21/11/2022
9022
  • Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA
Cầu cho các cơ quan từ thiện:
Xin cho các tổ chức và hiệp hội cổ võ phẩm giá con người, gặp được những người dám xả thân vì công ích và luôn tìm được những phương thế hợp tác mới trên bình diện quốc tế.

 
01.12 08.11 Tm Th Năm đầu tháng. Is 26,1-6; Mt 7,21.24-27.
02 09 Tm Th Sáu đầu tháng. Is 29,17-24; Mt 9,27-31.
 
LƯU Ý :
Các ngày thứ Sáu, có thể thay việc kiêng thịt bằng một việc đạo đức hay một việc từ thiện bác ái, như: đọc hay nghe một đoạn Lời Chúa, làm một việc hãm mình đền tội, bố thí cho người nghèo, làm một việc công ích, v.v….  (Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Khóa họp tháng 4.1991).
Như thế, để giữ luật hãm mình ngày thứ Sáu, tín hữu Việt Nam có thể kiêng thịt như luật chung Hội Thánh quy định, hay làm một việc đạo đức, từ thiện bác ái, như HĐGM Việt Nam đã cho phép.

 
03                10                Tr               Th By đầu tháng. THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ, LINH MỤC. Bổn mng các x truyn giáo. L kính. (AC 59,8c). 1Cr 9,16-19.22-23; Mc 16,15-20.
Lịch Chầu lượt
- Gh Long Th (Phước Lý)
 
LƯU Ý :
L chiu th By và chiu hôm trước ngày l buc
a.Chiều thứ Bảy, nếu có giáo dân tham dự, thì cử hành thánh lễ Chúa nhật.
b. Về cách thức cử hành thánh lễ chiều thứ Bảy và chiều hôm trước ngày lễ buộc, xin xem Những điu cn biết trước, III, trang 7.

 
04                11                Tm               CHÚA NHT II MÙA VNG. Thánh vnh tun II.Is 11,1-10; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12 (Không cử hành lễ thánh Gioan Đamas, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh).
Lịch Chầu lượt
- Gx Duyên Lãng (Long Khánh)
- Gx An Chu (Phú Thịnh)
- Gx Đông Hòa (Biên Hòa)
- Gx Giang Điền (Phú Thịnh)
- Gx Phú Lâm (Phương Lâm)
- Gx Quảng Tâm (An Bình)
- Gx Suối Cát (Gia Ray)
- Gx Xuân An (Phú Thịnh)
- Gx Xuân Tây (Long Khánh)
- Gx Suối Cả (Long Khánh)
- Đan viện Thánh Gia Xuân Lộc (Gia Kiệm)
05 12 Tm Thứ Hai. Is 35,1-10; Lc 5,17-26.
06 13 Tm Thứ Ba. Thánh Nicôla, giám mục (Tr). Is 40,1-10; Mt 18,12-14.
07 14 Tr Thứ Tư.Thánh Ambrôsiô, giám mc, tiến sĩ Hi Thánh. L nh.Is 40,25-31; Mt 11,28-30.
 
08 15 Tr Thứ Năm.ĐỨC M VÔ NHIM NGUYÊN TI. L trng. L cu cho giáo dân (L h).St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38.
Lịch Chầu lượt
- Gx Bùi Đệ (Phú Thịnh)
- Gx Dốc Mơ (Gia Kiệm)
- Gx Đan Kar (Túc Trưng)
- Gx Hoàn Quân (Long Khánh)
- Gx Tam Phú (Túc Trưng)
- Gx Thọ Hòa (Gia Ray)
- Gx Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (Gia Kiệm)
 
LƯU Ý :
L cu cho giáo dân (lễ họ…) là lễ mà Đức Giám mục Giáo phận dâng để chỉ cho giáo dân trong giáo phận, và linh mục chánh xứ dâng để chỉ cho giáo dân trong giáo xứ, như luật dạy. Xin xem Những điu cn biết trước, II.

 
09                16                Tm                Thứ Sáu.Thánh Gioan Điđacô (Tr).Is 48,17-19; Mt 11,16-19.
10 17 Tm Thứ Bảy.Hc 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13.
11 18 Tm CHÚA NHT III MÙA VNG. Thánh vnh tun III. Hôm nay có thể dùng lễ phục màu hồng.Is 35,1-6a.10; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11. (Không cử hành lễ thánh Đamasô I, giáo hoàng).
Lịch Chầu lượt
- Gx Bắc Hải (Hố Nai)
- Gx Bùi Hiệp (Tân Mai)
- Gx Nghĩa Hiệp (Phước Lý)
- Gx Nghĩa Sơn (Biên Hòa)
- Gx Thái Xuân (Long Khánh)
- Gx Xuân Đông (Long Khánh)
12 19 Tm Thứ Hai.Đức Mẹ Guađalupê (Tr).Ds 24,2-7.15-17a; Mt 21,23-27.
13 20 Đ Thứ Ba. Thánh Lucia, trinh n, t đạo. L nh.Xp 3,1-2.9-13; Mt 21, 28-32.
14 21 Tr Thứ Tư.Thánh Gioan Thánh Giá, linh mc, tiến sĩ Hi Thánh. L nh.Is 45,6b-8.21b-25; Lc 7,19-23.
15 22 Tm Thứ Năm. Is 54,1-10; Lc 7,24-30.
16 23 Tm Thứ Sáu.Is 56,1-3a,6-8; Ga 5,33-36.
17 24 Tm Thứ Bảy. St 49,2.8-10; Mt 1,1-17.
 
LƯU Ý :
Thánh lễ và các Giờ Kinh Phụng Vụ (CGKPV) theo ngày 17 tháng 12 (bỏ các ngày trong tuần III Mùa Vọng). Các ngày tiếp theo cũng thế.
Các ngày trong tuần từ 17 đến 31 tháng 12:
a. không được cử hành các lễ ngoại lch và các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381).
b. chỉ cử hành các lễ tùy nhu cầu nếu có nhu cầu và lợi ích mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM 374).
c. nếu muốn kính nhớ một vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành như sau:
1) Các Gi Kinh Phng V
a. Giờ Kinh Sách: sau khi đọc bài đọc các giáo ph ly trong phn riêng v mùa vi câu xướng đáp, đọc thêm bài đọc v v thánh nh ngày hôm đó vi li nguyn v v thánh để kết thúc.
b. Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều: sau lời nguyện về mùa (bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hoặc chung) và lời nguyện về vị thánh rồi mới kết thúc (xem n kin trình bày v quy định CGKPV, số 238-239).
2) Thánh l
Linh mục cử hành thánh lễ theo ngày phụng vụ, nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của lễ nh, nếu lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó (IM 355a).

 
18          25           Tm           CHÚA NHT IV MÙA VNG.Thánh vnh tun IV.Is 7,10-14; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24.
Lịch Chầu lượt
- Gx Hà Nội (Hố Nai)
- Gx Xuân Phúc (Long Khánh)
19 26 Tm Thứ Hai.Tl 13,2-7.24-25a; Lc 1,5-25.
20 27 Tm Thứ Ba.Is 7,10-14; Lc 1,26-38.
21 28 Tm Thứ Tư.Thánh Phêrô Canisiô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).Dc 2,8-14 (Xp 3,14-18a); Lc 1,39-45.
22 29 Tm Thứ Năm.1Sm 1,24-28; Lc 1,46-56.
23 01.12 Tm Thứ Sáu.Thánh Gioan Kêty, linh mục (Tr).Ml 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66.
24 02 Tm Thứ Bảy. Ban Sáng: 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Lc 1,67-79.
 
MÙA GIÁNG SINH
“Sau vic c hành hng năm mu nhim Vượt Qua, Hi Thánh không có vic c hành nào c xưa bng vic kính nh Chúa Giáng Sinh và kính nh nhng ln t mình đầu tiên ca Người: đó là Mùa Giáng Sinh” (AC 32).
 
24                02                Tr                Thứ Bảy. Ban Chiu: L VNG CHÚA GIÁNG SINH. Is 62,1-5; Cv 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25 (Mt 1,18-25).
 
LƯU Ý :
Trong lễ Vọng và lễ Chính ngày, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Chúa Thánh Thn… và đã làm người” thì bái gối (IM 137).

 
25          03           Tr            CHÚA NHT L CHÚA GIÁNG SINH. L trng vi tun bát nht. L cu cho giáo dân (L h).
L đêm: Is 9,1-6; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14.
L rng đông: Is 62,11-12; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20.
L ban ngày: Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18 (Ga 1,1-5.9-14).
Lịch Chầu lượt
- Gx Xuân Khánh (Long Khánh)
- Gx Xuân Thành (Gia Ray)
- Hội dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc (Hố Nai)
 
LƯU Ý :
Vì lý do mục vụ, có thể tuỳ nghi thay đổi các bài đọc trên từ Thánh lễ này sang Thánh lễ kia.Không được c hành thánh l An táng.
Hôm nay, các linh mục có thể cử hành hay đồng tế ba thánh lễ, miễn là vào giờ thích hợp cho mỗi thánh lễ. Linh mục có thể nhận bổng lễ cho mỗi thánh lễ này (GL 951,1).

 
26                 04                 Đ                Th Hai. NGÀY II TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH STÊPHANÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI. Lễ kính. Cv 6,8-10; 7,54-60; Mt 10,17-22.
27 05 Tr Th Ba. NGÀY III TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.THÁNH GIOAN, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 1Ga 1,1-4; Ga 20,2-8.
Thánh Gioan, Tông đồ
Bổn mạng :  Đức cha Gioan ĐỖ VĂN NGÂN
Giám mục Giáo phận Xuân Lộc
28 06 Đ Th Tư.NGÀY IV TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 1Ga 1,5–2,2; Mt 2,13-18.
29 07 Tr Thứ Năm. NGÀY V TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh Tôma Becket, giám mục, tử đạo. Thánh vịnh tun I. 1Ga 2,3-11; Lc 2,22-35.
30 08 Tr Th Sáu.NGÀY VI TRONG TUN BÁT NHT GIÁNG SINH. THÁNH GIA: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA VÀ THÁNH GIUSE. L kính.Hc 3,2-6.12-14; Cl 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23.
31 09 Tr Th By.NGÀY VII TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh Silvester I, giáo hoàng (Tr). 1Ga 2,18-21; Ga 1,1-18.
 
 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...