25/05/2024
5607
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA
Cầu cho những người tỵ nạn
Xin cho những người tỵ nạn, chạy trốn chiến tranh và nghèo đói, bị buộc phải đào thoát khỏi đất nước của mình trong những chuyến đi đầy dẫy hiểm nguy và bạo lực, có thể được đón tiếp thân tình cũng như tìm được những cơ hội sống mới tại các quốc gia tiếp đón họ.
THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.
 
01.6           25.4           Đ           Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Justinô, tử đạo. Lễ nhớ. Gđ 17.20b-25; Mc 11,27-33.
Kỷ niệm ngày tấn phong Giám mục (2017)
Đức chaGioan ĐỖ VĂN NGÂN
Giám mục Giáo phận Xuân Lộc
02 26 Tr CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN.MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Xh 24,3-8; Dt 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26.(Không cử hành lễ thánh Marcellinô và thánh Phêrô, tử đạo).
Lịch Chầu lượt
- Gx Bình Hải (Biên Hòa)
- Gx Cẩm Tân (Long Khánh)
- Gx Dầu Giây (An Bình)
- Gx Đồng Tâm (Gia Ray)
- Gx Đức Thắng (Túc Trưng)
- Gh Hà Phát (Hố Nai)
- Gx Hải Dương (Hố Nai)
- Gx Gia Yên (Gia Kiệm)
- Gx Nam Hà (Long Khánh)
- Gx Nghĩa Yên (Phước Lý)
- Gx Tín Nghĩa (Gia Kiệm)
- Gx Thiên Bình (Long Thành)
- Gx Thừa Ân (Long Khánh)
- Gx Xuân Long (An Bình)
- Gx Xuân Phú (T. Trưng)
- Hội dòng Thánh Thể (Hố Nai)
- Hiệp hội Đa Minh Thừa Sai Phú Cường (Hố Nai)
- Đan viện Cát Minh Thánh Gia Xuân Lộc (Gia Kiệm)
03 27 Đ Thứ Hai. Thánh vịnh tuần I. Thánh Carôlô Lwanga và các bạn tử đạo. Lễ nhớ.2Pr 1,2-7; Mc 12, 1-12.
04 28 X Thứ Ba. 2Pr 3,12-15a.17-18; Mc 12,13-17.
05 29 Đ Thứ Tư. Thánh Bônifatiô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.2Tm 1,1-3.6-12; Mc 12,18-27.
06 01.5 X Thứ Năm đầu tháng.Thánh Nobertô, giám mục (Tr).2Tm 2,8-15; Mc 12,28b-34.
07 02 Tr Thứ Sáu đầu thángTHÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng. Ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục.Hs 11,1.3-4.5c.8ae-9; Ep 3,8-12.14-19; Ga 19,31-37.
Lịch Chầu lượt
- Gx Dĩ An (Biên Hòa)
- Hiệp hội Nữ Thừa Sai Tình Thương (An Bình)
08 03 Tr Thứ Bảy. Trái tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Lễ nhớ. Is 61,9-11; Lc 2,41-51.
09 04 X CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần II. St 3,9-15; 2Cr 4,13-5,1; Mc 3,20-35. (Không cử hành lễ thánh Ephrem, phó tế, tiến sĩ Hội Thánh).
Lịch Chầu lượt
- Gx Bùi Chu (Phú Thịnh)
10 05 X Thứ Hai.1V 17,1-6; Mt 5,1-12.
11 06 Đ Thứ Ba. Thánh Barnaba, tông đồ. Lễ nhớ.Cv 11,21b-26;13,1-3; Mt 10,7-13 (hay đọc Mùa Thường Niên: Mt 5,13-16).
12 07 X Thứ Tư. 1V 18,20-39; Mt 5,17-19.
13 08 Tr Thứ Năm. Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.1V 18,41-46; Mt 5,20-26.
14 09 X Thứ Sáu. 1V 19,9a.11-16; Mt 5,27-32.
15 10 X Thứ Bảy. 1V 19,19-21;Mt 5,33-37.
16 11 X CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Ed 17,22-24; 2Cr 5,6-10; Mc 4,26-34.
Lịch Chầu lượt
- Gx Dầu Giây (An Bình)
- Gx Bắc Minh (Phước Lý)
- Gx Liên Kim Sơn (Long Thành)
- Gx Ngũ Phúc (Hòa Thanh)
- Gx Tân Lộc (Tân Mai)
- Gx Thánh Tâm (Hố Nai)
- Gx Thiên Phước (Long Thành)
17 12 X Thứ Hai. 1V 21,1-16; Mt 5,38-42.
Ngày giỗ (1974)
Đức cha Giuse LÊ VĂN ẤN
Giám mục Tiên khởi Giáo phận Xuân Lộc
18 13 X Thứ Ba. 1V 21,17-29; Mt 5,43-48.
19 14 X Thứ Tư. Thánh Rômualđô, viện phụ (Tr).2V 2,1.4.6-14;Mt 6,1-6.16-18.
20 15 X Thứ Năm. Hc 48,1-14; Mt 6,7-15.
21 16 Tr Thứ Sáu. Thánh Luy Gonzaga, tu sĩ. Lễ nhớ.2V 11,1-4.9-18.20;Mt 6,19-23.
22 17 X Thứ Bảy. Thánh Paulinô, giám mục Nôla (Tr). Thánh Gioan Fischer, giám mục, tử đạo và thánh Tôma More, tử đạo (Đ).2Sb 24,17-25;Mt 6,24-34.
23 18 X CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. G 38, 1. 8-11; 2 Cr 5, 14-17; Mc 4, 35-41.
    Tr BanChiều: LỄ VỌNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Gr 1,4-10 ; 1Pr 1,8-12 ; Lc 1,5-17.
24 19 Tr Thứ Hai. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọng. Is 49,1-6 ; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80.
25 20 X Thứ Ba. 2V 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Mt 7,6.12-14.
26 21 X Thứ Tư. 2V 22,8-13; 23,1-3;Mt 7,15-20.
27 22 X Thứ Năm. Thánh Cyrillô Alexandria, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).2V 24,8-17; Mt 7,21-29.
28 23 Đ Thứ Sáu. Thánh Irênê, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.2V 25,1-12;Mt 8,1-4.
    Đ Ban Chiều: LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Cv 3,1-10; Gl 1,11-20; Ga 21,15-19.
29 24 Đ Thứ Bảy. THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 12,1-11; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19.
BỔN MẠNG BAN HÀNH GIÁO GIÁO PHẬN
Lịch Chầu lượt
- Gx Lợi Hà (Gia Kiệm)
30 25 X CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Kn 1,13-15; 2,23-24; 2Cr 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43 (Mc 5,21-24.35b-43).(Không cử hành lễ các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma).
Lịch Chầu lượt
- Gx Bến Gỗ (Biên Hòa)

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...