25/03/2024
4109

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA

Cầu cho vai trò của người phụ nữ

Xin cho phẩm giá và sự đa năng của người phụ nữ được nhận biết trong tất cả các nền văn hóa, và xin cho việc phận biệt đối xử với họ chấm dứt tại tất cả các quốc gia trên thế giới.

01.4         

23.02         

Tr         

THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 2,14.22-33; Mt 28,8-15.

02

24

Tr

THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 2,36-41; Ga 20,11-18.(Không cử hành lễ thánh Phanxicô Paola, ẩn tu).

03

25

Tr

THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 3,1-10; Lc 24,13-35.

04

26

Tr

THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 3,11-26; Lc 24,35-48.(Không cử hành lễ thánh Isiđôrô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).

05

27

Tr

THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 4,1-12; Ga 21,1-14.(Không cử hành lễ thánh Vinh Sơn Ferrê, linh mục).

Kỷ niệm ngày tấn phong Giám mục (2013)

Đức chaGiuse ĐINH ĐỨC ĐẠO

Nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc

06

28

Tr

THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 4,13-21; Mc 16,9-15.

07

29

Tr

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. CHÚA NHẬT KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA. Cv 4,32-35; 1Ga 5,1-6; Ga 20,19-31. (Không cử hành lễ thánh Gioan Lasalle, linh mục).

Lịch Chầu lượt
- Gx Bảo Quang (Long Khánh)
- Gx Bình Hòa (Gia Ray)
- Gx Hiền Phước (Long Thành)
- Gx Phúc Hải (Biên Hòa)
- Gx Suối Sao (Hòa Thanh)
- Gx Tân Thành (Phú Thịnh)
- Gx Thành Tín (Long Thành)
- Gx Thiên Lộc (Long Thành)

08

30

Tr

Thứ Hai. LỄ TRUYỀN TIN.Lễ trọng. Is 7,10-14;8,10; Dt 10,4-10; Lc 1,26-38.

LƯU Ý :

Trong Thánh lễ, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Chúa Thánh Thần… và đã làm người” thì bái gối (IM 137).

09         

01.3         

Tr         

Thứ Ba. Thánh vịnh tuần II. Cv 4,32-37; Ga 3,7b-15.

LƯU Ý :

Các ngày trong tuần Mùa Phục Sinh:
a. Không được cử hành các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381);
b. Chỉ được cử hành các lễ tùy nhu cầu hay ngoại lịch, nếu thật sự có nhu cầu và lợi ích mục vụ đòi hỏi. (IM 376);
c. Được cử hành các lễ nhớ không bắt buộc về vị thánh có tên trong lịch hay trong Sổ bộ các thánh ngày đó (IM 355b).

10          02          Tr          Thứ Tư. Cv 5,17-26; Ga 3,16-21.
11 03 Đ Thứ Năm. Thánh Stanislaô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.Cv 5,27-33; Ga 3,31-36.
12 04 Tr Thứ Sáu. Cv 5,34-42; Ga 6,1-15.
13 05 Tr Thứ Bảy. Thánh Martinô I, giáo hoàng, tử đạo (Đ).Cv 6,1-7; Ga 6,16-21.
14 06 Tr CHÚA NHẬT III PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần III.Cv 3,13-15.17-19; 1Ga 2,1-5a; Lc 24,35-48.
Lịch Chầu lượt
- Gx Bạch Lâm (Gia Kiệm)
- Gx Suối Tre (Long Khánh)
- Gx Thành Đức (Long Thành)
15 07 Tr Thứ Hai. Cv 6,8-15; Ga 6,22-29.
16 08 Tr Thứ Ba. Cv 7,51 - 8,1a; Ga 6,30-35.
17 09 Tr Thứ Tư. Cv 8,1b-8; Ga 6,35-40.
18 10 Tr Thứ Năm. Cv 8,26-40; Ga 6,44-51.
19 11 Tr Thứ Sáu. Cv 9,1-20; Ga 6,52-59.
20 12 Tr Thứ Bảy. Cv 9,31-42; Ga 6,51.60-69.
21 13 Tr CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần IV. CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH. Cầu cho ơn gọi linh mục và tu sĩ. Cv 4,8-12; 1Ga 3,1-2; Ga 10,11-18.(Không cử hành lễ thánh Anselmô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).
Lịch Chầu lượt
- Gx Đắk Lua (Phương Lâm)
- Gx Ninh Phát (Gia Kiệm)
- GxPhương Lâm (P. Lâm)
- Gx Xuân Hoa (Túc Trưng)
- Gh Xuân Ân (L. Khánh)
22 14 Tr Thứ Hai. Cv 11,1-18;Ga 10,1-10.
23 15 Tr Thứ Ba. Thánh Giorgiô, tử đạo (Đ).Thánh Adalbertô, giám mục, tử đạo (Đ).Cv 11,19-26;Ga 10,22-30.
24 16 Tr Thứ Tư. Thánh Fiđêlê Sigmaringen, linh mục, tử đạo (Đ).Cv 12,24-13,5a; Ga 12,44-50.
25 17 Đ Thứ Năm. THÁNH MARCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 1Pr 5,5b-14; Mc 16,15-20.
26 18 Tr Thứ Sáu. Cv 13,26-33; Ga 14,1-6.
27 19 Tr Thứ Bảy. Cv 13,44-52; Ga 14,7-14.    
28 20 Tr CHÚA NHẬT V PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần I. Cv 9,26-31; 1Ga 3,18-24; Ga 15,1-8.(Không cử hành lễ thánh Phêrô Chanel, linh mục, tử đạo và thánh Luy Grignion Montfort, linh mục).
Lịch Chầu lượt
- Gx Bắc Hòa (Phú Thịnh)
- Gx Long Thuận (Gia Ray)
- GxNagoa (Túc Trưng)
- Gx Thiên Long (Long Thành)
- Gx Tịnh Lâm (P. Lâm)
- Gx Trinh Vương (Tân Mai)
- Gx Truyền Tin (Long Thành)
- Gx Xuân Đường (Long Khánh)
- Gx Xuân Linh(An Bình)
 
29 21 Tr Thứ Hai.Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Cv 14,5-18; Ga 14,21-26.
Kỷ niệm ngày thụ phong Linh mục (1966)
Đức cha Đa Minh NGUYỄN CHU TRINH
Nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc
30 22 Tr Thứ Ba.Thánh Piô V, giáo hoàng (Tr).Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...