24/04/2024
4380
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA
Cầu cho việc đào tạo tu sĩ nam nữ và chủng sinh
Xin cho các tu sĩ nam nữ và chủng sinh được lớn lên trong hành trình ơn gọi của mình nhờ việc đào tạo nhân bản, mục vụ, thiêng liêng và cộng đoàn, giúp họ trở nên những chứng nhân đáng tin cậy của Tin Mừng.
THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
“Các tín hữu hãy nhớ rằng, lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ.” (GH67)
 
01.5                     23.3                    Tr                    Thứ . Thánh Giuse Thợ (Tr). Cv 15,1-6; Ga 15,1-8.[hay lễ về thánh Giuse: St 1,26 – 2,3 (Cl 3,14-15.17.23-24); Mt 13,54-58].NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG.
Lịch Chầu lượt
- Gx An Bình (Biên Hòa)
- Gx Bình Minh (Gia Kiệm)
- GxXuân Mỹ (Long Khánh)
- Gx Xuân Quế (Long Khánh)
02 24 Tr Thứ Năm đầu tháng. Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.Cv 15,7-21; Ga 15,9-11.
03 25 Đ Thứ Sáu đầu tháng. THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ.Lễ kính.1Cr 15,1-8 ; Ga 14,6-14.
04 26 Tr Thứ Bảy đầu tháng. Cv 16,1-10; Ga 15,18-21.
05 27 Tr CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần II. Cv 10,25-26.34-35.44-48; 1Ga 4,7-10; Ga 15,9-17.
Lịch Chầu lượt
- Gx Long Bình (Tân Mai)
- Gx Xuân Thanh (Túc Trưng)
06 28 Tr Thứ Hai. Cv 16,11-15; Ga 15,26—16,4a.
07 29 Tr Thứ Ba. Cv 16,22-34;Ga 16,5-11.
08 01.4 Tr Thứ Tư. Cv 17,15.22-18,1; Ga 16,12-15.
09 02 Tr Thứ Năm. Cv 18,1-8; Ga 16,16-20.
10 03 Tr Thứ Sáu. Cv 18,9-18;Ga 16,20-23a.
11 04 Tr Thứ Bảy. Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28.
    Tr Ban Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THĂNG THIÊN. Các bài đọc: lấy ở Thánh Lễ chính ngày.
12 05 Tr CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 1,1-11;Ep 1,17-23 (Ep 4,1-13 hay Ep 4,1-7.11-13); Mc 16,15-20. (Không cử hành lễ thánh Nêrêô và th. Achillêô, tử đạo; th. Pancratiô, tử đạo).NGÀY QUỐC TẾ TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI.
Lịch Chầu lượt
- GhBàu Mây (Phương Lâm)
- Gx Ngọc Lâm (Phương Lâm)
- Gx Tân Phú (Long Khánh)
- Gh Vinh Đức (Hòa Thanh)
- Gx Võ Dõng (Gia Kiệm)
 
13 06 Tr Thứ Hai.Thánh vịnh tuần III.Đức Mẹ Fatima (Tr). Cv 19,1-8; Ga 16,29-33(hay lễ về Đức Mẹ: Is 61,9-11;Lc 11, 27-28).
14 07 Đ Thứ Ba. THÁNH MATTHIA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17.
15 08 Tr Thứ Tư. Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19.
Lịch Chầu lượt
- Gx Đức Huy (Gia Kiệm)
16 09 Tr Thứ Năm. Cv 22,30; 23,6-11; Ga 17,20-26.
17 10 Tr Thứ Sáu. Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19.
18 11 Tr Thứ Bảy. Thánh Gioan I, giáo hoàng, tử đạo (Đ).Cv 28,16-20.30-31;Ga 21,20-25.
    Đ Ban Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. St 11,1-9 (Xh 19,3-8a.16-20b hay Ed 37,1-14 hay Ge 3,1-5); Rm 8,22-27; Ga 7,37-39.
19 12 Đ CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13 (hay Gl 5,16-25); Ga 20,19-23 (hay Ga 15,26-27; 16,12-15). Đọc hay hát Ca tiếp liên.
Lịch Chầu lượt
- Gx La Ngà (Túc Trưng)
- Gx Lang Minh (Gia Ray)
- Gx Long Đức (Long Thành)
- Gx Lộ Đức (Hòa Thanh
- Gx Thánh Linh (Long Thành)
- Gx Văn Hải (Long Thành)
- Đan viện Đa Minh Đức Maria Thánh Linh (Hòa Thanh)
 
LƯU Ý :
Sau Chúa nhật Hiện Xuống, Nến Phục Sinh được đặt tại Giếng Rửa Tội, để khi rửa tội thì đốt lên và châm nến cho những người lãnh bí tích. Trong lễ nghi an táng, Nến Phục Sinh được đặt gần quan tài, để nói lên rằng cái chết của người Kitô hữu là một cuộc Vượt Qua đích thực (CE 372 và Thông tư Bộ Phụng Tự ngày 16-01-1988, số 99).
Ngoài Mùa Phục Sinh, không được đặt và đốt Nến Phục Sinh trên Cung Thánh.
MÙA THƯỜNG NIÊN
(sau Chúa nhật Hiện Xuống)
 
20           13           Tr           Thứ Hai. Tuần VII Thường niên.Thánh vịnh tuần III. Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh. Lễ nhớ. St 3,9-15.20 (Cv 1,12-14);Ga 19,25-34.(Không cử hành lễ thánh Bênarđinô Siêna, linh mục).
21 14 X Thứ Ba. Thánh Christôphôrô Magallanes, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ).Gc 4,1-10; Mc 9,30-37.
22 15 X Thứ Tư. Thánh Rita Cascia, nữ tu (Tr).Gc 4,13-17;Mc 9,38-40.
23 16 X Thứ Năm. Gc 5,1-6;Mc 9,41-50.
24 17 X Thứ Sáu. Gc 5,9-12;Mc 10,1-12.
25 18 X Thứ Bảy. Thánh Bêđa khả kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng (Tr). Thánh Maria Magdalêna Pazzi, trinh nữ (Tr).Gc 5,13-20;Mc 10,13-16.
26 19 Tr CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN. CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng. Đnl 4,32-34.39-40; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20.(Không cử hành lễ thánh Philipphê Nêri, linh mục).
Lịch Chầu lượt
- Gx Bùi Thái (Tân Mai)
- Gx Mỹ Hội (Phước Lý)
- Gx Tân Tường (Phước Lý)
- Gx Túc Trưng (Túc Trưng)
27 20 X Thứ Hai. Thánh vịnh tuần IV. Thánh Augustinô Cantuariô, giám mục (Tr). 1Pr 1,3-9; Mc 10,17-27.
28 21 X Thứ Ba. 1Pr 1,10-16;Mc 10,28-31.
Gx Tân Triều Hạt Biên Hòa:Thánh Phaolô Trần Văn Hạnh, giáo dân, tử đạo. (Đ).
29 22 X Thứ Tư. Thánh Phaolô VI, Giáo hoàng (Tr). 1Pr1,18 -25; Mc 10,32-45.
30 23 X Thứ Năm. 1Pr2,2-5.9-12; Mc 10,46-52.
31 24 Tr Thứ Sáu. ĐỨC BÀ THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABETH. Lễ kính. Xp 3,14-18a (hay Rm 12,9-16b); Lc 1,39-56.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...