22/02/2022
4112
THÁNG BA
  • Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA
Cầu cho các Kitô hữu đáp lại những thách đố về mặt đạo đức sinh học.
Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô hữu đang đối diện với những thách đố mới về mặt đạo đức sinh học, xin cho họ tiếp tục bảo vệ phẩm giá của toàn bộ sự sống con người, bằng lời cầu nguyện và hành động.
THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE
Thánh Giuse là bổn mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là Con Duy Nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là “con của bác thợ mộc”. Vì thế, noi gương thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động: nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp phần vào công việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa.
 
01 29.01 X Thứ Ba. 1Pr 1,10-16;Mc 10,28-31.
 
MÙA CHAY
“Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Phụng vụ Mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu cử hành mầu nhiệm Vượt Qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm bí tích Thánh Tẩy và việc sám hối” (AC 27).
LƯU Ý :
1. Trong Mùa Chay, không được chưng hoa trên bàn thờ và chỉ được dùng nhạc cụ để đệm hát mà thôi, trừ Chúa nhật IV và các ngày lễ trọng cùng lễ kính. Có thể dùng màu hồng trong Chúa nhật IV này (CE 41; 252; 300).
2. Các ngày trong tuần Mùa Chay:
a. Không được cử hành các lễ ngoại lịch và các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381).
b. Chỉ được cử hành các lễ tùy nhu cầu nếu có nhu cầu và lợi ích mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM 374).
c. Nếu muốn kính nhớ một vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành như sau:
1) Các Giờ Kinh Phụng Vụ:
a. Giờ Kinh Sách: sau khi đọc bài đọc các giáo phụ lấy trong phần riêng về mùa với câu xướng đáp, đọc thêm bài đọc về vị thánh nhớ ngày hôm đó với lời nguyện về vị thánh để kết thúc.
b. Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều: Sau lời nguyện về mùa (bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hay chung) và lời nguyện về vị thánh rồi mới kết thúc (xem Văn kiện trình bày và quy định CGKPV, số 238-239).
2) Thánh lễ
Linh mục cử hành thánh lễ theo ngày phụng vụ, nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của lễ nhớ, nếu lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó (IM 355a).
3. Trong thánh lễ và CGKPV, bỏ không đọc Allêluia mỗi khi gặp.
4. Trong các lễ trọng và lễ kính, cũng như trong các cử hành riêng biệt, có đọc thánh thi “Lạy Thiên Chúa” (TE DEUM) và kinh Vinh Danh.
5. Khi cử hành bí tích Hôn Phối trong cũng như ngoài thánhlễ, vẫn đọc lời cầu nguyện cầu cho đôi tân hôn, nhưng khuyên đôi tân hôn nên ý thức về đặc tính của mùa phụng vụ này (OCM, số 32).
 
02           30           Tm            Thứ Tư. L TRO. Gi chay và kiêng tht. Thánh vnh tun IV. Ge 2,12-18; 2Cr 5,20―6,2; Mt 6,1-6.16-18.
 
LƯU Ý :
* V lut gi chay và kiêng tht
a. Giáo Luật, điều 1251 dạy: “Thứ Tư l Tro và th Sáu Tun Thánh phi gi chay và kiêng tht.”
b.Tuổi giữ chay, theo Giáo Luật, điều 1252: “Mọi người t tui thành niên cho đến khi bt đầu 60 tui thì phi gi chay”, và điều 97 khoản 1 quy định: “Ai đã đến 18 tui trn thì là thành niên.”
c.Luật kiêng thịt “buộc nhng người t 14 tui trn” (Giáo Luật, điều 1252).
* V vic làm phép và xc tro
a.Tro làm phép hôm nay được đốt từ những lá đã được làm phép năm trước.
b.Trong thánh lễ, sau bài Tin Mừng và bài giảng thì làm phép và xức tro. Vì vậy bỏ phần sám hối đầu lễ.
c.Cũng có thể làm phép và xức tro ngoài thánh lễ. Trong trường hợp này, nếu tiện thì cử hành Phụng vụ Lời Chúa, gồm ca nhập lễ, lời nguyện, các bài đọc với các bài ca như trong thánh lễ. Tiếp đến là bài giảng rồi làm phép và xức tro. Nghi thức kết thúc bằng lời nguyện cho mọi người, tức lời nguyện các tín hữu.
d.Ở Việt Nam, Tòa Thánh cho phép chủ tế được dùng những người không có chức thánh giúp xức tro.

 
03           01.02           Tm           Th Năm đầu tháng.Thứ Năm sau lễ Tro. Đnl 30,15-20; Lc 9,22-25.
04 02 Tm Th  Sáu đầu tháng.Thứ  Sáu sau lễ Tro. Thánh Casimirô.Is 58,1-9a; Mt 9,14-15.
05 03 Tm Th  By đầu tháng.Thứ  Bảysau lễ Tro. Is 58,9b-14 ; Lc 5,27-32.
06 04 Tm CHÚA NHT I MÙA CHAY. Thánh vnh tun I.Đnl 26,4-10; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13.
Lịch Chầu lượt
- Gx Bàu Cối (Long Khánh)
- Gx Bích Lâm (Phương Lâm)
- Gx Giang Lâm(Phương Lâm)
- Gx Lộc Hòa(An Bình)
- Gx Đồng Hiệp(Phương Lâm)
- Gx Minh Long (Long Thành)
- Gx Đức Mẹ Fatima (Gia Kiệm)
- Đan Viện Carmel Thánh Gia Xuân Lộc (Gia Kiệm)
07 05 Tm Thứ Hai. Thánh nữ Perpêtua và thánh nữ Fêlicita, tử đạo.Lv 19,1-2.11-18;Mt 25,31-46.
08 06 Tm Thứ  Ba. Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ.Is 55,10-11;Mt 6,7-15.
09 07 Tm Thứ  Tư. Thánh Phanxica Rôma, nữ tu.Gn 3,1-10;Lc 11,29-32.
10 08 Tm Thứ Năm. Et 14,1.3-5.12-14(Vulgata) [Hl 4,17k-m.r-t]; Mt 7,7-12.
11 09 Tm Thứ  Sáu. Ed 18,21-28; Mt 5,20-26.
12 10 Tm Thứ  Bảy. Đnl 26,16-19; Mt 5,43-48.
13 11 Tm CHÚA NHT II MÙA CHAY. Thánh vnh tun II.St 15,5-12.17-18; Pl 3,174,1 (hay Pl 3,20-4,1); Lc 9,28b-36.Kỷ niệm ngày Đức Phanxicô được bầu làm Đấng kế vị thánh Phêrô (2013).
Lịch Chầu lượt
- Gx An Lộc (Long Khánh)
- Gx Bàu Hàm (An Bình)
- Gx Bình Lộc (Gia Kiệm)
- Gx Gia Tôn (Gia Kiệm)
- Gx Hiệp Lực (Gia Ray)
- Gx Phát Hải(Gia Kiệm)
- Gx Tâm Hòa (An Bình)
- Gx Thái Hòa (Hòa Thanh)
- Gx Thánh Mẫu(Túc Trưng)
- Gx Sỹ Phước (Long Thành)
- Gx Vinh Lâm (Phương Lâm)
14 12 Tm Thứ Hai. Đn 9,4b-10;Lc 6,36-38.
15 13 Tm Thứ  Ba. Is 1,10.16-20;Mt 23,1-12.
16 14 Tm Thứ  Tư. Gr 18,18-20; Mt 20,17-28.
17 15 Tm Thứ Năm.Thánh Patriciô, giám mục.Gr 17,5-10;Lc 16,19-31.
18 16 Tm Thứ Sáu. Thánh Cyrilô, giám mục Giêrusalem, tiến sĩ Hội Thánh.St 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46.
19 17 Tr Thứ Bảy. THÁNH GIUSE BNTRĂM NĂM ĐỨC TRINH N MARIA. L trng. L cu cho giáo dân (L h). 2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a (hayLc 2,41-51a).
BỔN MẠNG GIÁO PHẬN XUÂN LỘC
BỔN MẠNG GIỚI GIA TRƯỞNG GIÁO PHẬN
Lễ Bổn mạng:
Đức chaGiuse ĐINH ĐỨC ĐẠO
Nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc
Lịch Chầu lượt
- Gx Bảo Thị (Long Khánh)
- Gx Đức Long (Gia Kiệm)
- Gx Hàng Gòn (Long Khánh)
- Gx Suối Nho (Túc Trưng)
- Gx Xuân Đức (An Bình)
- Gx Xuân Nhạn (Long Khánh)
21 19 Tm Thứ Hai. 2V 5,1-15a; Lc 4,24-30.
22 20 Tm Thứ  Ba.Đn 3,25.34-43; Mt 18,21-35.
23 21 Tm Th  Tư. Thánh Turibiô Môngrôvêjô, giám mục.Đnl 4,1.5-9; Mt 5,17-19.
24 22 Tm Th  Năm. Gr 7,23-28; Lc 11,14-23.
25 23 Tr Th Sáu. L TRUYN TIN.L trng.Is 7,10-14;8,10; Dt 10,4-10; Lc 1,26-38.
LƯU Ý :
Trong Thánh lễ, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Chúa Thánh Thn… và đã làm người” thì bái gối (IM 137).
26 24 Tm Thứ  Bảy.Hs 6,1-6;Lc 18,9-14.
27 25 Tm CHÚA NHT IV MÙA CHAY. Thánh vnh tun IV.Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm.Gs 5,9a.10-12; 2Cr 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32.
Kỷ niệm ngày thụ phong Linh mục (1971)
Đức chaGiuse ĐINH ĐỨC ĐẠO
Nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc
Lịch Chầu lượt
- Gx Bảo Vinh (Long Khánh)- Gx Hiệp Nhất (Túc Trưng)
- Gx Núi Tung (Long Khánh)
- Gx Nghĩa Mỹ (Phước Lý)
- Gx Tân Hữu (Gia Ray)
- Gx Xuân Hòa (Tân Mai)
28 26 Tm Thứ Hai. Is 65,17-21; Ga 4,43-54.
29 27 Tm Thứ  Ba.Ed 47,1-9.12; Ga 5,1-3a.5-16.
30 28 Tm Th  Tư. Is 49,8-15; Ga 5,17-30.
31 29 Tm Th  Năm. Xh 32,7-14; Ga 5,31-47.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...