27/12/2023
7078
  • Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA
Cầu cho việc nhận biết tính đa dạng trong lòng Giáo Hội
Xin Thánh Thần giúp chúng ta nhận biết những đặc sủng khác nhau trong cộng đoàn Kitô giáo và khám phá sự phong phú của những truyền thống nghi thức khác nhau giữa lòng Giáo Hội Công Giáo.
 
01.01             20.11                     Tr                Thứ Hai. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. Lễ trọng. Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21. NGÀY THẾ GIỚI HÒA BÌNH. Đấng Thường quyền sở tại có thể cho phép cử hành lễ cầu cho hòa bình.
Lịch Chầu lượt
- Gx Cây Gáo (Gia Kiệm)
- Gx Thuận An (Phú Thịnh)
- Hội dòng Đaminh Thánh Tâm (Hố Nai)
02 21 Tr Thứ Ba.Thánh Basiliô Cả và Thánh Grêgôriô Nazianzênô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Thánh vnh tun I.1Ga 2,22-28; Ga 1,19-28.
 
LƯU Ý :
Các ngày trong tuần Giáng Sinh từ 02 tháng Giêng:
a. không được c hành các l cu hn hng ngày (IM 381);
b. chỉ được cử hành các lễ tùy nhu cầuhay ngoại lchnếu thật sự có nhu cầu và lợi ích mục vụ đòi hỏi (IM 376);
c. được cử hành các lễ nh không bt buc về vị thánh có tên trong lịch hay trong Sổ bộ các thánh ngày đó (IM 355b).

 
03           22           Tr           Th Tư. Danh Thánh Chúa Giêsu (Tr). 1Ga 2,29–3,6; Ga 1,29-34 (hay l Danh Thánh Chúa Giêsu: Pl 2,1-11; Lc 2,21-24).
04 23 Tr Th Năm đu tháng.1Ga 3,7-10; Ga 1,35-42.
05 24 Tr Th Sáu đu tháng. 1Ga 3,11-21; Ga 1,43-51.
06 25 Tr
 
Tr
Th By đu tháng. 1Ga 5,5-13; Mc 1,7-11 (Lc 3,23-38; Lc 3,23.31-34.36-38).
Chiu: L Vng Chúa Hin Linh (Các bài đc: ly chính ngày l)
07 26 Tr CHÚA NHT CHÚA HIN LINH. L trng. L cu cho giáo dân (L h). Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12.(Không cử hành lễ thánh Raimunđô Penyafort, linh mục).
Lịch Chầu lượt
- Gx Bình Lâm (Phương Lâm)
- Gx Đại An (Hoà Thanh)
- Gx Đồng Phát (Phú Thịnh)
- Gx Kim Phát (Gia Kiệm)
- Gx Phúc Nhạc (Gia Kiệm)
- Gh Trị An (Hoà Thanh)
- Gx Thái Thiện (Gia Ray)
- Gx Vĩnh Phước (Phước Lý)
08 27 Tr Thứ Hai. CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA.Lễ kính.Is 42,1-4.6-7 (Is 55,1-11 hay 1Ga 5,1-9); Mc 1,7-11
 
MÙA THƯỜNG NIÊN
(trước Mùa Chay)
Trong các tuần l Mùa Thường Niên, không có c hành mt khía cnh nào đc bit v mu nhim Chúa Kitô, nhưng li tôn kính chính mu nhim Chúa Kitô trong toàn b, nht là trong các ngày Chúa nht” (AC 43).
 
09           28           X           Thứ Ba. TUẦN I THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tun I. 1Sm 1,9-20; Mc 1,21-28.
10 29 X Thứ Tư. 1Sm 3,1-10.19-20; Mc 1,29-39.
11 01.12 X Thứ Năm. 1Sm 4,1-11;Mc 1,40-45.
12 02 X Th Sáu. 1Sm 8,4-7.10-22a;Mc 2,1-12.
13 03 X Thứ Bảy. Thánh Hilariô, giám mục, tiến sĩ Hi Thánh (Tr). 1Sm 9,1-4.17-19; 10,1a;Mc 2,13-17.
14 04 X CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tun II.1Sm 3,3b-10.19; 1Cr 6,13c-15a.17-20; Ga 1,35-42
Kỷ niệm ngày thụ phong Linh mục (1992)
Đức chaGioan ĐỖ VĂN NGÂN
Giám mục Giáo phận Xuân Lộc
Lịch Chầu lượt
- Gx Đông Vinh (Hòa Thanh)
- Gx Kim Lâm (Phương Lâm)
- Gx Phú Sơn (Phú Thịnh)
15 05 X Thứ Hai. 1Sm 15,16-23; Mc 2,18-22.
16 06 X Thứ Ba. 1Sm 16,1-13;Mc 2,23-28.
17 07 Tr Thứ Tư. Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ. 1Sm 17,32-33.37.40-51;Mc 3,1-6.
Ngày giỗ (2007):
Đức chaPhaolô Maria NGUYỄN MINH NHẬT
Nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc
18 08 X Thứ Năm. 1Sm 18,6-9;19,1-7;Mc 3,7-12. Bt đu tun l cu nguyn cho các Kitô hu hp nht. Trong tuần này có thể cử hành thánh lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất (kể cả ngày Chúa Nhật).
19 09 X Thứ Sáu. 1Sm 24,3-21;Mc 3,13-19.
20 10 X Thứ Bảy. Thánh Fabianô, giáo hoàng, tử đạo (Đ) và Thánh Sêbastianô, tử đạo (Đ). 2Sm 1,1-4.11-12.19.23-27; Mc 3,20-21.
21 11 X CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN. CHÚA NHẬT TÔN VINH LI CHÚA. Thánh vnh tun III.Gn 3,1-5.10; 1Cr 7,29-31; Mc 1,14-20.(Không cử hành lễ thánh Anê, trinh nữ, tử đạo).
Lịch Chầu lượt
- Gx Thiên An (Long Thành)
- Hi dòng Ursuline (Phú Thnh)
22 12 X Thứ Hai. Thánh Vinh Sơn, phó tế, tử đạo (Đ).2Sm 5,1-7.10; Mc 3,22-30.
23 13 X Th Ba. 2Sm 6,12b-15.17-19;Mc 3,31-35.
24 14 Tr Thứ Tư. Thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục, tiến sĩ Hi Thánh. L nh. 2Sm 7,4-17;Mc 4,1-20.
25 15 Tr Th Năm. THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TR LI. L kính. Cv 22,3-16 (hay Cv 9,1-22);Mc 16,15-18. Kết thúc tun l cu nguyn cho các Kitô hu hp nht.
26 16 Tr Thứ Sáu. Thánh Timôthêô và thánh Titô, giám mc.L nh.2Tm 1,1-8 (Tt 1,1-5); Lc 10,1-9 (Mc 4,26-34).
27 17 X Thứ Bảy. Thánh Angêla Mêrisi, trinh nữ (Tr). 2Sm 12,1-7a.10-17; Mc 4,35-41.
28 18 X CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tun IV. Đnl 18,15-20; 1Cr 7,32-35; Mc 1,21-28.(Không cử hành lễ thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh).
Lịch Chầu lượt
- Gx Tây Hải (Hố Nai)
29 19 X Thứ Hai. 2Sm 15,13-14.30; 16,5-13a; Mc 5,1-20.
30 20 X Thứ Ba. 2Sm 18,9-10.14b.24-25a.30-19,3;Mc 5,21-43.
31 21 Tr Thứ Tư. Thánh Gioan Bosco, linh mục. L nh. 2Sm 24,2.9-17;Mc 6,1-6.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...