Lịch Phụng Vụ Tháng 06/2023
Lịch Phụng Vụ Tháng 06/2023

/ 1286 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN Cầu cho nạn bạo hành chấm dứt Xin cho cộng đồng quốc tế đưa ra những biện pháp cụ thể nhằm chấm dứt nạn bạo hành, đồng thời nâng đỡ các nạn nhân và gia đình họ. THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 05/2023
Lịch Phụng Vụ Tháng 05/2023
/ 4710 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN Cầu cho các phong trào Công giáo Tiến hành và các nhóm thiện nguyện trong Giáo Hội. Xin cho các phong trào Công giáo Tiến hành và các nhómthiện nguyện trong Giáo Hội mỗi ngày tái khám phá sứ vụ rao giảng Tin Mừng của mình, khi sử ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 04/2023
Lịch Phụng Vụ Tháng 04/2023
/ 2449 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN Cầu cho một nền văn hóa phi bạo lực Xin cho hòa bình và nền văn hóa phi bạo lực được truyền bá rộng rãi, để các quốc gia cũng như các công dân giảm bớt sử dụng vũ khí. ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 03/2023
Lịch Phụng Vụ Tháng 03/2023
/ 5578 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN Cầu cho các nạn nhân bị lạm dụng. Xin cho những ai bị tổn thương vì những thành viên của Giáo Hội, tìm được nơi chính Giáo Hội một câu trả lời thỏa đáng cho nỗi đau khổ tinh thần và thể xác của họ. THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE Thánh Giuse ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 02/2023
Lịch Phụng Vụ Tháng 02/2023
/ 7941 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN Cầu cho các Giáo xứ Xin cho các Giáo xứ, nhờ sống tình hiệp thông thật sự, ngày càng trở nên những cộng đoàn đức tin, huynh đệ và tiếp đón những người cùng quẫn nhất.   01.02        ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 01/2023
Lịch Phụng Vụ Tháng 01/2023
/ 9679 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN Cầu cho các nhà giáo dục Xin cho các nhà giáo dục trở nên chứng nhân đáng tin cậy, biết dạy về tình huynh đệ hơn là óc ganh đua, cũng như biết ưu tiên giúp đỡ những ai nhỏ bé nhất và dễ bị tổn thương ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 12/2022
Lịch Phụng Vụ Tháng 12/2022
/ 8160 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Cầu cho các cơ quan từ thiện: Xin cho các tổ chức và hiệp hội cổ võ phẩm giá con người, gặp được những người dám xả thân vì công ích và luôn tìm được những phương thế hợp tác mới trên bình diện quốc ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 11/2022
Lịch Phụng Vụ Tháng 11/2022
/ 9944 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Cầu cho những Trẻ Em Chịu Đau Khổ. Chúng ta cầu nguyện cho những trẻ em đang đau khổ, các trẻ em đường phố, nạn nhân của các cuộc chiến tranh, các trẻ em mồ côi, có thể đến trường và tìm thấy tình yêu trong một gia ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 10/2022
Lịch Phụng Vụ Tháng 10/2022
/ 7767 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Cầu cho Giáo Hội mở ra với mọi người. Chúng ta cầu nguyện cho Giáo Hội luôn trung thành và can đảm trong việc rao giảng Tin Mừng,và trở nên một cộng đoàn của tình liên đới, huynh đệ và cởi mở. Ước mong Giáo Hội ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 09/2022
Lịch Phụng Vụ Tháng 09/2022
/ 6563 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Cầu cho việc bãi bỏ án tử hình. Chúng ta cầu nguyện cho án tử hình, vốn xúc phạm nghiêm trọng đến phẩm giá con người, bị hủy bỏ trong hiến pháp của các quốc gia trên toàn thế giới.   01.9    ...
Lịch Phụng vụ Tháng 08/2022
Lịch Phụng vụ Tháng 08/2022
/ 5659 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Cầu cho những hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ . Chúng ta cầu nguyện cho những tiểu thương, giữa cơn khủng hoảng kinh tế và xã hội, tìm ra được những phương thế cần thiết để có thể tiếp tục hoạt động nhằm phục vụ các cộng ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 7/2022
Lịch Phụng Vụ Tháng 7/2022
/ 6446 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Cầu cho Người Cao Tuổi. Chúng ta cầu nguyện cho những người cao niên, biểu tượng của cội rễ và ký ức của một dân tộc, biết dùng kinh nghiệm và sự khôn ngoan của mình để giúp người trẻ hướng về tương lai trong hy ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 06/2022
Lịch Phụng Vụ Tháng 06/2022
/ 5217 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Cầu cho các Gia Đình. Chúng ta cầu nguyện cho các gia đình Công giáo trên toàn thế giới biết sống yêu thương vô vị lợi và thánh thiện trong đời sống thường ngày. THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU Kính nhớ Thánh Tâm ...
Lịch Phụng vụ Tháng 05/2022
Lịch Phụng vụ Tháng 05/2022
/ 3205 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Cầu cho việc kiện toàn Đức Tin của người trẻ. Chúng ta cầu nguyện cho những người trẻ khi được mời gọi sống trọn vẹn đức tin của mình, có thể khám phá nơi cuộc đời của Đức Maria cách thức lắng nghe, phân định sâu ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 04/2022
Lịch Phụng Vụ Tháng 04/2022
/ 5059 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Cầu cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe Chúng ta cầu nguyện cho các nhân viên y tế đang chăm sóc sức khỏe cho các bệnh nhân và những người cao tuổi, đặc biệt trong những nước nghèo nhất,được các chính phủ và các ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 03/2022
Lịch Phụng Vụ Tháng 03/2022
/ 3996 / Lịch Phụng Vụ
THÁNG BA Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Cầu cho các Kitô hữu đáp lại những thách đố về mặt đạo đức sinh học. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô hữu đang đối diện với những thách đố mới về mặt đạo đức sinh học, xin cho họ tiếp tục bảo vệ phẩm giá ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 02/2022
Lịch Phụng Vụ Tháng 02/2022
/ 4691 / Lịch Phụng Vụ
THÁNG HAI Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Cầu cho các nữ tu và các phụ nữ sống đời thánh hiến. Chúng ta cầu nguyện cho các nữ tu và các phụ nữ sống đời thánh hiến, xin cho họ tiếp tục tìm ra những giải đáp mới trước bao thách đố của thời đại, cho ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 1/2022
Lịch Phụng Vụ Tháng 1/2022
/ 3793 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Cầu cho tình huynh đệ đích thực của nhân loại Chúng ta cầu nguyện cho mọi người đau khổ vì bị phân biệt đối xử và bách hại tôn giáo, xin cho các quyền lợi và phẩm giá của họ được nhìn nhận, vì họ thật là anh chị em ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 12/2021
Lịch Phụng Vụ Tháng 12/2021
/ 4537 / Lịch Phụng Vụ
MÙA VỌNG “Mùa Vọng có hai đặc tính: vừa là mùa chuẩn bị mừng lễ trọng Giáng Sinh, trong lễ này, kính nhớ đến việc Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người; vừa là mùa mà qua việc kính nhớ này, các tín hữu hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến ...
Lịch Phụng Vụ Tháng 11/2021
Lịch Phụng Vụ Tháng 11/2021
/ 4441 / Lịch Phụng Vụ
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA Ý chung–Cầu cho những người đang bị trầm cảm. Xin cho những người đang bị trầm cảm hoặc kiệt sức tìm được sự nâng đỡ và ánh sáng mở ra cho họ con đường sống. THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI Ngay từ buổi đầu ...