lòng thờ Chúa và chân thành yêu thương nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...