25/10/2023
11784
  • Ý CẦU NGUYỆN
Cầu cho Đức Thánh Cha Phanxicô
Xin cho Đức Thánh Cha, trong khi thi hành sứ mạng mục tử của mình, tiếp tục đồng hành với đoàn chiên đã được ủy thác cho ngài, nhờ Chúa Thánh Thần trợ giúp.
THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI
Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2 Mcb 12,45). Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.
 
01.11
              

18.9
          

Tr
          

Thứ Tư. CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Kh 7,2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a.

LƯU Ý :
Về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa
1.Từ trưa ngày Lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày Cầu cho các tín hữu đã qua đời, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện, lãnh ơn đại xá vào Chúa nhật trước hay Chúa nhật sau.
2.Từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 11 này, các tín hữu thành kính đi viếng nghĩa trang, và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn, thì cũng được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn (trong tám ngày, mỗi ngày chỉ được hưởng một lần mà thôi).
3.Các ngày khác trong năm, khi đi viếng nghĩa trang và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 29).

 
02          19           Tm           Thứ Năm đầu tháng. CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI (LỄ CÁC ĐẲNG).
Lễ I: Rm 6,3-9; Ga 6,51-59.
Lễ II: Kn 3,1-9; Lc 23,33.39-43.
Lễ III: Rm 5,4-11; Ga 17,24-26.

Theo Tông Hiến ngày 10-8-1915, hôm nay mọi linh mục được phép cử hành hoặc đồng tế ba thánh lễ, miễn là cử hành vào những giờ khác nhau; có thể chỉ một ý lễ cho bất cứ ai và nhận bổng lễ, còn ngoài ra phải dành một lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng (không có bổng lễ đối với hai lễ này).
Trong các thánh lễ, có thể chọn các bài đọc trong Sách Bài đọc ngoại lịch, 1973, trang 225-249 hay Sách Nghi thức An táng, 2014, trang 59-100.

 
03           20                     X           Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Martinô Porres. tu sĩ (Tr). Rm 9,1-5; Lc 14,1-6.
04 21 Tr Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Carôlô Borrômêô, giám mục. Lễ nhớ. Rm 11,1-2a.11-12.25-29; Lc 14,1.7-11.
05 22 X CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Ml 1,14b-2,2b.8-10; 1Tx 2,7b-9.13; Mt 23,1-12.
Lịch Chầu lượt
- Gx Biên Hòa (Biên Hòa)
- Gx Gia Lào (Gia Ray)
- Gx Kim Bích (Hố Nai)
- Gx Tâm An (An Bình)
- Gx Thiện An (Phú Thịnh)
06 23 X Thứ Hai. Rm 11,29-36; Lc 14,12-14.
07 24 X Thứ Ba. Rm 12,5-16a; Lc 14,15-24.
08 25 X Thứ Tư. Rm 13,8-10; Lc 14,25-33.
09 26 Tr Thứ Năm. CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính. Ed 47,1-2.8-9.12 (1Cr 3,9b-11.16-17); Ga 2,13-22.
10 27 Tr Thứ Sáu. Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Rm 15,14-21; Lc 16,1-8.
11 28 Tr Thứ Bảy. Thánh Martinô thành Tours, giám mục. Lễ nhớ. Rm 16,3-9.16.22-27; Lc 16,9-15.
Kỷ niệm ngày tấn phong Giám mục (2004)
Đức cha Đa Minh NGUYỄN CHU TRINH
Nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc
12 29 X CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Kn 6,12-16; 1Tx 4,13-18 (1Tx 4,13-14); Mt 25,1-13. (Không cử hành lễ thánh Jôsaphat, giám mục, tử đạo).
Liên đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Phận mừng lễ Bổn Mạng tại Gx. Thái Hòa.
Lịch Chầu lượt
- Gx Hóa An (Biên Hòa)
- Gx Gia Phát (Gia Kiệm)
- Gx Phú Xuân (Long Khánh)
- Gx Tân Mai (Tân Mai)
- Gx Tân Xuân (Long Khánh)
- Gx Thái Lạc (Long Thành)
13 01.10 X Thứ Hai. Kn 1,1-7; Lc 17,1-6.
14 02 X Thứ Ba. Kn 2,233,9; Lc 17,7-10.
15 03 X Thứ Tư. Thánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Kn 6,1-11; Lc 17,11-19.
16 04 X Thứ Năm. Thánh Margarita Scotland (Tr). Thánh Gertruđê, trinh nữ (Tr). Kn 7,22-8,1; Lc 17,20-25.
17 05 Tr Thứ Sáu. Thánh nữ Êlisabeth Hungari. Lễ nhớ. Kn 13,1-9; Lc 17,26-37.
18 06 X Thứ Bảy. Cung hiến thánh đường thánh Phêrô và thánh đường thánh Phaolô (Tr). Kn 18,14-16; 19,6-9; Lc 18,1-8.
19 07 X CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Cn 31,10-13.19-20.30-31; 1Tx 5,1-6; Mt 25,14-30 (Mt 25,14-15.19-21).
    Đ Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM [HĐGM Việt Nam, khóa họp tháng 4.1991]. 2 Mcb 7,1.20-23.27b-29; Cl 1,23-29; Ga 12,24-26 (Có thể chọn các bài đọc phần các thánh Tử Đạo trong sách Ngoại lịch).
Lịch Chầu lượt
- Gx An Lâm (Phương Lâm)
- Gx Đại Điền (Phước Lý)
- Gx Hiếu Liêm (Phú Thịnh)
- Gx Hòa Lâm (Phương Lâm)
- Gx Tân Yên (Gia Kiệm)
- Gx Martinô (Gia Kiệm)
- Gx Thạch Lâm (Phương Lâm)
- Gx Thịnh An (Phú Thịnh)
- Gx Tiên Lâm (Phương Lâm)
- Gx Xuân Bắc (Gia Ray)
- Gx Văn Lâm (Phương Lâm)
20 08 X Thứ Hai. Thánh vịnh tuần I. 1Mcb 1, 10-15.41-43.54-57.62-64; Lc 18,35-43.
21 09 Tr Thứ Ba. Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ. Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50.
22 10 Đ Thứ Tư. Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. 2Mcb 7, 1. 20-31; Lc 19,11-28.
23 11 X Thứ Năm. Thánh Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Thánh Côlumbanô, viện phụ (Tr). 1 Mcb 2, 15-29; Lc 19,41-44.
24 12 Đ Thứ Sáu. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam. Lễ trọng (CD 878/90). Đnl 30,15-20; Cl 1,23-29; Ga 12,24-26 (Có thể chọn các bài đọc phần các thánh Tử Đạo trong sách Ngoại lịch).
25 13 X Thứ Bảy. Thánh Catarina Alexanđria, trinh nữ, tử đạo (Đ). 1 Mcb 6, 1-13; Lc 20,27-40.
26 14 Tr CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN. CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ. Lễ trọng. Ed 34,11-12.15-17; 1Cr 15,20-26.28; Mt 25,31-46.
Lịch Chầu lượt
- Gx Bình Khánh (Long Khánh)
- Gx Bình Sơn (Long Thành) - Gx Bùi Hưng (Tân Mai)
- Gx Bùi Vĩnh (Tân Mai)
- Gx Chánh Tòa (Long Khánh)
- Gx Phú Dòng (Túc Trưng)
- Gx Hồng Ân (Long Khánh)
- Gx Mẫu Tâm (Gia Kiệm)
- Gx Nam Hải (Hố Nai)
- Gx Phú Lý (Phú Thịnh)
- Gx Phúc Lâm (Hố Nai)
- Gx Phước Lý (Phước Lý)
- Gx Quang Lâm (Phương Lâm)
- Gx Tân Cang (Long Thành)
- Gx Tân Vinh (Biên Hoà)
- Gx Thạch An (Phú Thịnh)
- Gx Thánh Gia (Gia Ray)
- Gx Thái An (Biên Hòa)
- Gx Thừa Đức (Long Khánh)
- Gx Trảng Táo (Gia Ray)
- Gx Xuân Kitô (Gia Ray)
- Gh Xuân Minh (Túc Trưng)
- Gx Xuân Tôn (Gia Ray)
27 15 X Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II. Đn 1, 1-6. 8-20; Lc 21,1-4
28 16 X Thứ Ba. Đn 2, 31-45; Lc 21,5-11.
29 17 X Thứ Tư. Đn 5, 1-6, 13-14, 16-17, 23-28; Lc 21,12-19.
30 18 Đ Thứ Năm. THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Rm 10, 9-18; Mt 4, 18-22.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...